Sunteți pe pagina 1din 9

Curs EXCEL NR.

3 -

Operatii asupra bazelor de


date – optiunile meniului DATA
Formule si Sortare
Formula este o secvenţă de valori, adrese de
celule, nume, funcţii sau operatori care produc o
valoare. Incepe întotdeauna cu semnul "=". O
valoare ce este produsă ca rezultat al unei
formule, poate fi modificată atunci când se
schimbă valorile ce o compun (ce duc la
obţinerea ei); ex: =F2*19/100

Sortarea (Sort) - aranjarea articolelor din listă după


conţinutul unor coloane; se pot folosi cel mult trei
chei de sortare.
Filtrare
Filtrarea (Filter) - permite extragerea (vizualizarea) unui subset de celule din listă
care satisfac un anumit criteriu;
• Autofiltrare (DATA – FILTER- AUTOFILTER)- filtrele pot fi automate sau
create de utilizator (custom)

• Opţiunile (Criteriile) AutoFilter sunt: Valori concrete din lista, Top 10, Blanks,
Non Blanks , All, Custom

• Optiunile (Criteriile) AutoFilter sunt cumulative; prin combinarea criteriilor din


coloane diferite, se poate filtra succesiv o listă, astfel încât să afişeze un grup
de înregistrări din ce în ce mai selectiv;
• Pentru a şterge din listă toate criteriile - DATA, Filter, Show All;
• Pentru a readuce lista la secvenţa iniţială, nefiltrată - DATA, Filter, AutoFilter;
• Excel stochează criteriile AutoFilter numai în memorie; atunci când se
dezactivează opţiunea se anulează filtrul.
Filtrare Avansata
Filtrare avansata (DATA - FILTER- ADVANCED FILTER):
- se creaza zona de criteriu
- se completeaza fereastra Advanced Filter cu: coordonatele
tabelului supus filtrului (list range); coordonatele zonei de
criteriu (Criteria range); zona de returnare a rezultatului filtrului
(Action si/sau Copy To) (vezi fereastra de mai jos)
Subtotaluri

• Subtotaluri automate (Subtotals) - permit


inserarea în listă a unor linii care conţin
«totalizări» pe anumite câmpuri; inserează la
sfârşitul listei şi o linie de total general;
• Se sorteaza in prealabil lista dupa campul caruia
i se aplica «subtotalul» ;
• Se completeaza cerintele ferestrei Subtotals;
• Subtotalul poate fi o functie de tip: suma, medie,
maxim, minim, numarare, etc. (A se vedea
fereastra de pe slid-ul urmator)
VALIDARE
• In operaţiile cu baze de date
corectitudinea introducerii acestora este
esenţială. Operaţia poartă numele de
validare a datelor. In Excel se realizează
prin meniul DATA, opţiunea Validation.
Rezultă o fereastră care oferă trei etichete:
Setări (Settings), Mesaj la introducerea
datei în celula respectivă (Input Message)
şi Mesaj în caz de introducere valoare
eronată (Error Alert).
CONSOLIDARE
• Opţiunea Consolidare date (Consolidate) - Consolidarea
"însumează" date din una sau mai multe surse de date
(foi de calcul, registre diferite) şi le plasează înt-o nouă
sursă (foaie de calcul, tabel). Altfel spus, consolidarea
combină toate articolele de acelaşi fel într-un singur
articol totalizator (centralizator).
• De exmplu, din mai multe liste cu valori despre aceeaşi
furnizori pe o lună se poate obţine o singură listă cu
valoarea totală a furnizorilor; din mai multe liste cu
cheltuielei se pot sistematiza cheltuielile într-un sumar,
etc.
• Unul dintre avantajele consolidării este acela că se pot
"aduna" date din foi de calcul diferite şi chiar registre
diferite
PIVOTTABLE
• Tabele pivot (Pivot Table) - sunt foi interactive ce se folosesc pentru a
analiza sau agrega datele dintr-o listă, pentru a modifica ordinea unor
câmpuri, pentru includerea unor subtotaluri sau modificarea unei funcţii de
agregare;
• Rapoartul Pivot Table constituie instrumente puternice pentru centralizarea
şi analiza automată a datelor, fără a fi necesară adăugarea unei formule
sau funcţii . După cum implică şi numele se începe cu o listă de format
tabel, se plasează rândurile şi coloanele în poziţia din grilă şi se va obţine
un un raport sortat, grupat, centralizat, cu totaluri şi subtotaluri. Cele două
opţiuni creează în registrul de lucru elemente noi, independente. La
adăugarea sau modificarea datelor din listă apar modificările şi în pivot.
• Crearea unui tabel pivot impune precizarea următoarele patru elemente:
• Rândurile: se poate lucra cu cel mult 8 rânduri;
• Coloanele- se poate lucra cu cel mult 8 coloane;
• Suma de valori- reprezintă valorile care dorim să se adauge la fiecare
intersecţie a coloanei cu rândul;
• Pagina - paginile permit crearea unei liste derulante pentru unul din
rândurile sau coloanele foii de calcul;