Sunteți pe pagina 1din 14

PROCESE

PARALELE,IZOMORFISM,
TRIUNGHIURI
INTERPERSONALE ÎN
SUPERVIZAREA CLINICĂ
Prof.univ.dr. LOREDANA-ILEANA VÎȘCU
CUPRINS
1. Procesele paralele;
- TEMA NR.1- slide nr.9;
2. Pseudoprocesele paralele;
3. Izomorfism;
- TEMA NR.2- slide nr.12;
4. Triunghiurile de putere în terapie și supervizare;
- TEMA NR.3- slide nr 14.
1. PROCESE PARALELE

Friedlander et al. (1989):

Procesele paralele sunt un fenomen în care supervizații se prezintă inconștient


supervizorilor lor așa cum li s-au prezentat clienții lor. Procesul se inversează atunci
cînd supervizatul adoptă atitudinile și comportamentele supervizorului în relația cu
clientul.

- Terapeuții familiali au utilizat conceptul de izomorfism, datorită asemănărilor


interrelaționale și structurale dintre terapie și supervizare.
CONCEPȚII ASUPRA PROCESELOR
PARALELE
a. Concepția unidirecțională- PP este un fenomen de jos în sus- dacă supervizatul lucrează cu
un client deprimat atunci se prezintă în supervizare ca fiind deprimat;

PP este de jos în sus pentru că:

. Este declanșat de client sau de un aspect al relației client-supervizat;

. Apare în afara conștiinței participanților;

.Supervizatul este un intermediar al relației terapeutice cu clientul și al relației de supervizare.


7 EXPLICAȚII ASUPRA PROCESELOR
PARALELE
1. Datorită identificării lor cu clienții, supervizații produc la supervizor reacții pe care ei le-
au simțit ca reacții față de clienții lor (Russell,1984);

2. Supervizatul alege inconștient să expună un impas inițial între el și client;

3. Supervizatul selectează o parte din problema clientului, care este paralelă cu una pe care
o împărtășește supervizatul;

4. Supervizatul se identifică inconștient cu un aspect al funcționării psihice a clientului;


Datorită lipsei abilităților, supervizatul este predispus către acele aspecte ale problemei
clientului care merg paralel cu problemele de învățare specifice ale supervizatului în
supervizare;

6. PP are asemănări cu compulsia la repetiție, ceea ce nu este înțeles este pus în act;

7. Dacă supervizorul, supervizatul, clientul sunt din medii culturale diferite, este posibil ca
unele procese paralele să reflecte chestiuni transculturale.
 Eckstein și Wallerstein (1972) –PP sunt o surpriză care nu se termină niciodată și sunt
bazate pe așteptarea nerealistă a supervizatului că predarea și învățarea psihoterapiei
ar trebui să constea în principal din elemente raționale!
b. Concepția bidirecțională- supervizorul poate iniția o dinamică ce o pune în act în terapia
realizată de supervizat cu clientul;

 Impasul din relația supervizor-supervizat este oglindit în impasul din relația supervizat-
client;

... Este o configurație de transfer-contratransfer ce apare în supervizare... Tiparul relațional


aflat în joc este neconștientizat de membrii diadei.

El nu este disponibil pentru elaborarea conștientă,discutare, semnificare sau negociere


pentru că nu a fost formulat verbal de niciuna din părțile diadei...(Sarnat, 2001).
TEMA nr.1

a. Identificați un caz din practica dvs clinică în care ați avut procese paralele, poate să fie un
caz supervizat sau apărut în ultima perioadă în terapie;
b. Furnizați explicația sau explicațiile pentru procesul paralel (din cele 7 explicații prezentate).
2. PSEUDOPROCESE PARALELE
 Mothersole (1999)...PsPP apar când problemele nerezolvate și lipsa abilităților
supervizatului radiază în ambele direcții și afectează relația terapeutică și relația de
supervizare.

 Chiar dacă seamănă cu un proces paralel nu este…

 Dacă un supervizat este conștient de un proces paralel nu înseamnă că și dispare.


Soluții:

 Supervizorul să fie un model pentru supervizat în privința modului în care reacționează la


problemele clientului;

 Supervizorul să joace rolul supervizatului pentru a obține o perspectivă mai clară.


3. IZOMORFISM
 IZOMORFISM – când sistemul de supervizare este pus în corespondență cu un sistem terapeutic,
rolurile supervizorului și supervizatului corespund cu cele ale terapeutului respectiv, clientului
(White, Russel, 1997, p.317);

 Supervizarea este un izomorf al terapiei, multe reguli se aplică amândurora:

- nevoia de a stabili obiective;

 de a gândi stadial;

 aprecierea sensibilității contextuale;

 povara realitățiilor provocatoare.


TEMA NR.2

- Selectați un caz supervizat până în prezent (dacă ați avut), poate să fie și ultimul caz
supervizat.

- Analizați dacă a avut loc un izomorfism între supervizarea primită și terapia realizată de dvs.
4. TRIUNGHIURI ÎN TERAPIE ȘI SUPERVIZARE
 Triunghiurile sunt un fel de geometrie socială;

 Cea mai distinctivă trăsătură a sistemelor sociale triadice este transformarea puterii în slăbiciune și a slăbiciunii în
putere (Caplow, 1968);

 Ex de triunghiuri: oedipiene, în sistemul familial, în guvernări, în cadrul națiunilor etc;

TRIUNGHIURILE DIN SUPERVIZARE

 Este triunghiul format din client, terapeut și supervizor;

 Este un triunghi particular pentru că:

. Cel mai slab este clientul și cel mai puternic este supervizorul;

. Supervizorul și clientul rar vor avea o relație face-to-face.

 Poate să apară coaliția supervizor-supervizat;

 Dacă terapeutul a discutat cu clientul despre supervizor este coaliția client-terapeut, uneori poate să fie catalizator pt
relația client-terapeut!!!!

 Coalițiile redistribuie puterea!


TEMA NR.3

 Identificați și analizați un caz din supervizarea realizată până în prezent unde a avut loc
coaliția:
a. Client-terapeut;
b. Terapeut- supervizor

S-ar putea să vă placă și