Sunteți pe pagina 1din 1

CRITERII EVALUARE

,,CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ,,
Conf. univ. dr. Evelina Balaş

Portofoliu formativ – 40%

1. „Eu ca profesor consilier”.


2. Realizati o lista cu 5 teme posibile pentru intalnirile de consiliere a
parintilor
3. Pornind de la una dintre cele 5 teme identificate, elaborati planul unei
întâlniri de consiliere cu părinții (Planul de intervenţie). Acesta să
conţină:
- Obiectiv de lungă durată
- Obiective specifice
- Durată
- Materiale
- Tehnica de intervenţie
- Etapele/activitățile efective realizate
- Rezultate așteptate.

Examen scris – 60%

- Studierea suportului de curs încărcat pe platform SUMS