Sunteți pe pagina 1din 4

robat

Planul Aparatului Presedintelui Rep


privind achizitii de marfuri, lucrari si^ jfvicii pe anul 2021
Sum a Perioada
Cod Procedura planificata desfasurarii
Nr. O biectul achizitiei
CPV de achizitie in buget procedurii de
achizitie

1. Energie electrica 09310000-5 - 2 448 000.00 T rim estru I

2. G aze 09123000-7 - 680 000.00 T rim estru I

О
3. A pa si canalizare 65111000-4 - 180 000.00 T rim estru I

Servicii de salubritate si
4. 90512000-9 - 30 000.00 T rim estru I
transport deseuri

5. Servicii postale 64110000-0 - 30 000.00 T rim estru 1

Subcontractarea energiei
6. 09310000-5 - 47 000,00 T rim estru 1
electrice

C ontract de valoare
7. Servicii telefonie fixa 64210000-1 100 000.00 T rim estru I
m ica

C ontract de valoare
8. Servicii internet si TV 72400000-4 80 000.00 T rim estru I
m ica

Servicii de m tretinerea C ontract de valoare


9. 72261000-2 77 000.00 T rim estru I
functionalitatii program elor m ica

C ontract de valoare
10. Servicii deservire a cazangerie 50531200-8 45 000.00 T rim estru I
m ica

Servicii deservire a C oncurs cererea


11. 50750000-7 200 000.00 T rim estru I
ascensoarelor ofertelor de preturi

C ontract de valoare
12. Servicii deservire a havuzului 50510000-3 140 000.00 T rim estru I
m ica

Servicii deservire sistem ului de C ontract de valoare


13. 50720000-8 215 000.00 Trim estru I
incalzire si racire m ica

Servicii deservire a flltrelor de C ontract de valoare


14. 50500000-0 15 000.00 T rim estru I
apa m ica
Servicii deservire a C ontract de valoare
15. 50532300-6 33 000.00 T rim estru I
generatoarelor m ica
Servicii de inform are
electronica (flux de stiri C ontract de valoare
16. 64216200-5 47 000.00 T rim estru I
electronice, acces pe protalele m ica
de stiri)
Servicii de inform are
C ontract de valoare
17. electronica ( baza de date 72260000-5 12 540.00 T rim estru I
m ica
legislative)
Servicii telefonie m obila si C ontract de valoare
18. 64212600-1 80 000.00 T rim estru I
internet m obil m ica

Flori si com pozitii florale, C oncurs cererea


19. 03121210-0 280 000.00 T rim estru 1
plantarea si florilor de sezon ofertelor de preturi

A pa potabila im b uteliata si C ontract de valoare


20. 41110000-3 140 000.00 T rim estru I
produse conexe m ica

Produse de igiena, detergenti si C ontract de valoare


21. 39800000-0 175 000.00 T rim estru I
produse de curatat m ica

A ccesorii de birou, hartie C oncurs cererea


22. 30192000-1 165 000.00 T rim estru I
pentru im prim ante si copiatoare ofertelor de preturi

C ontract de valoare
23. A bonare la editii periodice 22200000-2 30 000.00 Trim estru 1
m ica

C ontract de valoare
24. A chizitie m obila 39531000-3 194 000.00 Trim estru I
m ica

C oncurs cererea
25. Servicii tipografice 79810000-5 221 000.00 T rim estru I
ofertelor de preturi

C ontract de valoare
26. Produse petroliere 09130000-9 110 000.00 T rim estru I
m ica

C ontract de valoare
27. A chizitionare drapele si stem e 35821000-5 95 000.00 T rim estru I
m ica

Ingrasam inte m inerale pentru C ontract de valoare


28. 24400000-8 17 500,00 T rim estru II
gazon m ica

C ontract de valoare
29. Servicii copertare a dosarelor 79995100-6 15 000.00 Trim estru II
m ica

T ehnica de calcul (im prim ate, C oncurs cererea


30. 30200000-1 249 000.00 T rim estru II
calculatoare, periferie) ofertelor de preturi

C ontract de valoare
31. M ateriale de uz gospodaresc 39224300-1 87 000.00 T rim estru II
m ica

Servicii de reparatie curenta a C ontract de valoare


32. 45432130-4 20 000.00 T rim estru II
incaperilor m ica

C onsum abile pentru C oncurs cererea


33. 30237310-5 64 000.00 T rim estru II
im prim ante si copiatoare ofertelor de preturi
C ontract de valoare
34. Procurarea u neltelor si sculelor 42600000-2 5 000.00 T rim estru II
m ica

A gende personalizate pentru C oncurs cererea


35. 22819000-4 30 000.00 T rim estru IV
anul 2022 ofertelor de preturi

A renda adreselor de internet C ontract de valoare


36. 72417000-6 4 000.00 T rim estru IV
(w w w . .md) m ica

Licenta pentru program e C oncurs cererea


37. 48761000-0 25 000.00 T rim estru IV
(antivirus, SSL) ofertelor de preturi

D upa
Bilete avia p entru deplasari C ontract de valoare
38. 60400000-8 800 000.00 necesitate, pe
peste hotarele tarii m ica
parcursul anului
D upa
Servicii asigurare, im pozit C ontract de valoare
39. 66514100-7 20 000.00 necesitate, pe
rutier, testare auto m ica
parcursul anului
D upa
Servicii de locatiune a salilor C ontract de valoare
40. 70310000-7 100 000.00 necesitate, pe
pentru delegatii oficiale straine m ica
parcursul anului
D upa
Servicii de transport auto C ontract de valoare
41. 60130000-8 200 000.00 necesitate, pe
pentru delegatii oficiale straine m ica
parcursul anului
Dupa
Servicii de cazare pentru C ontract de valoare
42. 55110000-4 250 000.00 necesitate, pe
delegatii oficiale straine m ica
parcursul anului
D upa
Servicii reparatie m ijloace de C ontract de valoare
43. 50112100-4 30 000.00 necesitate, pe
transport m ica
parcursul anului

Dupa
Servicii de m entenanta paginii C ontract de valoare
44. 72500000-0 20 000.00 necesitate, pe
web m ica
parcursul anului
D upa
Servicii de verificare si C ontract de valoare
45. 35111300-8 10 000.00 necesitate, pe
incarcare a stingatoarelor m ica
parcursul anului
D upa
C ontract de valoare
46. M edicam ente si truse m edicale 33600000-6 250 000.00 necesitate, pe
m ica
parcursul anului
D upa
Servicii de publicare a C ontract de valoare
47. 79341000-6 100 000.00 necesitate, pe
anunturilor in ziare m ica
parcursul anului
D upa
Servicii de reparatie curenta a C ontract de valoare
48. 50532000-3 35 000.00 necesitate, pe
utilajului si sistem elor m ica
parcursul anului
Piese de schim b pentru D upa
C ontract de valoare
49. autom obile(anvelope, 34324000-4 12 000.00 necesitate, pe
m ica
acum ulator) parcursul anului
D upa
Servicii de deservire a C ontract de valoare
50. 55300000-3 650 000.00 necesitate, pe
delegatiilor oficiale straine m ica
parcursul anului
Lucrari in stil national, suvenire D upa
C ontract de valoare
51. cu sim bolica R epublicii 18530000-3 150 000.00 necesitate, pe
m ica
M oldova parcursul anului
Cadouri pentru delegatii D upa
C ontract de valoare
52. oficiale straine (Prom ovarea 15911000-7 50 000.00 necesitate. pe
m ica
productiei vinicole) parcursul anului
D upa
C ontract de valoare
53. Servicii translatori 79530000-8 100 000.00 necesitate. pe
m ica
parcursul anului
D upa
Servicii sonorizare pentru C ontract de valoare
54. 79952000-2 50 000.00 necesitate, pe
delegatii oficiale straine m ica
parcursul anului