Sunteți pe pagina 1din 1

Comanda DELETE

DELETE - Comanda este folosită pentru a șterge înregistrările existente într - un
tabel.
Următoarea declarație SQL șterge clientul „Alfreds Futterkiste” din tabelul
„Clienți”:
Exemplu
DELETE FROM Customers WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';
Notă: 
Aveți grijă când ștergeți înregistrările dintr-un tabel!
Observați clauza WHERE din declarația DELETE. Clauza WHERE specifică
înregistrările care trebuie șterse. Dacă omiteți clauza WHERE, toate
înregistrările din tabel vor fi șterse!
Este posibil să ștergeți toate rândurile dintr-un tabel fără a șterge
tabelul. Aceasta înseamnă că structura tabelului, atributele și indexurile vor fi
intacte:
Următoarea instrucțiune SQL șterge toate rândurile din tabelul „Clienți”, fără a
șterge tabelul. 
Aceasta înseamnă că structura tabelului, atributele și indexurile vor fi intacte:
Exemplu
DELETE FROM Customers;