Sunteți pe pagina 1din 11

*A fost fiul numai o toamnă de la

căminarului naștere.
Gheorghe Eminovici  A fost cel de-al 7-lea
și a Ralucăi – fiica copil al familiei
stolnicului Iurașcu Eminovici.
din Joldești.
 A avut 9 frați –
Șerban, Nicolae,
Iorgu, Ruxandra, Ilie,
Maria, Aglae,
Harieta, Matei.
Ruxandra a murit la
 În fiece an, de Sfîntul  În familie, Mihai
Gheorghe, în casa avea o misiune
căminarului Gh. importantă – să
Eminovici se dădeau răscolească cuibarele
petreceri cu vin bun de ouă.
de la Ivești și
plăcinte. Dar, în
general, petrecerile
erau evenimente rare
în casa Eminovicilor,
înconjurată de tei.
pasăre a prins” și
 In copilăria sa, Mihai stătea deoparte
Eminescu (pe atunci râzând când bărbatul
Eminovici) obișnuia dădea față în față cu
să iși sperie tatăl reptilele
într-un mod cel puțin suparate…….
bizar. Băiatul mergea  Tatăl lui Eminescu
în pădure să prindă considera că ei sunt
șerpi și-i punea de vii un neam de oameni
in apropierea casei deprinși cu munca de
sale. Apoi își chema mici, doar că sunt
tatal sp vadp “ce certați cu norocul.
 Cînd abia intrase la restaurantele și
gimnaziu, dintre cafenelele,
băuturi, Mihai se spectacolele de orice
împăca doar cu vinul fel, să meargă la
și la nevoie cu biserică, să se
rachiul. spovedească
 La gimnaziu, săptămînal.
Eminescu trebuia să  Scria poezii pe
se conformeze mai ascuns. Prima care a
multor reguli: să nu dat de versurile lui a
fumeze, să nu fost soția
frecventeze
profesorului Aron as avea…”, scrisa de
Pumnu. un debutant pe nume
 Iosif Vulcan a fost cel Mihai Eminovici;
care i-a compus Iosif Vulcan,
numele Eminescu. Se directorul revistei, i-a
întîmpla asta pe cînd schimbat însa numele
Mihai avea 16 ani. din Mihai Eminovici
in Mihai Eminescu,
 La 25 februarie/9
nume pe care poetul
martie 1866, revista
l-a adoptat imediat si
Familia din Pesta
l-a păstrat pentru
publica poezia “De-
totdeauna.
Emin-Efendi, însurat
cu o româncă.
 Îi plăcea nespus de
mult în timpul liber * Poetul voia să
să citească romane locuiască la Dorohoi,
fantastice. împreună cu
 Se bîrfea pe vremuri Veronica Micle
cum că poetul se
trage din neam
armean sau că ar
avea un urmaș turc –
citească în tihnă, la
masă sau tolănit pe
sofă, în vreme ce
odaia îi e înmiresmată
 Slavici spunea cândva de cafeaua pe care
despre Eminescu: E singur și-o pregătește
un om cu trebuințe cu mult dichis. E lipsit
puține, dar cu de tot ceeea ce în
apucături boierești. viața de toate zilele se
Respinge tot ce i se numește egoism. Nu
pare vulgar. Citește trăiește pentru sine și
cu o uimitoare prin sine, ci prin
repeziciune. Ține să
lumea în care-și Eminescu.Era fiica
petrece viața și pentru pictorului C. Lecca
ea. și..verișoară cu
 Una din slăbiciunile Caragilae. Prietenă
lui era să profite de cu Maiorescu.Acolo a
liniștea nopților. cunoscut-o Eminescu
și s-a îndrăgostit de
 A fost îndrăgostit
ea.Cleopatra avea pe
lulea de Cleopatra
strada Cometa nr.16
Poenaru.Deși
o stradă cu plopi.Câți
planturoasă și cam
erau? Poetul i-a
urâțică, i-a căzut cu
numărat și a văzut că
tronc Lui
erau..fără soț!..De poetul a murit i s-au
aici , poezia ,,Pe găsit în buzunarul
lângă plopii fără soț” halatului, dovadă că
 Înainte de dispariţia era întreg la minte şi
lui Eminescu (1889), lucra, două poezii –
cei ce l-au vizitat îşi „Viaţa” şi „Stele la
amintesc de maldărul cer”.
de hârtii scrise de el  *Mihai Eminescu
în spital şi aruncate este membru al
la coş, ori măturate Academiei Romane.
de femeia de serviciu. A fost ales post-
În noaptea când
mortem in 20 in data de 1 iulie
0ctombrie 1948. 1887.
*Exista un
singur film despre
viata lui Mihai
 Poezia “Kamadeva”
Eminescu, Luceafaru
este ultima poezie
l, regizat de Emil
tiparita in timpul
Loteanu, si aparut in
vietii, fiind publicata
anul 1987.
in revista ieseana
Convorbiri Literare  Nenorocirea cea
mare a vieții, zicea
el, e să fii mărginit,
să nu vezi cu ochii
tăi, să știi puține, să
înțelegi rău, să judeci
strîmb.