Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Să se stabilească structura activului unei entităţi care are ca obiect de activitate producţia de
mobilă, ştiind că aceasta deţine următoarele:
 o clădire în valoare de 205.000 lei, care datorită amplasării centrale este evaluată la 210.000
lei;
 3 autocamioane care valorează 30.000 euro fiecare, cursul de schimb este de 4,0 lei/euro;
 cherestea în valoare totală de 38.000 lei;
 utilaje de prelucrare a lemnului în valoare 32.500 lei;
 50 butoaie a 200 litri cu motorină, valorând: butoaiele 60 lei/buc., motorina 3,8 lei/litru;
 halate şi mănuşi în valoare de 2.900 lei;
 mobilă în depozit 47.500 lei;
 mobilă în magazinul propriu de desfacere: 16.500 lei;
 entitatea are de încasat de la clienţi suma de 31.000 lei;
 disponibilităţi băneşti la bancă 21.000 lei;
 10 cartele de telefon a 10 lei cartela;
 masă pentru calculator în valoare de 400 lei;
 acţiuni achiziţionate de la bursă pentru a fi revândute în valoare de 4.200 lei;
 cauciucuri şi filtre de motorină pentru maşinile entităţii în valoare de 2.300 lei;
 un program de contabilitate în valoare de 3.500 lei;
 2 telefoane mobile în valoare de 600 lei/telefonul;
 bilete de călătorie în valoare de 290 lei;
 suma de 570 lei a fost acordată unui angajat pentru deplasări în vederea încheierii de contracte
comerciale;
 avansuri acordate personalului: 2.600 lei;
 constatarea în plus la inventar a unui calculator evaluat la 2.500 lei.

2. La finele unui exerciţiu financiar entitatea XYZ prezintă următoarele date:


 a emis 19.000 acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acţiune;
 are înregistrate prime de emisiune în valoare de 3.800 lei şi prime de aport de 800 lei;
 suma datorată băncii în urma contractării unui împrumut pe termen lung este de 19.400 lei;
 a încasat de la clienţi un avans în sumă de 1.600 lei;
 rezerve din reevaluare 8.300 lei;
 profitul exerciţiului financiar este de 13.400 lei;
 salariile datorate personalului şi contribuţiile aferente acestora însumează 22.000 lei;
 rezultatul reportat (pierdere) este de 2.600 lei.
Stabiliţi mărimea capitalurilor proprii la finele exerciţiului financiar.

3. Să se stabilească structura capitalurilor proprii şi a datoriilor unei entităţi pe baza


următoarelor informaţii:
 entitatea a emis 2.000 acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acţiune şi valoarea de emisiune
de 14 lei/acţiune;
 contribuţiile datorate bugetelor de asigurări şi protecţie socială – 1.300 lei;
 rezerve constituite în limita a 20% din capitalul social;
 rezultatul exerciţiului financiar curente (pozitiv) – 5.000 lei;
 s-a primit de la bugetul de stat suma de 25.000 lei pentru realizarea unui obiectiv de investiţii
(acesta nu a fost finalizat);
 s-a primit de la un client suma de 1.700 lei pentru livrarea ultaerioară de produse finite;
 impozitul pe clădiri şi pe mijloacele de transport datorat – 1.400 lei;
 valoarea creditului bancar contractat şi neachitat – 12.000 lei;
 datoria faţă de furnizorul de mărfuri – 4.200 lei;
 provozioane pentru garanţii acordate clienţilor – 700 lei;
 suma de 2.900 lei trebuie restituită unui acţionar, deoarece acesta a împrumutat entitatea
anterior;
 de recuperat de la unul din angajaţi suma de 200 lei, reprezentând imputaţii;
 salarii datorate personalului – 4.400 lei;
 obligaţiuni achiziţionate de la alte entităţi în scopuri speculative – 2.500 lei;
 suma de 600 lei trebuie restituită deoarece a fost încasată necuvenit;
 în perioadele anterioare entitatea a obţinut rezultate financiare pozitive în sumă de 6.200 lei.

4. Cum este structurat patrimoniul unui întreprinzător, producător de tapiserii (canapele, fotolii
etc.), ştiind că acesta identifică următoarele elemente patrimoniale:
 pluş – 35.700 lei;
 hală de producţie – 697.300 lei;
 datorii fiscale – 26.100;
 prime de capital – 4.900 lei;
 disponibilităţi în contul de la bancă – 22.500 lei;
 acţiuni reprezentând 70% din capitalul social al altei entităţi 34.400 lei;
 tapiserii în depozit 74.600 lei;
 balamale şi capse 9.100 lei;
 capitalul social este format din 50.000 acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acţiune;
 datorii sociale – 61.500 lei;
 rezerve – 100.000 lei;
 împrumuturi bancare pe termen lung – 103.500 lei;
 2 maşini de cusut: una în valoare de 1.300 lei şi alta în valoare de 5.600 lei;
 rezultat reportat (pierdere) - 2.190 lei;
 tapiserii în magazinul propriu de desfacere – 10.100 lei;
 un brevet în valoare de 5.400 lei;
 un laptop evaluat la 2.800 lei şi un program informatic în valoare de 3.000 lei;
 salopete pentru salariaţi – 3.700 lei;
 rezultatul exerciţiului financiar (profit) – 42.040 lei;
 entitatea datorează creditorilor comerciali (furnizorilor) suma de 56.300 lei;
 suma de 2.450 lei este datorată asociaţilor care au plătit o parte din cheltuielile de
constituire ale entităţii;
 suma de 1.900 lei blocată într-un cont la bancă din care urmează a fi plătit furnizorul de
poliuretan atunci când acesta face dovada ca a livrat bunurile solicitate de entitate;
 datoria faţă de o persoană fizică rezultată în urma cumpărării de vatelină - 12.800 lei.