Sunteți pe pagina 1din 7

Business Intelligence

Power BI (I)

Ionut ANICA-POPA Ph.D.


ionut.anica@ase.ro
Studiu de caz (I)

• View YouTube videos (subscribe… ☺)


• Cele două fișiere sunt:
• Dimensions.xlsx având în componență patru sheet-uri care conțin următoarele date:
• Calendar: Date
• Product: Id Product, Product Name, Product Subcategory, Product Category, Standard Cost
• Agent: Id Agent, Agent Name, Team
• Country: Id Country, Country, Region, Continent
• allSales.xlsx având în componență sheet-ul Sales care conține următoarele date :
• Sales: Trans #, DateTime, Id Agent, Id Country, Id Product, Units, Retail Price, Discount, Type

2020 - 2021 Business Intelligence 2


Studiu de caz (I)
1. Folder-ul in care se vor salva sursele de date (cele două fișiere .xlsx) și în care se va crea fișierul .pbix va fi următorul
C:\numargrupa\nume_prenume\lab01
2. Cele două fișiere Dimensions.xlsx și allSales.xlsx vor fi redenumite numargrupa_nume_prenume_numefisier.xlsx, iar fișierul .pbix se va numi
numargrupa_nume_prenume_lab01.pbix
3. Foile de calcul si denumirile coloanelor se vor redenumi respectând șablonul A21_xyz_NumeFoaieDeCalcul respectiv,
A21_xyz_NumeColoana, unde xyz este codul aferent fiecărui student.
De exemplu, pentru studentul Popescu Dan (grupa 600), al cărui cod este 007, fișierul allSales.xls va fi redenumit 600_Popescu_Dan_allSales.xlsx, foaia de calcul Sales va fi redenumită
A21_007_Sales, iar coloanele din această foaie de calcul vor fi redenumite astfel: A21_007_ Trans #, A21_007_ DateTime, A21_007_ Id Agent, A21_007_ Id Country, A21_007_ Id Product,
A21_007_ Units, A21_007_ Retail Price, A21_007_ Discount, A21_007_ Type. Acelașii șablon se va respecta și pentru toate coloanele ale celor patru foi de calcul din fișierul
600_Popescu_Dan_Dimensions.xlsx.
4. Toate coloanele și măsurile definite în Power BI vor fi precedate de prefixul A21_xyz_
De exemplu, pentru studentul Popescu Dan (grupa 600), al cărui cod este 007, când se va adăuga coloana aferentă veniturilor, aceasta se va denumi A21_007_Revenue, iar măsura
aferentă veniturilor totale va fi denumită A21_007_Total Revenues.
5. De rezolvat Cerințe (I) și Cerințe (II)
6. Pe platforma online.ase.ro se va încărca numai fișierul .pbix
7. Termen limită pentru încărcarea pe platforma online.ase.ro: 26 martie 2021, orele 15:00
8. Punctaj: 2 puncte din cele 10 puncte de la seminar.
9. Nerespectarea oricăreia dintre cerințele 1-5 conduce la neobținerea punctajului aferent acestei teme.

Descoperirea fraudei / plagiatului va conduce la demararea procedurilor de exmatriculare a studenților în cauză!

2020 - 2021 Business Intelligence 3


Studiu de caz (I)

Cerințe (I)
• Să se importe cele patru sheet-uri din fișierul Dimensions.xlsx și sheet-ul Sales din fișierul allData.xlsx
• Să se definească relațiile dintre cele cinci tabele (Calendar, Product, Agent, Country și Sales)
• Să se adauge următoarele coloane în tabela Calendar: An, Trimestru și Lună (denumirea lunii)
• (temă) Să se adauge următoarele coloane în tabela Calendar: An fiscal, Trimestru fiscal și Lună fiscală,
cunoscând că anul fiscal începe la 01 iulie
• Să se definească următoarele măsuri:
• Venituri totale, Venituri totale (anul anterior), Venituri totale (variație absolută), Venituri totale (variație
relativă), Venituri totale (obiectiv) (Obs. valoarea măsurii Venituri totale (obiectiv) este cu 10% mai mare decât
valoarea înregistrată în perioada similară a anului anterior de măsura Venituri totale)

2020 - 2021 Business Intelligence 4


Studiu de caz (I)

Cerințe (II)
• Să se construiască un tablou de bord similar cu cel prezentat în slide-ul următor, care să conțină:
• Trei card-uri care să afișeze: Veniturile totale, Venituri totale (anul anterior) și Venituri totale (variație relativă)
• Două slicer-e: An (să nu permită selecții multiple) și Continent (să permită selecții multiple)
• Patru grafice:
• Gauge: Veniturile totale comparativ cu Veniturile totale (obiectiv)
• Line chart: Veniturile totale din fiecare lună pentru fiecare continent
• Clustered column chart: Veniturile totale pentru fiecare categorie de produs
• Clustered column chart: Veniturile totale pentru fiecare regiune și categorie de produs
• O matrice:
• care să afișeze Veniturile totale în fiecare lună pentru fiecare Categorie de produs (Product Category)
• care să fie formatată condițional astfel: coloana Venituri totale (variație relativă) din matrice astfel: dacă valoarea este
pozitivă culoarea textului va fi verde, în caz contrar culoarea textului va fi roșu.
• Vizualizare tablou de bord

2020 - 2021 Business Intelligence 5


Studiu de caz (I)

2020 - 2021 Business Intelligence 6


Q&A

2020 - 2021 Business Intelligence 7

S-ar putea să vă placă și