Sunteți pe pagina 1din 24

ILUMINISMUL ŞI

REPREZENTANŢII SĂI
Ce este iluminismul?
 1. Perioadă din gândirea europeană (sec. XVIII)
reprezentând emanciparea culturală a noii clase
burgheze în ascensiune, prin accentuarea rațiunii
și experienței, neîncrederea față de autoritatea
tradițională, cristalizarea idealurilor societății
liberale și democratice; luminism.
 2.Concepție religioasă care susține existența
inspirațiilor directe de la divinitate. –
Din fr. Illuminisme.
Istoric
 Asemeni Renașterii, Iluminismul a reprezentat
un moment cheie în istoria universală,
marcând secolele XVII-XVIII, perioadă
cunoscută și sub numele de “Epoca
Luminilor”.
 Într-o societate în care cunoașterea pe baza
experiențelor proprii era o noutate, acest
curent a căpătat o mare amploare, inovând
toate palierele societăţii.
De ce numele de Epoca Luminilor ?
 Apărut ca o reacție împotriva barocului, curent
cultural și artistic caracterizat de utilizarea temelor
religioase în domenii precum filozofie, pictură,
literatură etc., dar și ca dorință a răspândirii culturii,
luminării  în masă, noul curent de gândire venea  și cu
noi metode de organizare a societății. Potrivit
acestuia, societatea trebuia clădită pe următoarele
principii: libertate, fraternitate (lozinca revoluției
franceze din 1789: "Liberté, egalité, fraternité“),
guvern constituțional și separarea dintre stat si
biserică.
Precursorii
iluminismului
Progresele ştiinţifice şi tehnice
Matematica Leonhard Euler

Formula lui Euler


Invenţiile din fizică
Celsius şi
Fahrenheit -
Termometrul

Anders Celsius

Benjamin Franklin - Paratrăsnetul


Alessandro Volta

Fizica
Chimia

Volta - Baterie electrică


Antoine Lavoisier
"În Natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă,
totul se transformă."
Filozofia Immanuel Kant►
Filozof german,
reprezentant de
seamă al
iluminismului.

◄Adam Smith
Economist şi filozof
scoţian, scrie
„Avuţia naţiunilor,
cercetare asupra
naturii şi a cauzelor
ei” (1776)

Edward Gibbon►
A scris „Istoria
decăderii şi
prăbuşirii
Imperiului roman”
Motorul cu aburi (1784)
Revoluţia
industrială

Atelierul lui James Watt James Watt


Edmund Cartwright –
Inventatorul războiului de
ţesut mecanic
Iluminismul:
A reprezentat ideologia burgheziei
 Dorea să transforme societatea, astfel
încât, pe baza raţiunii, să se atingă
idealurile de toleranţă şi libertate şi să se
asigure drepturi politice şi cetăţeneşti
pentru toţi
 A apărut în Franţa (sec XVIII) şi se va
extinde în Europa
Domenii de manifestare
 Economic: fiziocraţii susţin că dezvoltarea
agriculturii trebuie pusă la baza activităţilor
economice; economiştii sunt interesaţi de activităţile
industriale, comerţ, perfecţionarea reţelei rutiere.
 Religios: iluminiştii au poziţii foarte diverse (unii
sunt atei - Diderot), însă toţi condamnă intoleranţa.
 Politic: combat absolutismul monarhic şi se arată
admiratori ai monarhiei constituţionale a Angliei.
Trăsăturile iluminismului:
 Caracterul raţional: conform cu
cerinţele raţiunii, logic, bine chibzuit
 Caracterul antibisericesc: împotiva
Bisericii ca instituţie socială, pentru
toleranţă religioasă
 Caracterul antiabsolutist: împotriva
absolutismului monarhic
Despotismul luminat

Aplicarea ideilor iluministe în organizarea statului

Monarhi

Frederic al II-lea Iosif al II-lea Ecaterina a II-a


Prusia Austria Rusia
Trăsături specifice: 
 - caracter antifeudal si antidespotic. Toate instituţiile
feudale erau supuse unei critici severe: monarhia absolută,
bazată pe ideea dreptului divin, biserica, justiţia, şcoala.
Gânditorii iluminişti cer anularea privilegiilor feudale,
limitarea puterii monarhului şi acordarea de libertăţi sociale şi
politice întregului popor.
  - spiritul raţionalist, materialist şi laic. În secolul XVIII s-a
afirmat raţiunea, fenomenele vieţii au cunoscut o interpretare
materialistă, iar problemele culturii şi ale ştiinţei au început să
se separe de cele ale religiei, combătând fanatismul şi
misticismul.
 - militează pentru emanciparea poporului prin cultură;
 - încurajează tratarea problemelor sociale in literatură; 
 - generează o literatură cu caracter moralist.
Charles de Montesquieu
Personalităţi
literare

 În cea mai importantă


lucrare a sa, „Spiritul
legilor”, a teoretizat
principiul separării
puterilor în stat dând
exemplu monarhia
engleză.
Voltaire  A dezvăluit
nedreptăţile din
societate: inegalitatea
oamenilor în faţa legii,
despotismul, tirania,
ignoranţa şi
intoleranţa clerului
etc.
 A fost adeptul
despotismului luminat.
Jean-Jacques  Ideile sale se regăsesc în
lucrările - „Contractul social”
Rousseau şi „Discurs asupra inegalităţii
dintre oameni”:
 Oamenii sunt egali în drepturi
şi liberi încă de la naştere;
 Originea nedreptăţilor este
considerată apariţia proprietăţii
private;
 Este adeptul republicii
democratice, în care toţi
oamenii să participe la luarea
deciziilor.
Lucrările lui
Rousseau
Salon al iluminiştilor francezi
Răspândirea iluminismului

Idei asemănătoare cu cele ale iluminiştilor francezi au fost


îmbrăţişate şi de gânditori din:

Germania Italia Anglia America

G E Lessing G B Vico A Smith B Franklin


Şcoala Ardeleană

Şcoala Ardeleană a fost o componentă


importantă a iluminismului european.
În lucrările lor, oamenii de cultură au apărat
drepturile românilor din Transilvania,
subliniind vechimea istorică, latinitatea şi
continuitatea acestora. (Gh. Șincai, I.B.
Deleanu, P. Maior)
Concluzie:
  Omul este pentru iluminişti o fiinţã
perfectibilã, al cãrei drum cãtre progres este
deschis, atunci când acceptã sã fie luminat de
raţiune. Cunoaşterea umanã nu are limite.