Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 1 ELEMENTE DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE ÎN C.P.R. ȘI A.R.P.

I CARE AR
FI BINE SĂ FIE TRANSPUSE ÎN PRACTICA PSIHOTERAPEUT-CLIENT

Elementele esențiale de etică și deontologie sunt ordonate într-un cod general valabil
pentru toți practicienii și pentru toți supervizorii. Semficația codului este conferită de un
sistem de regului general valabile a căror utilizare este obligatorie. În acest context codul de
etică și deontologie circumscrie o serie de comportamente, atitudini, gesturi și decizii cu
caracter obiectiv și ordonator în activitatea oricărui psihoterapeut. În concluzie, rolul oricărui
cod este de a circumscrie sfera de referință a unei profesii/a unor comportamente/a unor
situații limită de așa manieră încât atitudini/gesturi/comportamente etc. Impuse de o anumită
profesie să aibă un termen 0 de referință și să fie un punct de reper în situații banale sau în
situații limită.
ELEMENTE DE DEONTOLOGIE
DEX definește termenul deontologíe sub două aspecte care sunt sinonime pornind de la
teorie despre originea, caracterul și normele obligației morale în general. 1 Parte a eticii
care studiază normele și obligațiile specifice unei activități profesionale. 2 (Spc) Totalitate a
regulilor și uzanțelor care reglementează relațiile dintre medici sau dintre aceștia și pacienți.
3 Teorie despre originea, caracterul și normele obligației morale în general.
În acest context un prim element al deontologiei profesionale relevant este Competența
profesională și integritatea.
Competența profesională presupune adecvarea studiului la situațiile concrete ale
clienților, formarea continuă menită să promoveze dezvoltarea personală și priho-socială a
clienților și recunoașterea/acceptarea unor practici terapeutice ca fiind eficiente chiar dacă
personal nu le practică având în vedere că specificul psihoterapiei integrative constă în
descoperirea sinelui integral.
Integritatea este dimensiunea profesională identificabilă atât la nivelul competențelor
profesionale cât și la nivelul practicii în relația cu clienții și în relația cu grupul
psihoterapeuților.
Al doilea element al Codului de etică și deontologie este responsabilitatea față de
clienți. Responsabilitatea se manifestă pe două paliere, respectiv la nivel profesional și la
relațional. Nivelul profesional impune practicianului să nu discrimineze pe niciun criteriu și
mai ales să ajute clientul să își formeze propriile convingeri și să adere la valorile pertinente
pentru el ca persoană. Responsabilitatea față de client presupune și stabilirea clară la relațiilor
de colaborare. Intimitatea exagerată între psihoterapeut și client este defavorabilă reușitei
procesului de psihoterapie. Intimitatea poate fi asociată, în acest context unui tip de abuz de
natură emoțională, sexuală, financiară etc.

Al treilea element care trebuie luat în discuție este confidențialitatea. Confidențialitatea este
importantă pe două paliere. Primul se referă concret la client. Dimensiunea colocvial-
terapeutică trebuie să ofere intimitatea care generează încrederea. Intimitatea este sursa
siguranței și implicit a reușitei. Confidențialitatea la nivel juridic presupune păstrarea
secretului informațiilor despre client ca persoană fizică și despre tematica dialogului cu
terapeutul. În acest context înregistrările audio-video, folosirea anumitor informații în studii
de specialitate, dezvăluirea informațiilor către afini se face doar cu acceptul clientului.
Confidențialitatea poate fi eliminată doar în contexte juridice/morale/medicale prevăzute de
lege.
Consider că aceste trei elemente constituie baza comună a unui cod comportamental care
generează bune practici și mai ales reușita profesională.

S-ar putea să vă placă și