Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Farmacie

Chimie analitică calitativă


An I Semestrul II

LABORATOR 8

GRUPA V ANALITICĂ
Grupa V analitică (sau grupa „rămășițelor”, grupa alcalinelor și a magneziului)
❖ CATIONII: NH4+ (cationul amoniu), Na+ (cationul de sodiu), K+ (cationul de
potasiu), Mg2+ (cationul de magneziu)
❖ REACTIVUL GRUPEI: această grupă este SINGURA grupă care nu are reactiv de
grupă, din acest motiv fiind denumită și grupa „rămășițelor” (în această grupă fiind
regăsiți cationii care nu au reacționat cu nici unul din reactivii de grupă ai grupelor I-IV).

❖ REACȚIILE CU REACTIVUL SPECIFIC


o NH4+ - reacția cu reactivul Nessler (soluție alcalină de tetraiodomercuriat de potasiu)
realizată în microcamera de gaz (în laborator se utilizează un creuzet ceramic în care
se plasează proba de analizat și mediul alcalin și o lamă de sticlă pe care se plasează
reactivul Nessler):
𝑁𝐻4+ + 𝐻𝑂− → 𝑁𝐻3 ↑ + 𝐻2 𝑂
mediu bazic asigurat
cu soluția unei baze amoniac
Fig. 1
tari
𝑁𝐻3 ↑ +2 𝑲𝟐 [𝑯𝒈𝑰𝟒 ] + 𝐾𝑂𝐻 → 𝑁𝐻2 𝐻𝑔𝐼 ∙ 𝐻𝑔𝐼2 ↓ +5 𝐾𝐼 + 𝐻2 𝑂
Reactiv Nessler pp. brun
(tetraiodomercuriat iodura de mercur-amoniu
de potasiu)

o Na+ - reacție cristalografică cu acetatul de uranil, acetatul de zic și acidul acetic în


raport molar 3:1:1 (reacția se realizează pe lama de sticlă; precipitatul obținut se
observă la microscopul optic):
𝑁𝑎+ + 𝟑 𝑼𝑶𝟐 (𝑪𝑯𝟑 𝑪𝑶𝑶)𝟐 + 𝒁𝒏(𝑪𝑯𝟑 𝑪𝑶𝑶)𝟐 + 𝑪𝑯𝟑 𝑪𝑶𝑶𝑯
→ 𝑁𝑎𝑍𝑛(𝑈𝑂2 )3 (𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂)9 ∙ 9 𝐻2 𝑂 ↓ + 𝐻+
pp. galben, cristalin
Fig. 2
acetatul triplu de sodiu-uranil-zinc
(cristale octaedrice, diamante)

o K+ - reacția cristalografică cu acidul percloric (reacția se realizează pe lama de sticlă;


precipitatul obținut se observă la microscopul optic):

𝐾 + + 𝑯𝑪𝒍𝑶𝟒 → 𝐾𝐶𝑙𝑂4 ↓ + 𝐻+
pp. alb, cristalin Fig. 3
percloratul de potasiu
(prisme romboedrice, cutii)

35
Facultatea de Farmacie
Chimie analitică calitativă
An I Semestrul II
o Mg2+ - reacția cristalografică cu fosfatul disodic în mediu de tampon amoniacal
(reacția se realizează pe lama de sticlă; precipitatul obținut se observă la microscopul
optic):
𝑀𝑔2+ + 𝑵𝒂𝟐 𝑯𝑷𝑶𝟒 + 𝑁𝐻 3 → 𝑀𝑔𝑁𝐻4 𝑃𝑂4 ↓ + 2 𝑁𝑎+
pp. alb, cristalin
Fig. 4 fosfatul amoniacomagnezian (cristale
dendridice, frunze, fluturi)

36
Facultatea de Farmacie
Chimie analitică calitativă
An I Semestrul II
IMAGINI LP 8

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

37
Facultatea de Farmacie
Chimie analitică calitativă
An I Semestrul II

Fig. 4

38