Sunteți pe pagina 1din 4

Consti: hot pilot si oblig statului/ speta cu revizuire

constitutional: viata privata - interceptări și speta cu o excepție invocata de procuror pe


dezincriminarea parțială a vătămări corporale din culpa

Si la cedo am avut garantiile subst si procedurale privind dr la viata in cauzele soare, mocanu si
vasilescu parca Sau voiculesvu. Aia cu uciderea din culpa
CEDO speță cu neconstituțional legea de adoptare oug. Și art 8 surugiu

Consti- corespondenta reglementari interne si internationale cf art.20 din Constitutie, exceptie de


neconst fara indicare text const incalcat,

Constit teorir analiza art 5 par 5 din cedo rap si la legislatia noastra hot sancraian e suficient si
singura pt 9,90 speta cu o exceptie de neconstit inadmisib pt lipsa leg cu solutionare

consti: dreptul la un proces echitabil in mai multe hot si exceptie neconst de trimis

Constitutional/CEDO: Teorie: magistrate/instanta independent si impartiala in sensul art 6/ speta


pe conditii de admisibilitate exc de nec (la mine a CCR se pronuntase anterior cu privire la txt de
lege criticat si l-a declarant nec)
Constituțional: obligații state în legătură cu domiciliul, speță cu 2 EN (una pe directivă UE și una
pe OUG)

Const..not in vigoare si o speta in care se invoca neconst prin raportare la cedo..fara a indica text
din constit...am zis ca se pot retine minimi critici de neconst..

Constituțional : extrădarea și expulzarea, speță mai complexa cu instanță și legătură

Consti: dreptul la libera circulatie, speta in care instanta invoca din oficiu exceptia de
neconstitutionalitate a unor dispozitii aplicabile in apel, declarate anterior neconstitutionale, se
face recurs impotriva incheierii de sesizare a CC

Consti- speta admisibilitate exc de neconst, probele, marturisirea ( tarau plus inca una ce nu mi o
aduc aminte)

Cedo: valoarea probatorie diferita a unei probe in procedura contraventionala. Consti: speta cu o
exceptie de neconstitutionalitate a unui articol care abrogase doua infractiuni. Inculpatii fusesera
trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunilor abrogate si exceptia era invocata de catre
procurer

Consti: Proces echitabil in executare silita si o speta cu exceptie invocata de inst din oficiu, in
penal, in apel, nu o pune in discutia partilor si nubavea nici leg cu cauza
Constit: interpretarea modului diferit de analiza a probelor in doua proceduri contraventionale,
atentie, nu e ok Nicoleta Gheorghe, speta cu disp abrogate, daca pot face ob exc de neconst,
inculpatii se apara ca oug nu este inca in vigoare, nu au trecut 3 zile de la publicare in M Of, de
zis ca intra in vigoare la mom publicarii, nu suspendare cauza.

consti : ART 5 cu privire la noțiunea de deținere legală in concepția CEDO si speța cu excepția
inadmisibila pe nelegatura cu soluționarea cauzei! Multă bafta

Contitutional: art 53 Constit. Speța cu o excepție de nec trimisa de instanța, tb sa zic daca a
procedat corect. In speța erau indepl. condițiile.

Consti: opinia instantei - antepronuntare sau ajutor dat CCr - trebuia scris din decizia 435/2005 +
speta pe exceptie de neconst unde trebuia verificat daca 29(3) e indeplinit

si spetele erau aia cu revizuirea constitutiei


raspunsul la CCR: ca Guvernul si-a incalcat onligatia de a notifica Comisia Europeana

la consti...subiect care n are treaba cu tematica jurisprudenta ccr in materia obligatiilor care
decurg din dreptul UE - speta pe cond.de admisib.a exc. toate subiectele se rezolva din coduri si
intrebarile doar pe subiect. bafta !

Constituțional: Dreptul la viață privată și supravegherea de către autorități. Speță cu două


excepții, una trebuia respinsă pe autoritate de lucru jud, iar alta pe lipsă de legătură cu cauza.
Succes!

Constitutional: egalitatea de arme in proc penal si speta cu exc de neconstit a unei dispozitii de
abrogare

Consti egalitatea de tratament 6hot Speta simpla cu exc

Cedo Dragotoniu Speta cu 2 exceptii una nu avea leg Una era admisibila 

Constituțional dreptul la un proces echitabil si pp securitatii rap juridice-analiza a 5 hotarari


indicate si speta cu exc de neconst fara temei din constitutie, dar cu principiu indicat’

constituțional art 6 din perspectiva executării silite, speta pe decizia 766,

Consti:noțiunea de tortura,tratam inumane si degradante si o speta cu 2 excepții pe dec 766,una


de trimis alta inadmisibila Bafta tuturor!!
Constitutional: extradarea si expulzarea, speta cu o plangere contraventionala in care se inv
exceptia de neconstit a unei dispoz dintr-o ordonanta, care reglementeaza contraventia, dispozitie
abrogata ulterior intocmirii pv de contraventie-cerinta pe aplicabilit deciziei 766/2011.

Consti: dr la informatie si doua exceptii de nevonstit..

La cons ti am avut egalitatea armelor in proc pen si o exceptie ridicata in fata sectiei pt procurori
a csm intr o abatere disciplinara

Constituțional: Dreptul de proprietate. Noțiunea de bun si ingerintele posibile prin raportare la


profesiile liberale.  Speță ok. Cu hg.
Cea de consti parea ok. Nu mi a pus nicio întrebare... asa ca nu înțeleg unde m-au taxat. 
Multă baftă tuturor!!!

Cedo-motivarea hot jud


Speta-2 exc cu sintagma in vigoare-cam alambicate ori eram eu obosita ori ele

La consti foarte ok la speta am avut hg

constit:incalcarea pr sec juridice prin interpret diferite ale instantelor(jurisprudenta) si speta


simplu cu revizuirea, daca e admisib sau nu

Const: respingerea unei act civile ca inadmisibile- liberul acces la justitie...speta cu leg
solutionarii ( mie 
, consti - principiul separatiei si egalitatii puterilor in stat. Conflictele jur de nat constit autorit
intre care pot interveni si ceva cu put judecatoareasca, speta cu revizuirea cand ccr s-a pron in
sensul admiterii exceptiei in alta cauza

CONSTI - Dreptul la viata de familie. Sunt indicate hot in cerinta. MONORY SI MOLDOVAN.
Speta cu o exceptie de neconst ce a fost respinsa dupa care a fost invocata din nou in recursul
impotriva inch. de respingere.
CONCLUZII FINALE- NU ESTE ATAT DE GREU EXAMENU ASTA DUPA CUM REIESE
PE ALOCURI DIN GRUP
Nu ti trebuie trebuie perfuzii cu glucoza cand termini. Comisiile sunt ok, totul se rezolva pe cod.
Succesuri

Consti: rasp statului si magistratului pt erori jud (nu stiu daca era in tematica sau ce se asteptau
sa raspund,nu am gasit nicio hot relevanta pe loc, este un art in constitutie si unul in protocolul 7
cedo), speta cu exc inadm ridicata in fata sectiei proc Csm;

Consti: motiv hot jud- albina co ro, exceptie de neconstit introdusa alaturi de un apel impotriva
unei hot.def a jud de cam preliminara pronuntata intr-o plangere impotriva unei solutii de
netrimitere in jud
Constitutional: procesul echitabil în cadrul procedurii contravenționale ( erau 2 hotarari) excepție
simpla instanta de judecata se pronunțate pe excepție ( de decizia 668/2008), dar era ceva
sensibil cu o lege care era abrogata anterior deciziei 766/2011

Constitutional: notiunea de sarcina excesiva si exorbitanta din perspectiva att. 1 prot 1. Speta de
verificar conditiile de admisibilitate a exceptiei si era admisibila de la o posta.
Constitutional: dreptul pers vatamate de o autorit publica + speta exceptie art. Din oug interpretat
prin RIL, fara indicarea textului din constitutie

CONSTI: daca refuzul instantei de a solutia o cerere in revendicare pt ca nu s-a urmat o


procedura administrativa incalca acces la instanta. O speta cu doua exceptii inadmisibile.

constit: incal pr sec juridice prin practica neunitara a inst si speta cu revizuirea, dupa pronunțarea
dec de nec de către ccr;

Consti: ART 7 CEDO si speța cu o excepție ridicată in fata plenului csm

Const: exc de neconst si act directa pe art 9 din legea 554/2004 - se indica decizia ccr, si o speta
cu o ex de neconst a interpretarii date printr-un ril admisibila, etica: abaterea 99 n si speta cu
abaterea 99 j

Consti: csm (indicate 2 decizii), speta cu 2 exc, una admisibila, alta fara legatura cu solut cauzei,
fiind invocata odata cu cererea de reexaminare; privea fondul - comisie ok, doar ca nu e prea
bine sa o lasi la sfarsit, fiindca MORI DE SOMN :))))

constitutional - notiunea de "privare de libertare in mod legal" potrivit art 5 CEDO si la speta o
ex inadmisibila pt ca era formulata ca o actiune principala si nu invocata in cadrul unui proces
(trebuia data decizia aia a CC cu art 9 din legea contenciosului adm);

Constituţional: 1. teorie: Dreptul la viaţa de familie. Conţinut şi garanţii (Cauzele Monory şi


Moldovan şi alţii). 2. Speţă: societatea X formulează contestaţie la executare împotriva societăţii
X. La primul termen consilierul juridic al societăţii X formulează 2 excepţii de
neconstituţionalitate: prima excepţie viza art. 10 din Legea consilierilor juridici (consilierul
precizează că a ridicat exc în nume propriu şi îşi dă adresa pentru a fi citat), iar a doua excepţie
privea articolul din CPC care stabileşte o cauţiune pentru cererea de suspendare a executării
silite. Prima exc inadmisibilă – nu a fost ridicată de parte în proces, ci de consilier jur în nume
propriu, a doua exc inadmisibilă – nu are legătură (ob acţiunii introductive fiind contestaţie la
executare, FĂRĂ cerere de suspendare).
Consti: „privarea de libertate prevazuta de lege” si speta cu exc de nec ridicata de persoana
vatamata prin care invoca neconstitutionalitatea unui art din cpp, fara a se raporta la un art din
constitutie

S-ar putea să vă placă și