Sunteți pe pagina 1din 19

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/303993824

Psihoterapie si consiliere. Studii de caz- abordari din diverse orientari


terapeutice

Book · March 2014


DOI: 10.5682/9786062800710

CITATIONS READS

0 4,237

15 authors, including:

Steliana Rizeanu Valentina Neacsu


Hyperion University, Bucharest, Romania Titu Maiorescu University
91 PUBLICATIONS   196 CITATIONS    6 PUBLICATIONS   0 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Catalin Marius Gherasim Ramona Moldovan


Spiru Haret University, Bucharest Babeş-Bolyai University
1 PUBLICATION   0 CITATIONS    33 PUBLICATIONS   279 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Genetic counselling practice in Europe View project

Narrative therapy and genetic counselling View project

All content following this page was uploaded by Steliana Rizeanu on 11 December 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Coordonator
STELIANA RIZEANU

PSIHOTERAPIE ªI CONSILIERE

STUDII DE CAZ

Abordãri din diverse orientãri terapeutice

EDITURA UNIVERSITARÃ
Bucureºti, 2014

3
Colecþia FILOLOGIE

Colecþia PSIHOLOGIE

Redactor: Gheorghe Iovan


Tehnoredactor: Ameluþa Viºan
Coperta: Monica Balaban

Editurã recunoscutã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (C.N.C.S.) ºi inclusã


de Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare
(C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României


Psihoterapie ºi consiliere. Studii de caz: abordãri din diverse orientãri
terapeutice/ coord.: Steliana Rizeanu. –
Bucureºti : Editura Universitarã, 2014
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-28-0071-0
I. Rizeanu, Steliana (coord.)

615.851

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062800710

© Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate, nicio parte din aceastã
lucrare nu poate fi copiatã fãrã acordul autorului

Copyright © 2014
Editura Universitarã
Editor: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bãlcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureºti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuþie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE


comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureºti
www.editurauniversitara.ro

4
CUPRINS

Prefaþã
Prof. Univ. Dr. DANIEL DAVID ................................... 9

CAPITOLUL I
Victimizarea ºi auto-compãtimirea – obstacole în calea
fericirii
DANIELA PETRESCU .................................................. 13

CAPITOLUL II
Vãlul orbitor al inconºtientului
GABRIELA HUM ........................................................... 29

CAPITOLUL III
Adriana – Folosirea tehnicilor de relaxare ºi imaginaþie
dirijatã în cadrul unui demers cognitiv-comportamental
VALENTINA NEACªU .................................................. 53

CAPITOLUL IV
Provocãrile adolescenþei sau conflictul ca o cale spre
soluþii
ILEANA ROGOBETE .................................................... 73

CAPITOLUL V
Clasicul atac de panicã
STELIANA RIZEANU ................................................... 99

CAPITOLUL VI
Dansând cu omul-cu-cap-pãtrat
CELESTINA DOLCESCU DUMITRIU ....................... 117

5
CAPITOLUL VII
Când jocul de noroc devine mai mult decât o pasiune
RADU RIZEANU ............................................................ 141

CAPITOLUL VIII
„La revedere, Mark...”
VALENTIN PESCARU .................................................. 157

CAPITOLUL IX
Perfecþionismul ºi tulburãrile de comportament
alimentar
VIORICA DRAGOMIR ................................................. 167

CAPITOLUL X
Cazul Vicenþiu
CÃTÃLIN MARIUS GHERASIM ................................ 177

CAPITOLIL XI
Nu judecaþi, ca sã nu fiþi judecaþi - Cazul Teodora
BIANCA MACAVEI ....................................................... 195

CAPITOLUL XII
Consiliere geneticã pentru Boala Huntington cu debut
juvenil
RAMONA MOLDOVAN................................................ 225

CAPITOLUL XIII
Abordarea traumei din perspectiva psihoterapiei
integrative
ALINA PERªA ................................................................ 247

6
CAPITOLUL XIV
Depãºirea dependenþei emoþionale, începutul maturizãrii
MANUELA PÃDURARU ............................................... 263

CAPITOLUL XV
Ileana Cosînzeana ºi bagheta magicã
CÃLIN CÃTÃLIN ........................................................... 277

7
CAPITOLUL I
Bibliografie

Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J.
(1961). An inventory for measuring depression. Archives of
general psychiatry, 4, 561-571.
Ellis, A. (1998). Rational Emotive Behavior Therapy: A Therapist’s
Guide Book. U.S.: Impact Publishers.
First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J.B.W., Benjamin,
L.S. (2007). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările
Clinice de Personalitate de pe Axa II-a DSM. Cluj Napoca:
RTS.
Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. Br.
J. Med. Psychol, 32: 50-55.
Linehan, M. (1993). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline
Personality Disorder. New York: Guilford Press.
Sivananda, Vedanta Academy (2007). Yoga Teacher Training
Course Manual.

CAPITOLUL II
Bibliografie

Bowlby, J. (2011). O bază de siguranţă. Aplicaţii clinice ale teoriei


ataşamentului. Bucureşti: Trei.
*** (2012). Diagnostic Psihodinamic Operaţionalizat OPD-2.
Manual de diagnostic şi planificarea terapiei. Bucureşti:
Trei.
Iv cel Naiv - http://ivcelnaiv.ro/2014/06/hipermetropia/
Kopp, R.R. (1995). Metaphor therapy: Using client generated
metaphors in psychotherapy. Bristol: Brunner & Mazel.
Peseschkian, N. (2013). Life is a paradise. Sterling Publishers Pvt.
Ltd, UK.
Peseschkian, N. (2009). Psihologia vieţii cotidiene. Bucureşti: Trei.
Peseschkian, N. (2007). Psihoterapia Pozitivă – teorie şi practică.
Bucureşti: Trei.
Peseschkian, N. (2005). Poveşti orientale ca instrumente de
psihoterapie. Bucureşti: Trei.
Peseschkian, N., Deidenbach, H. (1988). Wiesbadener Inventar zur
Positiven Psychotherapie und Familientherapie – WIPPF.
Berlin, New York: Springer-Verlag.
Wallin, D. (2007). Ataşamentul în Psihoterapie. Bucureşti: Trei.

CAPITOLUL III
Bibliografie

Beck, J.S. (1995). Cognitive Therapy: Basics and Beyond. The


Guilford Press.
Dafinoiu, I. (2001). Elemente de psihoterapie integrativă. Iaşi:
Polirom.
David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi
comportamentale. Iaşi: Polirom.
Holdevici, I., Neacşu, V. (2006). Consiliere psihologică şi
psihoterapie în situaţiile de criză. Bucureşti: DUAL TECH.
Holdevici, I., Neacşu, V. (2008). Sisteme de Psihoterapie şi
Consiliere Psihologică. Bucureşti: Kullusys.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihotrapie cognitiv-
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Kirby, A. (1992). Encyclopedia of Games for Trainers. HRD Press.
Mitrofan, I. (2005). Orientarea experenţială în psihoterapie;
Dezvoltare personală, interpersonală, transpersonală.
Bucureşti: SPER.
Yalom, I.D. (1970). The Theory and Practice of Group
Psychotherapy. New York: Basic Book.
CAPITOLUL IV
Bibliografie

Anderson, H. (2008). Conversation, language and possibilities:


Towards a postmodern approach to therapy. New York:
Basic Books.
Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. University of
Chicago Press.
Bateson, G., Jackson, D., Haley, J. & Weakland, J. (1956). Toward a
theory of shizophrenia. Behavioural Science, 1(4), p. 251-
264.
Bowen, M. (1978). Toward the differentiation of self in one’s family
of origin. In M. Bowen, Family therapy in clinical practice,
pp. 529-547. New York: Jason Aronson.
Bowlby, J. (1949). The study and reduction of group tension in the
family. Human Relations, 2, p. 123.
Carter, E. & McGoldrick, M. (1980). The family life cycle: A
framework for family therapy. New York: Gardner Press.
de Shazer, S. (1985). Keys to solution in brief therapy. New York:
Norton.
Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (1991). Family therapy: An
overview. Belmont: Brookes/Cole Publishing Company.
Haley, J. (1978). Conducting the first interview, In Problem-Solving
Therapy, pp 9-47. New York: Jossey Bass.
Haley, J. (1973). The family life cycle. In: J. Haley, Uncommon
therapy, pp. 41-64. New York: Norton books.
Johnson, S. (2004). The practice of emotionally focused couple
therapy. NY: Brunner-Routledge.
Konya, Z. & Konya, A. (2012). Psihoterapie familială sistemică.
Iaşi: Polirom.
Madanes, C. (1981). Strategic family therapy. San Fransico, CA:
Jossey-Bass Publishers.
Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. London:
Tavistock.
Nichols, M. & Swartz, C. (2008). Family Therapy: Concepts and
Methods. Boston: Pearson Education Inc.
Rogobete, I. & Foster, D. (2013). Text and context: The role of
narratives and healing relationships in developing resilience.
In Rogobete, I & Neagoe, A. (Eds.). Contemporary Issues
facing families: An interdisciplinary dialogue (pp. 63-80).
Bonn: Culture and Science Publishing.
Rogobete, I. (2011). Games of knowledge and power: Towards an
authentic therapeutic relationship. In Neagoe A. (Ed.).
Values and spirituality in social work practice (pp. 213-
222). Bonn : Culture and Science Publishing.
Rogobete, I (2007). Când schimbarea pare ameninţătoare: Mit şi
paradox în psihoterapia familială sistemică. In A. Neagoe &
I. Radu (Eds.). Continuities and discontinuities in a time of
change (pp. 27-51). Timişoara: Editura Universităţii de
Vest.
Satir, V (2011). Terapia familiei. Bucureşti: Trei.
Selvini, M.P., Boscolo, L., Cecchin, G. & Prata, G. (1980).
Hypothesising - circularity - neutrality: Three guidelines for
the conductor of the session. Family Process. 19. 3-12.
Simone G., (2006). The heart of the matter: a proposal for placing
the self of the therapist at the centre of family therapy
research and training. Family Process, 45, 331-344.
Tomm, K. (1987), Interventive interviewing. Part I-III. Family
Process. 26. 3-13, 167-183; 27, p. 1-15.
White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic
ends. New York: W. W. Norton.
CAPITOLUL V
Bibliografie

Burns, D. (1989). The Feeling Good Handbook. New York: A Plum


Book.
Clark, D. (1986). A Cognitive Approach of Panic. Behavior
Research Theory 24, 5, pp. 461-470.
David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi
comportamentale. Iaşi: Polirom.
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi: Polirom.
David, D., Szentagotai, A. (2006). Cognitions in cognitive-
behavioral psychotherapies; toward an integrative model.
Clinical Psychology Review (26): 284-298.
David, D. coord. (2000). Psihoterapie şi hipnoterapie cognitiv-
comportamentală. Cluj Napoca: Risoprint.
Dryden, W., DiGiuseppe, R., Neenan, M. (2003). A primer on
rational emotive behavior therapy. London: Research Press.
Ellis, A., Harper, R. (2007). Ghid pentru o viaţă raţională. Cluj:
RTS.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Neacşu, V. (2012). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Reinassance.
Rizeanu, S. (2014). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Ediţia a II-a revizuită şi
adăugită. Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.
Rizeanu, S. (2008). Ce este anxietatea?
http://www.aquamarin.ro/articole-psihoterapie/Ce-este-
anxietatea_9.htm
Wells, A. (1999). Cognitive Therapy of Anxiety Disorders.The third
edition. New York: Wiley and Sons.

CAPITOLUL VI
Bibliografie

Perls, F.S., Hefferline, R., Goodman, P. (1994). Gestalt Therapy –


Excitement and Growth in the Human Personality.
Gouldsboro: The Gestalt Journal Press, Inc.
Perls, F.S. (1942). Ego, Hunger and aggression. South Africa.
Yontef, G. M. (1993). Awareness, Dialogue and
Process.Gouldsboro: The Gestalt Journal Press, Inc.

CAPITOLUL VII
Bibliografie

Blaszczynsky, A. (2010). Overcoming compulsive gambling.


London: Robinson.
Coombs, R. H. (2004). Handbook of Addiction Disorders. New
Jersey: John Wiley & Sons.
David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi
comportamentale. Iaşi: Polirom.
First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J.B.W., Benjamin,
L.S. (2007). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările
Clinice de Personalitate de pe Axa II-a DSM. Cluj Napoca:
RTS.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Lesieur, H. R., & Blume, S. B. (1987). The South Oaks Gambling
Screen (SOGS): A new instrument for the identification of
pathological gamblers. American Journal of Psychiatry, 144,
1184–1188.
Marlatt, G. A, & Gordon, J. R. (1985). Relapse prevention:
Maintenance strategies in the treatment of addictive
behaviors (2nd ed.). New York: Guilford.
Raylu, N., & Oei, T. P. S. (2010). A cognitive behavioural therapy
programme for problem gambling. East Sussex: Routledge.
Rizeanu, S. (2014). The efficacy of cognitive-behavioral
intervention in pathological gambling treatment. Procedia -
Social and Behavioral Sciences – Elsevier. 127 (2014), p.
626-630.
Rizeanu, S. (2014). Psychological profile of the Romanian
pathological gambler. Procedia - Social and Behavioral
Sciences – Elsevier,127(2014), 265-269.
Rizeanu, S. (2013). Psihoterapia jocului de şansă patologic.
Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. (2012). Proposal for a Cognitive Model to the
Treatment of Pathological Gambling. Procedia - Social and
Behavioral Sciences - Elsevier. Vol 33, 2012, pp 742-746.
Rizeanu, S. (2012). Diagnosing and treating pathological gambling.
Alcoholism, vol. 48, Supplement, pp 104.

CAPITOLUL VIII
Bibliografie

Freud, S. (2010). Introducere în psihanaliză. Opere esenţiale, vol. 1.


Bucureşti: Trei.
Freud, S. (2010). Psihologia inconştientului. Opere esenţiale, vol. 3.
Bucureşti: Trei.
Klein, M. (2011). Iubire, vinovăţie şi reparaţie şi alte opere.
Bucureşti: Trei.
CAPITOLUL IX
Bibliografie

DiClemente, C.C., Bellino, L.E., şi Neavins, T.M. (1999).


Motivation for change and alcoholism treatment. Alcohol
Res. Health, 23 (2), pp. 86-92.
Fontaine, O., Fontaine, P. (coord.). (2008). Ghid clinic de terapie
comportamentală şi cognitivă. Iaşi: Polirom.
Garner, D., Garfinkel, P. (1997). Handbook of treatment for eating
disorders, ed. a-2-a. New York: The Guilford Press.
Nef François, Yves Simon. (2004). Comment sortir de la boulimie et
se réconcilier avec soi-même. Paris: Odile Jacob.

CAPITOLUL X
Bibliografie

Adler, A. (1996). Sensul vieţii. Bucureşti: IRI.


Adler, A. (1991). Cunoaşterea omului. Bucureşti: Ştiinţifică.
Adler, A. (1964). The Individual Psychology of Alfred Adler. (H. L.
Ansbacher & R. R. Ansbacher, Eds.). New York: Harper
Torchbooks.
Adler, A. (1964). Superyority and Social Interest. (H.L. Ansbacher,
Eds.). Evanston III: Northwestern University Press.
Dreikurs, R. (1957). Psychotherapy as correction of faulty social
values. J. Indiv. Psychol.
Dreikurs, R. R. (1953). Fundamentals of Adlerian Psychology.
Chicago: Adler School of Professional Psychology.
Mosak, H.H., Maniacci, M. A. (1999). A Primer of Adlerian
Psihology. Philadelphia: Brunner-Mayel.
CAPITOLUL XI
Bibliografie

Beck, A.T. (1967). Depression: clinical, experimental, and


theoretical aspects. New York: Harper & Row.
Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament: Cu
trimiteri. Societatea Biblică.
Chamberlain, J.M., & Haaga, D.A.F. (2001). Unconditional self-
acceptance and psychological health. Journal of Rational-
Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 19, 163-176.
Ellis, A. (1994). Reason and emotion in psychotherapy. New York:
Carol Publishing Group.
Gottman, J. (1999). The Marriage Clinic. A Scientifically-Based
Marital Therapy. NY: Norton Professional Books.
Hollon, S.D., & Kendall, P.C. (1980). Cognitive self-statements in
depression: Development of an automatic thoughts
questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 4, 383-395.
Macavei, B. (2002). Scala de atitudini şi convingeri 2 (ABS 2) – date
preliminare pentru populaţia de limbă română. Romanian
Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 2,
105-122.
Miclea, M. (1999). Psihologie cognitivă. Modele teoretico-
experimentale. Iaşi: Polirom.
Tarlow, E.M., & Haaga, D.A.F. (1996). Negative self-concept:
Specificity to depressive symptoms and relation to positive
and negative affectivity. Journal of Research in Personality,
30, 120–127.
Worthington, E.L., Kurusu, T.A., McCullough, M.E., & Sandage,
S.J. (1996). Empirical Research on Religion and
Psychotherapeutic Processes and Outcomes; A 10-Year
Review and Research Prospectus. Psychological Bulletin,
119, 448-487.
CAPITOLUL XII
Bibliografie

American Society of Human Genetics. Ad Hoc Committee on


Genetic Counseling. (1975). Genetic Counseling. American
Journal of Human Genetics, 27, 240-242.
American Society of Human Genetics. (2014). http://www.ashg.org/
David, D. (2006). Tratat de Psihoterapii Cognitive şi
Comportamentale. Iaşi: Polirom.
European Society of Human Genetics. (2014). www.eshg.org
Firth, H.V. & Hurst, J.A. (ed.) (2005). Oxford desk reference clinical
genetics. Oxford: University Press.
GeneReviews (2014). http://www.ncbi.nlm.nih.gov
Uhlmann, W.R., Schuette, J.L., & Yashar, B.M (ed.). (2009). A
guide to genetic counseling (second edition). Wiley-
Blackwell.

CAPITOLUL XIII
Bibliografie

Appleby, B. (2008). Urmă şi transfer. Terapia într-o eră


poststructuralistă. American Journal of psychotherapy. Vol
62, nr. 2, pag. 29-50. Bucureşti: Trei.
Beck, A., Freeman, A. & Davis, D. (2011). Terapia cognitivă a
tulburărilor de personalitate. Cluj Napoca: ASCR.
Deurzen, E. & Adams, M. (2011). Psihoterapie şi Consiliere
Existenţială. Bucureşti: Herald.
Ginger, S. (1995). Gestalt Terapia. Arta contactului. Bucureşti:
Herald.
Hadley, S. W., Strupp, H. H. (1997). Professional Psychology, Vol
8(4), Nov 1977, 478-490. doi: 10.1037/0735-7028.8.4.478
Hasui, C., Igarashi, H. & Kitamura, T. (2008). Vinovăţia şi
multidimensionalitatea sa. Abordări empirice utilizând
perspectiva kleiniană. Bucureşti: Trei.
Dafinoiu, I. (2001). Elemente de psihoterapie integrativă. Iaşi:
Polirom.
Evans, K.R., Gilbert, M. (2010). Introducere în psihoterapia
integrativă. Craiova: Liber Mundi.
Leahy, R. L., Holland, S. J. (2000). Planuri de tratament şi
intervenţii pentru depresie şi anxietate. Cluj: ASCR.
Lee, R. & Harris, N. (2014). Psihologia copilului şi a
adolescentului: Dezvoltare şi relaţionare: Aplicaţii în
terapia Gestalt. Bucureşti: Gestalt Books.
Mitrofan, I. & Buzducea, D. (2011). Consiliere şi terapie centrată pe
traumă. Bucureşti: Sper.
Nevis, E. (2013). Terapia gestalt. Perspective şi aplicaţii. Bucureşti:
Gestalt Books.
Reghintovschi, S. (2012). Diagnostic psihodinamic operational
OPD-2: manual de diagnostic şi planificarea terapiei.
Bucureşti: Trei.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.
Rothschild, B. (2013). Corpul îşi aminteşte. Psihofiziologia şi
terapia traumei. Bucureşti: Herald.
Satir, V. (2011). Terapia familiei. Bucureşti: Trei.
Vogel, R. (2008). Psihoterapie cognitiv-comportamentală şi
psihanaliză. Încercare de integrare. Bucureşti: Trei.

CAPITOLUL XIV
Bibliografie

Hall, J. A. (1983). Jungian Dreams Interpretation: A Handbook of


Theory and Practice. Inner City Books, Toronto.
Jung, C. G. (1990). The Undiscovererd Self with Symbols and the
Interpretation of Dreams. Bollingen Series, Princeton
University Press.
Minulescu, M. (2001). Introducere în analiza jungiană. Bucureşti:
Trei.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.
Tănase-Mânzat, M. (2010). Workshop ARPA - Studii de caz.
Bucureşti.
Von Franz, M.L. (2013). Psihoterapie. Bucureşti: Herald.

CAPITOLUL XV
Bibliografie
Clark, D.A., Beck, A.T., (2012). Terapia cognitivă a tulburărilor de
anxietate, Cluj-Napoca: ASCR.
Gabard, O.G. (2007). Tratat de psihiatrie psihodinamică, Bucureşti:
Trei.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-comporta-
mentală, Bucureşti: Trei.
Rizeanu, S.(2014). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Ediţia a doua revizuită şi
adăugită. Bucureşti: Universitară.
Robinson, B. (2010). Psihologie clinică, Iaşi: Polirom.
Tudose, F., Tudose C., Dobranici, L. (2011). Tratat de
psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Bucureşti:
Trei.
Vera, L., Leveau, J., Vera, L.P. (2011). Terapia cognitiv-
comportamentală la copii şi adolescenţi, Iaşi: Polirom.

View publication stats