Sunteți pe pagina 1din 1

CONTABILITATE ASISTATĂ DE CALCULATOR  Rezolvare 1

Anul universitar 2009-2010  Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 Nume şi prenume:
Denumire specializare:
Instituţie:
Anul de studiu:
Grupa:

1.d.
1.f.
1.g.
1.h.
1.j.
1.k.

Pagina 1