Sunteți pe pagina 1din 8

Tema1_PED

1. PED - Prelucrarea electronică a datelor

Transformarea datelor în informații pentru conducere presupune un proces în


cadrul căruia, prin activități manuale și automate, datele sunt pregătite și prelucrate
după anumite reguli precise. Acest proces este numit prelucrarea datelor.

Prelucrarea automată a datelor presupune existența și cooperarea


următoarelor elemente:

- un sistem de echipamente de calcul;

- un minimum de programe pentru conducerea echipamentelor;

- un program specific de prelucrare a datelor;

- datele de prelucrat.

2. ANSI - Institutul Naţional American pentru Standarde (American National


Standards Institute).

ANSI este un standard de afișare a caracterelor dezvoltat de American


National Standards Institute (cod 1251). Standardul ANSI folosește un singur octet
pentru a reprezenta fiecare caracter și, în consecință, este limitat la maximum 256
de caractere, inclusiv punctuație. Codurile de la 32 la 126 sunt identice cu standardul
ASCII. Standardul ASCII (cod 688) a fost utilizat în DOS, ANSI este utilizat în
Windows.

3. Tipuri de fișiere: txt, doc, mp3, jpg, mp4, etc.

txt - extensia implicită de stocare a fișierelor create cu editorul


simplu de text Notepad;

doc - un document de procesare de text creat de Microsoft


Word sau de un alt program de procesare de text, cum ar fi
OpenOffice Writer sau Apple Pages. Poate conține text, imagini, tabele, grafice,
diagrame, formate de pagină și setări de imprimare formatate.

mp3 - un fișier audio salvat într-un format audio comprimat,


dezvoltat de Grupul de Experți în Mutarea Imaginilor (MPEG) care
utilizează compresia audio "Layer 3". Este folosit în mod obișnuit
pentru a stoca muzică și audiobook-uri cu sunet de calitate aproape
de CD (stereo, 16-bit) și aproximativ 1/10 dimensiunea unui fișier
.WAV sau .AIF.

jpg - o imagine salvată într-un format de imagine comprimat,


standardizat de Joint Photographic Experts Group (JPEG). Este
utilizat în mod obișnuit pentru stocarea fotografiilor digitale și utilizat
de majoritatea camerelor digitale pentru a salva imagini.

mp4 - un fișier multimedia utilizat în mod obișnuit pentru a stoca un


film sau un clip video, dar poate conține și subtitrări sau imagini.
MP4 este scurt pentru MPEG-4 Partea 14, care este un format
container bazat pe QuickTime File Format (QTFF) folosit de
fisierele .MOV si .QT.

4. Limbaje de programare: C, C++, Java, C#, PhP, HTML

C este un limbaj de programare standardizat. Este implementat pe


majoritatea platformelor de calcul existente azi, și este cel mai popular limbaj de
programare pentru scrierea de software de sistem. Este apreciat pentru eficiența
codului obiect generat de compilatoarele C, și pentru portabilitatea sa.

A fost dezvoltat la începutul anilor 1970 de Ken Thompson și Dennis Ritchie,


care aveau nevoie de un limbaj simplu și portabil pentru scrierea nucleului
sistemului de operare UNIX.

C este un limbaj de programare relativ minimalist ce operează în strânsă


legătură cu hardware-ul, fiind cel mai apropiat de limbajul de asamblare față de
majoritatea celorlalte limbaje de programare.
Program care afișează textul "Hello World"
C++ este un limbaj de programare general, compilat. Este un limbaj multi-
paradigmă, cu verificarea statică a tipului variabilelor ce suportă programare
procedurală, abstractizare a datelor, programare orientată pe obiecte. În anii 1990,
C++ a devenit unul dintre cele mai populare limbaje de programare comerciale,
rămânând astfel până azi.
Bjarne Stroustrup de la Bell Labs a dezvoltat C++ (inițial denumit C cu clase)
în anii 1980, ca o serie de îmbunătățiri ale limbajului C. Acestea au început cu
adăugarea noțiunii de clase, apoi de funcții virtuale, suprascrierea operatorilor,
moștenire multiplă, șabloane (engleză template) și excepții. Limbajul de programare
C++ a fost standardizat în 1998 ca și ISO 14882:1998, versiunea curentă fiind din
2003, ISO 14882:2003. Următoarea versiune standard, cunoscută informal ca C++0x,
este în lucru.

Program care afișează textul "Hello World"


Java este un limbaj de programare orientat-obiect, puternic tipizat, conceput
de către James Gosling la Sun Microsystems (acum filială Oracle) la începutul anilor
ʼ90, fiind lansat în 1995. Cele mai multe aplicații distribuite sunt scrise în Java, iar
noile evoluții tehnologice permit utilizarea sa și pe dispozitive mobile, spre exemplu
telefon, agenda electronică, palmtop etc. În felul acesta se creează o platformă
unică, la nivelul programatorului, deasupra unui mediu eterogen extrem de
diversificat. Acesta este utilizat în prezent cu succes și pentru programarea
aplicațiilor destinate intranet-urilor.
Limbajul împrumută o mare parte din sintaxă de la C și C++, dar are un model
al obiectelor mai simplu și prezintă mai puține facilități de nivel jos. Un program Java
compilat, corect scris, poate fi rulat fără modificări pe orice platformă care e
instalată o mașină virtuală Java (engleză Java Virtual Machine, prescurtat JVM).
Acest nivel de portabilitate (inexistent pentru limbaje mai vechi cum ar fi C) este
posibil deoarece sursele Java sunt compilate într-un format standard numit cod de
octeți (engleză byte-code) care este intermediar între codul mașină (dependent de
tipul calculatorului) și codul sursă.

C# este un limbaj de programare orientat-obiect conceput de Microsoft la


sfârșitul anilor 90. A fost conceput ca un concurent pentru limbajul Java. Ca și
acesta, C# este un derivat al limbajului de programare C++.C# simplifică mult
scrierea de programe pentru sistemul de operare Windows.

PHP este un limbaj de programare. Numele PHP provine din limba engleză și
este un acronim recursiv : Php: Hypertext Preprocessor. Folosit inițial pentru a
produce pagini web dinamice, este folosit pe scară largă în dezvoltarea paginilor și
aplicațiilor web. Se folosește în principal înglobat în codul HTML, dar începând de
la versiunea 4.3.0 se poate folosi și în mod „linie de comandă” (CLI), permițând
crearea de aplicații independente. Este unul din cele mai importante limbaje de
programare web[2] open-source și server-side, existând versiuni disponibile pentru
majoritatea web serverelor și pentru toate sistemele de operare. Conform
statisticilor este instalat pe 20 de milioane de site-uri web și pe 1 milion de
servere web[3]. Este disponibil sub Licenṭa PHP ṣi Free Software Foundation îl
consideră a fi un software liber.
Inițial, limbajul a fost dezvoltat de inventatorul său, Rasmus Lerdorf. Odată cu
creșterea numărului de utilizatori, dezvoltarea a fost preluată de o nouă entitate,
numită The PHP Group (Grupul PHP).

HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat


pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (sau navigator).
Scopul HTML este mai degrabă prezentarea informațiilor – paragrafe, fonturi, tabele
ș.a.m.d. – decât descrierea semanticii documentului. În cadrul dezvoltării web de tip
front-end, HTML este utilizat împreună cu CSS și JavaScript.

Specificațiile HTML sunt dictate de World Wide Web Consortium (W3C), care
încurajează utilizarea CSS în locul a HTML explicit pentru prezentare.
Paginile HTML sunt formate din etichete sau tag-uri și au extensia „.html”
sau „.htm”. În marea lor majoritate aceste etichete sunt pereche, una de
deschidere <eticheta> și alta de închidere </eticheta>, mai există și cazuri în care
nu se închid, atunci se folosește <eticheta />. Navigatorul web interpretează aceste
etichete afișând rezultatul pe ecran. HTML-ul este un limbaj care nu face deosebire
între litere majuscule și minuscule.
5. Sisteme de numerație: zecimal, binar, octal, hexazecimal

Un sistem numeric este o modalitate sistematică de a reprezenta numere


folosind caractere simbolice și utilizează o valoare de bază pentru a grupa în mod
convenabil numerele într-o formă compactă. Cel mai comun sistem numeric este cel
zecimal, care are valoarea de bază 10 și setul de caractere simbolice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 și 9. Cu toate acestea, există și alte sisteme numerice, care pot fi mai eficiente
de utilizat pentru un anumit scop. De exemplu, deoarece computerele utilizează
logica booleană pentru a efectua calcule și operațiuni, ele utilizează sistemul
numeric binar, care are valoarea de bază 2.

Notația zecimală este scrierea numerelor în sistemul de numerație baza 10.


Pentru reprezentarea oricăror numere, indiferent cât de mari, se folosesc exact 10
cifre, având 10 valori diferite: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Sistemul zecimal este un
sistem de numerație pozițional, în care poziția fiecărei cifre indică înmulțirea valorii
cifrei respective cu o putere a lui 10. Fiecare poziție indică o valoare de 10 ori mai
mare decât poziția din dreapta sa.

În sistemul (de numerație) binar există doar două cifre posibile, 0 și 1.


Conform definiției lui Claude Shannon, o cifră binară conține cantitatea de informație
de 1 bit. Sistemul binar este în același timp și cel mai natural mod de stocare a
informației în domeniul calculatoarelor, deoarece acolo 1 bit (celula de memorie cu
capacitate minimă) găzduiește unitatea elementară de informație: valoarea bitului
poate fi ori un 0, ori un 1.

Un sistem octal este un sistem de numerație în baza 8. Utilizează cifrele


0,1,2,3,4,5,6,7 pentru a reprezenta numerele reale. Împărtășește multe proprietăți
comune cu sistemul numeral în bază fixă, printre care posibilitatea de a reprezenta
orice număr real într-o modalitate unică și posibilitatea de reprezentare a numerelor
raționale și iraționale.

Sistemul hexazecimal (numit și sistemul hexadecimal) este sistemul de


numerație în baza 16, scris de obicei cu ajutorul simbolurilor (cifrelor
hexazecimale) 0-9 și A-F. Sistemul este întâlnit mai ales în domeniul informatic,
unde este folosit intens deoarece un octet cuprinde exact două cifre hexazecimale.

Microsoft Office Excel are mai multe funcții pe care le puteți utiliza pentru a
efectua conversia numerelor în și din următoarele sisteme numerice:
6. Care este reprezentarea binară a lui 12? Dar în sistemul octal? Dar în sistemul
hexazecimal?

Reprezentare binara a lui 12 - 1100

Reprezentare octala a lui 12 - 14

Reprezentare hexazecimala a lui 12 - C

S-ar putea să vă placă și