Sunteți pe pagina 1din 7

Carpatcement Holding SA

Sos. Bucuresti-Ploiesti 1A,


Bucharest Business Park, Intrarea C, Et. 1, Sector 1,
013681 Bucureşti, România
Tel: 0 21 311 59 76/75
Fax: 0 21 311 59 74/73

CARPATCEMENT® CEM II/A-S 32.5 N-LH


( indeplineste si exigentele impuse prin SR 3011:1996 cimentului H II/A-S 32.5 )
CIMENT PORTLAND CU ZGURA CU CALDURA DE HIDRATARE REDUSA
SR EN 197-1/A1:2004

CARPATCEMENT® CEM II/A-S 32.5 N-LH indeplineste si exigentele impuse prin SR 3011:1996
cimentului H II/A-S 32.5 (“ciment hidrotehnic cu caldura de hidratare limitata si rezistenta mode-
rata la ape sulfatice”) putand fi folosit in aceleasi domenii de utilizare ca si acesta. Obtinerea
certificarii de conformitate CE se poate face doar pentru produsele al caror standard de certificare
este notificat la Uniunea Europeana si de aceea a fost schimbata denumirea din
H II/A-S 32.5 (standard Romanesc) in CEM II/A-S 32.5 N-LH (standard European).

 Ciment specializat destinat elementelor si


structurilor monolite masive simple, armate,
armate dispers si prefabricate cu grosimi mai
mari sau egale decat 0.8m, executate in
afara perioadei de timp friguros si exploatate
in conditii de agresivitate chimica slaba
(XA1) si moderata (XA2).

 Ciment pentru lucrari de stabilizare a


pamanturilor si materialelor granulare;

►Posibilitati de utilizare:

 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE: baraje, diguri, peree, canale, galerii, centrale, ecluze, estacade
si stalpi pentru estacade, scari, platforme, camere de cadere, bazine de disipare, trepte de
disipare;
 STATII DE EPURARE: elemente / structuri din beton, indiferent de grosime;
 LUCRARI DE ARTA: pile, culei, fundatii, podete;
 PREFABRICATE: elemente expuse apelor cu agresivitate sulfatica moderata;

Incadrarea agresivitatii apei sau solului in clase de expunere la atac chimic (XA1, XA2
sau XA3) se face in conformitate cu prevederile CP 012/1:2007 (Cod de practica pentru
producerea betonului).
Solicitati laboratorului geotehnic analizarea apei sau solului in conformitate cu
prevederile Tabelului 2 din CP 012/1:2007 si incadrarea nivelului de agresivitate in clase de
expunere XA1, XA2 sau XA3.

►Tipuri si clase de beton:


Beton simplu, armat si armat dispers - C 8/10 ÷ C35/45;
Beton hidrotehnic: BcH 8/10 ÷ BcH 35/45

FT 05 Rev 1 Fisa tehnica - CEM II/A-S 32.5N-LH – pag. 1/7


Cimentul CARPATCEMENT® CEM II/A-S 32.5 N-LH este un ciment specializat destinat utilizarii in
constructii masive (cu grosimi peste 0.8m sau voume mari de beton >100mc) exploatate in conditii de
agresivitate sulfatica moderata (de exemplu baraje sau elemente/structuri specifice statiilor de epurare).

Conditiile de admisibilitate impuse continutului de aluminat tricalcic (C3A) din clincher limiteaza
caldura de hidratare degajata in primele zile de la turnarea betonului, aceasta reprezentand o exigenta
specifica executarii elementelor sau structurilor cu grosimi mari (conventional peste 0,8m) asupra carora
sunt impuse si conditii de impermeabilitate.

In cazul agresiunii sulfatice (de exemplu


statii de epurare) este recomandata utilizarea unui
ciment produs dintr-un clincher care are un continut
redus de aluminat tricalcic (C3A), component care
formeaza etringit secundar expansiv in conditii de
agresiune sulfatica.

FT 05 Rev 01 Fisa tehnica - CEM II/A-S 32.5N-LH – pag. 2/7


► Clase de expunere in care poate fi utilizat CARPATCEMENT® CEM II/A-S 32.5 N-LH:

 Cu conditia respectarii exigentelor SR 13510:2006, CEM II/A-S 32.5 N-LH se poate folosi in
urmatoarele clase de expunere. Contactati Carpatcement pentru orice neclaritate.
COROZIUNEA ARMATURILOR ATAC DIN CLORURI
CLASE DE EXPUNERE PRIN CARBONATAREA
BETONULUI APA DE MARE ALTE CLORURI
(ATAC ASUPRA ARMATURII)

XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3
CEM I 42.5 R Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
CEM II/A-S 32.5 N-LH Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
CEM II/A-S 32.5 R, CEM II/A-S 42.5R Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
CEM II/B-S 32.5 R Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Denumirea Descrierea Exemple informative ilustrând


clasei mediului înconjurător alegerea claselor de expunere
Coroziunea datorata carbonatarii
Beton în interiorul clădirilor unde gradul de umiditate a mediului
ambiant este redus (inclusiv bucătăriile, băile şi spălătoriile
XC1 Uscat sau permanent umed
clădirilor de locuit)
Beton imersat permanent în apă
SuprafeŃe de beton în contact cu apa pe termen lung (de
XC2 Umed, rareori uscat exemplu elemente ale rezervoarelor de apă)
Un mare număr de fundaŃii
Beton în interiorul clădirilor unde umiditatea mediului ambiant
este medie sau ridicată (bucătării, băi, spălătorii profesionale
altele decât cele ale clădirilor de locuit)
XC3 Umiditate moderată
Beton la exterior, însă la adăpost de intemperii (elemente la
care aerul din exterior are acces constant sau des, de exemplu:
hale deschise)
SuprafeŃe supuse contactului cu apa, dar care nu intră în clasa
XC4 AlternanŃă umiditate - uscare
de expunere XC2 (elemente exterioare expuse intemperiilor)
Coroziunea datorată clorurilor având altă origine decât cea marină
SuprafeŃe de beton expuse la cloruri transportate de curenŃi de
aer (de exemplu suprafeŃele expuse agenŃilor de dezgheŃare de
XD1 Umiditate moderată
pe suprafaŃa carosabilă, pulverizaŃi şi transportaŃi de curenŃii de
aer, la garaje, etc.)
Piscine, rezervoare
XD2 Umed, rar uscat
Beton expus apelor industriale conŃinând cloruri
Elemente ale podurilor, ziduri de sprijin, expuse stropirii apei
XD3 AlternanŃă umiditate - uscare conŃinând cloruri
Şosele, dalele parcajelor de staŃionare a vehiculelor
Coroziunea datorată clorurilor din apa de mare
Expunere la aerul ce
Structuri pe sau în apropierea litoralului (agresivitatea
vehiculează săruri marine,
XS1 atmosferica marina acŃionează asupra construcŃiilor din beton,
însă nu sunt în contact direct
beton armat pe o distanta de circa 5 km de Ńărm)
cu apa de mare
XS2 Imersate în permanenŃă Elemente de structuri marine
Zone de variaŃie a nivelului
XS3 mării, zone supuse stropirii Elemente de structuri marine
sau ceŃei

FT 05 Rev 01 Fisa tehnica - CEM II/A-S 32.5N-LH – pag. 3/7


► Clase de expunere in care poate fi utilizat CARPATCEMENT® CEM II/A-S 32.5 N-LH (continuare):

ATAC DIN INGHET ATAC PRIN


CLASE DE EXPUNERE (ATAC DEZGHET ABRAZIUNE
ASUPRA BETONULUI) ATAC CHIMIC

XF1 XF2 XF3 XF4 XM1 XM2 XM3 XA1 XA2 XA3*
CEM I 42.5 R Da Da Da Da Da Da Da Da Da* Da
CEM II/A-S 32.5 N-LH Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
CEM II/A-S 32.5 R, CEM II/A-S 42.5R Da Da Da Da Da Da Da Da Da* Da
CEM II/B-S 32.5 R Da Da Da Da Da Da Da Da Da* Da
* Cu exceptia atacului sulfatic.

Denumirea Descrierea Exemple informative ilustrând


clasei mediului înconjurător alegerea claselor de expunere

Atac din îngheŃ-dezgheŃ cu sau fără agenŃi de dezgheŃare

SaturaŃie moderată cu apă


XF1 SuprafeŃe verticale ale betonului expuse la ploaie şi la îngheŃ
fără agenŃi de dezgheŃare
SaturaŃie moderată cu apă, SuprafeŃe verticale ale betonului din lucrări rutiere expuse la
XF2
cu agenŃi de dezgheŃare îngheŃ şi curenŃilor de aer ce vehiculează agenŃi de dezgheŃare
SaturaŃie puternică cu apă,
XF3 SuprafeŃe orizontale ale betonului expuse la ploaie şi la îngheŃ
fără agenŃi de dezgheŃare
Şosele şi tabliere de pod expuse la agenŃi de dezgheŃare
SaturaŃie puternică cu apă, SuprafeŃele verticale ale betonului expuse la îngheŃ şi supuse
XF4 cu agenŃi de dezgheŃare sau direct stropirii cu agenŃi de dezgheŃare
apă de mare Zonele structurilor marine expuse la îngheŃ şi supuse stropirii
cu agenŃi de dezgheŃare

Atac chimic

XA1 Mediu înconjurător cu agresivitate chimică slabă, conform tabelului 1


XA2 Mediu înconjurător cu agresivitate chimică moderată, conform tabelului 1
XA3 Mediu înconjurător cu agresivitate chimică intensă, conform tabelului 1

Solicitarea mecanică a betonului prin uzură

Elemente din incinte industriale supuse la circulaŃia vehiculelor


XM1 Solicitare moderată de uzură
echipate cu anvelope
Elemente din incinte industriale supuse la circulaŃia
XM2 Solicitare intensă de uzură
stivuitoarelor echipate cu anvelope sau bandaje de cauciuc
Elemente din incinte industriale supuse la circulaŃia
Solicitare foarte intensă de
XM3 stivuitoarelor echipate cu bandaje de elastomeri / metalice sau
uzură
maşini cu şenile

FT 05 Rev 01 Fisa tehnica - CEM II/A-S 32.5N-LH – pag. 4/7


Tabelul 1 – Valorile limită pentru clasele de expunere corespunzătoare la atacul chimic al solurilor naturale
şi apelor subterane

Mediile înconjurătoare chimic agresive, clasificate mai jos, sunt bazate pe soluri şi ape subterane naturale
0 0
la o temperatură apă/sol cuprinsă între 5 C şi 25 C şi în cazurile în care viteza de scurgere a apei este
suficient de mică pentru a fi considerată în condiŃii statice.
Alegerea claselor se face în raport de caracteristicile chimice ce conduc la agresiunea cea mai intensă.
Când cel puŃin două caracteristici agresive conduc la aceeaşi clasă, mediul înconjurător trebuie clasificat
în clasa imediat superioară, dacă un studiu specific nu a demonstrat că acesta nu este necesar.
Metode de
Caracteristici
încercări de XA1 XA2 XA3
chimice
referinŃă
Ape de suprafaŃă şi subterane
SO42-, mg/l SR EN 196-2 ≥ 200 şi ≤ 600 > 600 şi ≤ 3000 > 3000 şi ≤ 6000
pH SR ISO 4316 ≤ 6,5 şi ≥ 5,5 ≤ 5,5 şi ≥ 4,5 > 4,5 şi ≥ 4,0
CO2 agresiv, SR EN 13577 ≥ 15 şi ≤ 40 > 40 şi ≤ 100 > 100 până la
mg/l saturaŃie
+
NH4 , mg/l SR ISO 7150-1 sau ≥ 15 şi ≤ 30 > 30 şi ≤ 60 > 60 şi ≤ 100
SR ISO 7150-2
Mg2+, mg/l SR ISO 7980 ≥ 300 şi ≤ 1000 > 1000 şi ≤ 3000 > 3000 până la
saturaŃie
Sol
2- a b
SO4 , mg/kg , SR EN 196-2 ≥ 2000 şi ≤ 3000c >3000c şi ≤ 12000 >12000c şi ≤24000
total
Aciditate, ml/kg DIN 4030-2 > 200 Nu sunt întâlnite în practică
Baumann Gully
a -5
Solurile argiloase a căror permeabilitate este inferioară la 10 m/s, pot să fie clasate într-o clasă inferioară.
b 2-
Metoda de încercare prevede extracŃia SO4 cu acid clorhidric; alternativ este posibil de a proceda la această
extracŃie cu apă, dacă aceasta este admisă pe locul de utilizare a betonului.
c
Limita trebuie să rămână de la 3000 mg/kg până la 2000 mg/kg în caz de risc de acumulare de ioni de sulfat în
beton datorită alternanŃei perioadelor uscate şi perioadelor umede, sau prin ascensiunea capilară.

NOTĂ - Valorile limită pentru clasele de expunere corespunzătoare atacului chimic a pământurilor naturale şi apelor
subterane indicate în tabelul de mai sus se aplică şi apelor supraterane în contact cu suprafaŃa betonului.

FT 05 Rev 01 Fisa tehnica - CEM II/A-S 32.5N-LH – pag. 5/7


►Informatii suplimentare:

Sensibilitatea la Degajare de Recomandare


Tip ciment frig căldură utilizare ContraindicaŃii

PuŃin Betoane Medii cu agresivitate sulfatica


CEM II A-S 32.5 N-LH Redusă
sensibil masive mai mare de 3000 mgSO42- /l

► Tabel de combinatii de clase de expunere:

Elemente protejate
Elemente exterioare supuse la
împotriva îngheŃului Elemente ConstrucŃii
Component /ConstrucŃie îngheŃ-dezgheŃ şi agenŃi de
(în interior sau în exterioare hidrotehnice
dezgheŃare
apă)
Combinatii de clase de XC1, XC2,
XC, XF1 XC, XF3 XC, XD, XF2, XF4
expunere XC3, XC4
CEM II/A-S 32.5 N-LH Da Da Da Da

Structuri Atac
Component /ConstrucŃie Zone cu trafic Abraziune fără îngheŃ-dezgheŃ
marine chimic

Combinatii de clase de XC, XS,


XA1, XA2 XF4, XM XM
expunere XF2, XF4
CEM II/A-S 32.5 N-LH Da Da Da Da

FT 05 Rev 01 Fisa tehnica - CEM II/A-S 32.5N-LH – pag. 6/7


►Conditii fizico-mecanice si chimice:

Timp initial de priza Minim 90 min.


Stabilitate
Maxim 10 mm.
(expansiune)
Rezistenta la compresiune :
2
Rezistenta initiala dupa 7 zile: Minim 16N/mm
Rezistenta standard la 28 zile: Minim 32.5N/mm2
2
Maxim 52.5 N/mm
Caldura de hidratare la 7 zile Maxim 270 J/g
Continut de sulfati
Maxim 3.0%
(sub forma de SO3)
-
Continut de cloruri (Cl ) Maxim 0.10%
Continutul in aluminat tricalcic (C3A)
Maxim 6.0%
al clincherului

►Conditii tehnice de calitate;

Cimentul CEM II/A-S 32.5 N-LH este produs in conformitate cu prevederile standardului SR EN 197-
1/A1:2004 si SR EN 197-1 :2002.
Cimentul CARPATCEMENT® respecta integral si prevederile SR 3011:1996.

► Compozitie (procente de masa):

Clincher Portland 80 ÷ 94%

Zgura de furnal 6÷20 %

►Termen de valabilitate:
Valabilitate 60 de zile de la data livrarii in conditiile transportului si depozitarii la utilizator conform
SR EN 197-2/2002, SR 13510 si NE 013/2002.

►Livrare:
Vrac in mijloace de transport auto.

 Armonizarea reglementarilor romanesti cu cele europene a condus la modificari importante in ceea ce priveste regulile de producere
ale betonului, de proiectare si executare a elementelor si structurilor. Consultati CP 012/1:2007 (Cod de practica pentru producerea
betonului) pentru detalii.

 Pentru consiliere tehnica privind cimentul CARPATCEMENT® va rugam sa va adresati catre Departamentul Consultanta Tehnica la
faxul sediului nostru din Bucuresti sau la E-mail: tehnic@carpatcement.ro

 Aceasta fisa tehnica nu poate si nu contine totalitatea informatiilor referitoare la produsul nostru sau asupra posibilitatilor de utilizare
ale acestuia. Utilizatorul acestei fise tehnice este obligat sa consulte reglementarile in vigoare.

 Aceasta fisa tehnica a fost actualizata la 31.12.2010 si are valabilitate pana la 30.06.2011.
Aceasta fisa tehnica este revazuta si actualizata periodic, din 6 in 6 luni incepand cu 01.01.2009 precum si ori de cate ori este necesar.
Va rugam sa va asigurati ca sunteti in posesia ultimei versiuni accesand site-ul www.heidelbergcement.ro unde sunt postate intotdeauna ultimele
revizii ale fiselor noastre tehnice.

FT 05 Rev 01 Fisa tehnica - CEM II/A-S 32.5N-LH – pag. 7/7