Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Segmente orientate. Segmente orientate echipolente

1. Se consideră dreptunghiul ABCD (figura 1).


a) Să se precizeze câte direcții determină dreptele care conțin câte două vârfuri
ale dreptunghiului.
b) Să se precizeze semidreptele determinate de vârfurile dreptunghiului care au
același sens și care au sensuri opuse.

2. Se consideră punctele A, B, C, D, E, F astfel încât patrulaterele ABEF și BCDE


sunt paralelograme (figura 2).
a) Să se scrie dreptele determinate de punctele date care au aceeași direcție.
b) Să se scrie semidreptele determinate de punctele date care au același sens și care
au sensuri opuse.

3. Fie ABCDEF un hexagon regulat și punctul O centrul său (figura 3).


a) Să se scrie semidreptele determinate de vârfurile hexagonului care au același sens
respectiv cu semidreptele (EF și (BD.
b) Să se scrie perechile de semidrepte determinate de punctele A, B, C, D, E, F, O care
au același sens și care au sensuri opuse.
c) Să se scrie semidreptele care au același sens cu semidreapta (OA.
d) Să se scrie semidreptele care au sens contrar sensului semidreptei (DO.

4. Se consideră rețeaua de pătrate din desenul alăturat (figura 4).


a) Să se precizeze segmentele orientate echipolente cu segmentele orientate⃗ AB
CF.
, respectiv⃗
b) Să se precizeze segmentele orientate care sunt reprezentanți ai aceluiași
vector liber.

5. Se consideră hexagonul regulat ABCDEF, punctul O centrul său, iar M, N, P,


Q, R, S mijloacele laturilor (figura 5).
OA.
a) Să se scrie segmentele orientate care au același sens cu vectorul ⃗
b) Să se scrie mulțimea segmentelor orientate echipolente cu MN .

S-ar putea să vă placă și