Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Lucrare de laborator nr.6

Tema: Descrierea Structurală a Sistemului

A efectuat: st. gr. TI-172 Dan Chiriac


A verificat: lector superior, Cojocaru Svetlana

Chișinău – 2020
Obiective:
Se va face o introducere ce prezintă descrierea cstructurală și pe scurt ce include: 
 descrierea structurii statice a sistemului; 
 relatiile de dependență între componentele; 
 modelarea echipamentelor mediului de implementare. 

1 Descrierea structurii statice a sistemului

Figura 1.1 – Interacțiunea cu aplicația

Figura 1.2 – Specificațiile generării răspunsului


Figura 1.3 – Modelul general al aplicației

2 Relații de dependență între componentele sistemului

Figura 2.1 – Modelul general al aplicației


Figura 2.2 – Ierarhia utilizării jocului

Figura 2.3 – Structura complexă a unei aplicații


3 Modelarea echipamentelor mediului de implimentare

Figura 3.1 – Mediul de implimentare aplicației