Sunteți pe pagina 1din 1

RÂNDUIALA CEASURILOR

Preotul: Binecuvântarea mică


Strana: Rugăciunile începătoare (Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc …) (numai la începutul Ceasului I)
Preotul: Că a Ta este împărăţia …
Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori) Slavă … Şi acum …
Veniţi să ne închinăm … (de 3 ori) cei 3 psalmi ai Ceasului de rând
Slavă … Troparul praznicului Adormirii (citit din Minei)
Şi acum … Troparul Născătoarei de la Ceasul de rând ( citit din
Ceaslov)
Stihurile alese din psalmi ale Ceasului de rând (citite din Ceaslov)
Rugăciunile începătoare de la Sfinte Dumnezeule …
Preotul: Că a Ta este împărăţia …
Strana: Condacul praznicului Adormirii (citit din Minei)
Doamne miluieşte (de 40 de ori) Cel ce în toată vremea … (din
Ceaslov)
Doamne miluieşte (de 3 ori) Slavă … Şi acum … Ceea ce eşti mai
cinstită decât heruvimii … Întru numele Domnului binecuvintează părinte.
Preotul: Dumnezeule milostiveşte-te spre noi …
Strana citeşte: Rugăciunea finală a Ceasului de rând (din Ceaslov)
Apărătoare Doamnă … (numai după Ceasul I)
După Ceasul al VI-lea urmează Sf. Liturghie.