Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA : 31.01.2020
GRUPA MARE 4
GRĂDINIȚA nr.242
EDUCATOARE:SOREGA ELENA

TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA PROIECTULUI: „IARNA !

TEMA SĂPTĂMÂNII :”IARNA CA O JOACA ! „

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul psiho-motric


TEMA ACTIVITĂȚII: Târâre pe abdomen și antebrațe, cu împingere în vârful picioarelor
Joc,,Atinge fulgul de zăpadă!"
MIJLOC DE REALIZARE: frontal, pe grupe
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidarea deprinderilor mortice de bază
SCOPUL:
Consolidarea deprinderilor motrice utilitar-aplicative de târâre;
Dezvoltarea spiritului de competiție, a spiritului de echipă și de încredere în forțele proprii.
Dimensiuni ale dezvoltării:

- conduită senzorio-motorie,pentru orientarea mișcării

Comportamente vizate:

-participă la activități fizice variate,adecvate nivelului lui de dezvoltare;

-își coordonează mișcările în funcție de ritm,cadență,pauză,semnale sonore,melodii

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1-să execute târârea pe abdomen în antebrațe și împingere în vârful picioarelor;
O2-să-și coordoneze mișcările în raport cu comenzile date,
O3-să respecte sarcinile jocului de mișcare.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: explicația, demonstrația, exercițiul, jocul.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: mese, fulgi de zapadă, .
DURATA:30 Minute
BIBLIOGRAFIE: * Curriculum pentru educatia timpurie (3-6/7ani), M.E.C.I.,2019
* Ghid de educatie fizica, Ed. Diana, 2010
*Educatie fizica, Petrica Dragomir, EDP, Bucuresti, 1994

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe, individuală.


NR. VERIGIGILE CONȚINUT FORMAȚII DE INDICAȚII EVALUAREA
CRT. ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFIC ORGANIZARE METODICE
1. Moment  adunarea; -poziția de drepți:
organizatoric  salutul; picioarele apropiate, Aprecieri
1-1,30 min  adaptari de pozitii, xxxxxxxxxx brațe întinse pe lângă corp, verbale

întoarceri stânga- privirea înainte;

dreapta. -poziția pe loc repaus:


picioarele apropiate, un
genunchi îndoit, brațele pe
lângă corp
-întoarceri stânga- dreapta, prin
săritură.
2. Pregătirea Variante de mers: -spate drept, brațe ridicate
organismului - mers în cadență; xx deasuprac apului, Coordonat și
pentru efort - mers pe vârfuri cu x x privirea înainte; elastic.
ridicarea brațelor în sus și xx -spate drept, trunchi ușor
Dozare: 5 min. lateral; Dozare: aplecat în față, brațele strânse la Nu se
- mers pe călcâie cu câte o tură spate, genunchii întinși; dezechilibrează.
prinderea palmelor la spate; xx
Variante de alergare: x x -spate drept, genunchii ridicați,
- alergare normala; xx brațele îndoite din coate, bratele Genunchii se
- alergare cu genunchii sus; se mișcă pe lângă corp; ridică cât mai
- alergare cu călcâiele la Dozare: - spate drept, trunchi ușor sus.
șezut. câte o tură aplecat, călcâiele ating șezutul, Călcâiele ating
brațele îndoite din coate, brațele șezutul.
Exerciții de respirație: se mișcă pe lângă corp;
T1 – inspirație pe nas;
T2 – expirație pe gură;
T3 – inspirație pe nas;
T4 – expirație pe gură.
3. Prelucrarea Se formează coloana de X XXX -copiii se așaza, la semnal, pe Se organizează
selectivă a gimnastică. X XXX coloane, după solicitarea
aparatului X XXX Se va lua distanța atat în educatoarei.
locomotor X XXX adâncime cât și pe lateral.
4x2T Picioarele ușor depărtate, cu Exactitatea
Dozare: 5 min. Exercitiul 1 ,,Ceasul" brațele pe șolduri. mișcărilor,
P1- stând depărtat, mâinile Întoarcem capul spre dreapta, curajul,
pe șold; întoarcem capul spre stânga. coordonarea.
T1 –întoarcerea capului spre
stânga; 8X2T
T2–
intoarcereacapuluispredreapt
a;
8X2T
Exercitiul 2,, Cercuri mari,
cercuri mici”
P1- Stând departat cu brațele Dozare: 4x4 Spatele drept, întindem bine
întinse lateral; brațele și le rotim formand Exactitatea
T1-T2- mișcări concentrice cercuri mici. mișcărilor,
ale brațelor în față; curajul,
T3-T4- mișcări concentrice coordonarea.
ale brațelor în spate;

Exercitiul 3,,Fă ca mine!" 4x4T


Stand departat cu brațele Genunchii întinși!
îndoite, mâinile pe șolduri: Spatele drept!
T1 – îndoirea trunchiului la
stânga;
T2 - revenire;
T3 – îndoirea trunchiului la 4x4T
dreapta; Evaluare
T4 - revenire. continua
Exercitiul 4,,Leaganul"
P1- stând cu picioarele
apropiate, bratele în față; Îndoirea genunchilor, brațele
T1-T2-îndoirea genunchilor; întinse înainte
T3 –T4-revenirea la poziția
de drepți;
Exerciții de respirație:
Exercitiul 5: ,,Sari minge
sus/ jos!” Săritura ca mingea pe ambele
P1-stând cu picioarele picioare (pe loc): săritura se
apropiate, mâinile pe solduri execută ușor, pe vârfuri, cu o
T1- T2- T3- sărituri de pe ușoară flexare a genunchilor.
loc in înălțime;
T4- –ghemuire;
Exerciții de respirație.

4. Consolidarea Se reamintește executarea X XXX Copilul are corpul culcat înainte Executarea
deprinderilor corectă a târârii pe abdomen X XXX pe abdomen. corectă pe
motrice și antebrațe alternativ cu X XXX Înaintarea se execută cu abdomen și
împingere în vârful X XXX deplasarea unui antebraț înainte antebrațe.
picioarelor. urmată de deplasarea celuilalt
Dozare:17 min. antebraț, apoi împingerea
Copiii sunt împărțiți în două înainte și în vârfurile
echipe. Pe rând, câte un copil picioarelor.
de la fiecare echipă: X X
 va porni la semnalul X X
educatoarei; X X
 va trecepe sub masă; X X Sezutulj os!
 aleargă până la fulgul Capul jos! Echipa care
de zapadă pe care Coordonează piciorul cu mâna termină prima
trebuie să-l atingă opusă! este
prin săritură; câștigătoare.

 se va întoarce X Brațele îndoite din coate, brațele Respectarea

alergând partea X XXX


pe se mișcă pe lângă corp. corectitudinii

exterioară traseului la X XX alergării.

echipa sa; XX

 va da ștafeta
urmatorului copil, iar
el va trece la coada
șirului.
Castigatoare va fi echipa
care va termina cursa prima.
Joc: ,,Aleargă în direcția
indicată!"
- alergare normală, ducând
piciorul pe direcția de
alergare;

6. Revenirea - mers liniștitor în cerc cu XX -se trage adânc aer pe nas și se Respectarearegu
organismului exerciții de respirație. X X elimină pe gură. lilor
după efort - joc: ,,Statuile” XX Respiră adânc!
Dozare: 2 min. Fii atent, nu mișca!
7. Incheierea - adunarea; XXXXXXXX Poziție de drepți Evaluare
activității - aprecieri generale și frontală
individuale;
Dozare: 1 min. - raportul;
- salutul.