Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

1. Calculaţi:
a) 12 + 24 g) 18 + 25 – 32
b) 201 + 102 h) 7 – 5 + 21 – 3
c) 999 + 888 i) 8 + (5 – 3 + 2)
d) 1086 + 75 + 106 j) 13 – (18 – 8 – 5)
e) 256 + 2560 + 256000 k) (7 + 4) – (6 – 2 + 5)
f) 75 + 138 + 25 l) 4 + [7 + (8 – 5)]
2. Efectuaţi:
a) 23 – [7 + (6 + 4)] h) 19 – {12 – [10 – (6 – 1)]}
b) 5 + 8 – [9 – (5 + 2)] i) 14 + 6 – {8 + [7 – (3 + 2)]}
c) 12 – 2 – (8 – 5 + 6) j) [14 – (16 – 2)] – [8 – (7 + 3 – 2)]
d) 7 + [12 – (6 – 4)] k) 100 – {27 – (5 + 1) – [13 – (10 – 3)]}
e) 18 – [14 – (6 – 2)] l) 18 – (16 – 2) – {[3 + (4 – 1)] – [5 – (3
f) 8 – 2 – [6 – (3 – 2)] – 2)]}
g) 4 + 9 – (7 – 3 – 2)

3. Efectuaţi:
a) 137  29 g) (8 + 5)  6 – (5 + 3)5 – 11
b) 395  102 h) 25 + 4  [2 + 3  (4  10 - 5) – 93] – 3 
c) 31  3  121 (3 + 24)
d) 21  2  370 i) {(7 – 5)6(43 – 10)- [3 + (4  9 – 7  5)
e) 13 – 4  3 + 1  8 + 0 + 3  2]}  2 – 28
f) 10 + 2  18 – 7  5 – 3 – 4 2 j) 39  12 + [(19  6 – 14  5)  8 – (21  5
– 7  13)  14]  3.
4. Efectuaţi:
a) 2653  347 + 2653  696 – 43  2653 c) 145  8 + 145  12 + 145  30
b) 49506  101 – 49506 d) 136  17 + 136  83 – 136  90
5. Rezolvaţi următoarele ecuaţii, unde x este număr natural:
a) x + 7 = 16 c) x + (8 – 6) = 12
b) x – 12 = 3 d) (6 – 4 + x) – 2 = 8
6. Ştiind că a – b = 4, rezolvaţi următoarele ecuaţii, unde x este număr natural:
a) x + 2a – 2b = 8 c) 5a – 5b – x = 10
b) x + 1 = 30 + 5a – 5b d) x + 16 + 8a – 8b = 49.
7. Preţul unui caiet este 75 de bani, un stilou costă de 3 ori mai mult, iar un penar de două ori
mai mult decât un stilou. Cât trebuie plătit pentru cele trei obiecte?
8. Suma a două numere naturale este 360. Ştiind că unul din ele este de 5 de ori mai mare decât
celălalt , să se afle numerele.
9. Suma a două numere este 45. Să se afle cele două numere ştiind că dublul primului număr
este cu 5 mai mare decât triplul celui de al doilea.
10. Ştiind că suma a două numere naturale este 27, suma dintre dublul primului număr şi triplul
celui de al doilea număr este 71, să se afle diferenţa dintre triplul primului număr şi cel de al
doilea.