Sunteți pe pagina 1din 4

Ș coala Gimnazială Mintiu Gherlii

Prof. înv. primar Miclea Tamara


Clasa Pregătitoare (Clasa Buburuzelor)
An şcolar 2020- 20221

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

NR. LUNA TEMA OBIECTIVE LOCUL EVALUARE


CRT DESFǍŞURĂRII
Septembrie - Să observe aspecte de toamnă în natura
1. înconjurătoare; Activitatea va fi valorificată în
„Frunze ruginii” -Să prezinte principalele caracteristici ale Drumeţie la cadrul orelor de CLR, MEM ,
(Tainele toamnei) toamnei; pădure; AVAP, MM
- Să descopere frumuseţile toamnei; -realizare proiect pe tema
- Să adune material din natură pentru Sala de clasă „FRUNZE RUGINII”
activităţile din clasă. Curtea şcolii

- Să respecte persoanele din jur;


2. Octombrie „Un gest de prietenie,- Să aprecieze gesturile bune/rele ale Informaţiile vor fi apreciate şi
o rază de iubire” colegilor; valorificate la orele de DP,
-Să confecţioneze obiecte pentru a le oferi şi Sala de clasă AVAP, CLR
schimba între ei;
„Ziua educaţiei” - Să povestească întâmplări despre prietenii
lor.
- Prezentate PPT despre Ziua Educaţiei;
- Colaj de desene;
- cântece şi poezii despre şcoalǎ.
- Să observe şi să descrie unele aspecte legate
3. Noiembrie ,,Rapsodii de toamnă” de anotimpul ,,Toamna”; Informaţiile vor fi apreciate şi
- Să interpreteze şi să recite poezii şi cântece Sala de clasă valorificate la orele de CLR,
despre toamnă; MM
- Să participe la concursul ,,Rapsodii de
1
Ș coala Gimnazială Mintiu Gherlii
Prof. înv. primar Miclea Tamara
Clasa Pregătitoare (Clasa Buburuzelor)
An şcolar 2020- 20221

toamnă”.

Decembrie - Să realizeze ecusoane cu Ziua României;


1 Decembrie-Ziua - Să pregătească un program artistic;
4. Naţionalǎ a României - Să interpreteze colindele şi alte obiceiuri Prezentarea serbării şi
având un joc scenic; Sala de clasă amenajarea unei expoziţii cu
,,Moş Crăciun, bine-ai - Să realizeze felicitări pentru Crăciun. lucrările realizate pe această
venit!” temă la orele de AVAP, CLR,
MM

Ianuarie
5. ,,Somnoroase - Să citeascǎ/ descopere unele date despre Biblioteca Activitatea va fi valorificată în
păsărele” poet; comunală cadrul orelor de CLR, AVAP
- Să recite poezii scrise de marele poet; EFS
Concurs de săniuţe - Să participe cu plăcere la activitate. Curtea şcolii

- Să-şi povestească basme şi istorioare


6. Februarie îndrăgite legate de anotimpul alb;
- Să dramatizeze unele fragmente din Realizarea unei parade a
„Poveşti la gura poveştile îndrăgite; Biblioteca personajelor îndrăgite
sobei” - Să se costumeze adecvat personajelor comunală
interpretate;
- şezătoare literară - Să realizeze un colaj cu lucrări realizate pe
această temă.
- Să viziteze biblioteca comunală;
7. Martie ,,Ce poveşti ne spune - Să asculte cele mai frumoase poveşti scrise
Nică?” de Ion Creangă. Biblioteca Prezentarea serbării şi
2
Ș coala Gimnazială Mintiu Gherlii
Prof. înv. primar Miclea Tamara
Clasa Pregătitoare (Clasa Buburuzelor)
An şcolar 2020- 20221

comunală amenajarea unei expoziţii cu


- Să pregătească un program artistic dedicat lucrării realizate pe această
mamei; temă la orele de AVAP şi CLR
- Să interpreteze cântecele şi poeziile cu Sala de clasă
„Zâmbetul mamei!” sensibilitate;
- Să pregătească mamei o felicitare;
- program artistic - Să organizeze o mică expoziţie cu tema
„ Zâmbetul mamei !”

Aprilie
8. - Să realizeze felicitări pentru Paşte;
,,Hristos a înviat! ” - Să confecţioneze decoraţiuni specifice; Sala de clasă Expoziţie de lucrări
- Să picteze ouă de Paşte.

9. Mai ,,Să cunoaştem, să - Să cunoască importanta pădurilor şi a Activitate practică: să


ocrotim şi să iubim plantelor din pădure; Sala de clasă , răsădească fiecare câte o floare,
natura” - Să realizeze compoziţii aplicative diverse cu grădina şcolii căreia să-i urmărească evoluţia
mesaje ECO; Drumeţie
- Să răsădească flori în grădina şcolii.

-Să realizeze desene pe asfalt despre copilărie;


10. Iunie 1 IUNIE , Ziua - Să înalţe baloane pentru toţi copiii lumii. Curtea şcolii Desene pe asfalt
copiilor Fotografii
Prezentarea programului artistic
,,Vine vacanţa mare!” -Să realizeze un program artistic pentru Sala de clasă
3
Ș coala Gimnazială Mintiu Gherlii
Prof. înv. primar Miclea Tamara
Clasa Pregătitoare (Clasa Buburuzelor)
An şcolar 2020- 20221

Serbare la sfârşitul sfârşitul anului şcolar


anului şcolar”

S-ar putea să vă placă și