Sunteți pe pagina 1din 1

Olimpiada locală la fizică – ianuarie 2019

Clasa a X- a

Numele, prenumele _______________________________


10 p
1. Un satelit artificial se mișcă în jurul unei planete pe o orbită circulară de rază r = 8∙108 m
cu viteza υ = 104 m/s. Care este densitatea medie a planetei, dacă raza ei este R = 7,1∙107m.
10 p
2. Un corp cade liber de la înălțimea h = 176,4 m. Ce distanță a parcurs el în ultima secundă
înainte de a atinge Pământul? Dar în penultima?
15 p
3. Se dă sistemul, în care unghiurile
α = 300, β = 600, iar corpul de masă
m1 = 3 kg lunecă uniform în jos.
Forțele de frecare dintre corpuri și
planurile înclinate constituie μ = 20%
din forțele de apăsare ale corpurilor
pe planurile înclinate respective.
a) Să se reprezinte forțele ce acționează asupra corpurilor.
b) Să se determine masa m2.
15 p
4. O navă cosmică este lansată vertical în sus de pe suprafața Pământului. La momentul în
care nava se află la înălțimea egală cu 0,4RP, unde RP este raza Pământului, masa navei s-a
micșorat de 100 ori în urma arderii combustibilului. De câte ori s-a micșorat forța de
atracție gravitațională spre Pământ?