Sunteți pe pagina 1din 1

FUNCŢIA DE GRADUL I

Este o funcţie f : R → R, f (x) = ax + b.

1. Dacă a > 0, atunci funcţia este crescătoare, iar graficul este:

Pentru f : [α, β] → R,
f (α) reprezintă valoarea minimă,
f (β) reprezintă valoarea maximă,
Intervalul [f (α), f (β)] reprezintă imaginea funcţiei f pe intervalul [α, β].

2. Dacă a < 0, atunci funcţia este descrescătoare, iar graficul este:

Pentru f : [α, β] → R,
f (α) reprezintă valoarea maximă,
f (β) reprezintă valoarea minimă,
Intervalul [f (β), f (α)] reprezintă imaginea funcţiei f pe intervalul [α, β].

Semnul funcţiei de gradul I


Se rezolvă ecuaţia ax + b = 0 şi se află rădăcina (x0 ), apoi se construieşte tabelul:

x x0 = −b/a
f (x) semn contrar lui a 0 semnul lui a