Sunteți pe pagina 1din 7

Cărticica literei Ă

Unește litera mică de tipar cu litera mare Scrie pe globuri literele mari de tipar învățate!
corespunzătoare. Citește literele cu voce tare.

a C
m U
i O
u T
r A
e I
n Ă
t M
o E
c R
ă N
Citește silabele. Colorează doar căciulile pe care apar silabe citite la
exercițiul anterior.

ma me mi mo mu mă
ta te ti to tu tă
nu car TĂ
na ne ni no nu nă
ra re ri ro ru ră

mo tor IM
MU TI IN RI UR TO
CA IM TĂ CU NO TE
RĂ AR NU MĂ CO RE
AN CĂ MA TU NĂ NI
rar CĂ nea
Citește cuvintele. Formează cuvinte din literele date, apoi scrie-le.

_______________
car iar rar R _______________
A C _______________

_______________
nor nou noi _______________
I _______________
A N

_______________
A _______________
cor cot con E _______________
M R ______________
Citește cuvintele. Scrie pe manșeta fiecărei mănuși câte un cuvânt din cele citite, folosind litere mari de tipar.

iar car tu tur


iar - na car - te tu - nă tur - tă
iar - nă car - ne tu - net tur - mă
iar - tă car - net tu - nel tur - tit

rar mic
mai măr o - rar a - mic
nu - mai u - măr mo - rar ni - mic
toc - mai nu - măr mă - rar co - mic
Citește cuvintele. Desenează ce citești!

că - ma - ră mă - tu - ră CRETĂ ANTENĂ

că - ra - re mă - mi - că
că - run - tă mă - run - tă

a - ma - ră ra - mu - ră MĂTURICĂ RĂMURICĂ

a - mă - rui ră - ni - tă
a - ro - mă ră - ri - tă
Citește propozițiile. Transcrie-le pe spațiile alăturate, folosind litere mari de tipar în scrierea cuvintelor.

_____________________________________________________________________________
Cămara e curată. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Măriuca e rănită. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ea numără corect. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Rică are nouă ani. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Am o mătură mică. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Căutăm o cutie nouă. _____________________________________________________________________________