Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOL PRELUCRAREA FOILOR DE CALCUL EXCEL

1. PREZENTAREA APLICAŢIEI EXCEL

1.1 CALCUL TABELAR


Microsoft Excel este o aplicaţie de calcul tabelar (aplicaţie care prelucrează tabele), face
parte din pachetul de programe Microsoft Office. Fişierele create cu această aplicaţie sunt

salvate cu extensia .xls

1.2 ELEMENTE CARACTERISTICE

Def: Foaia de calcul este împărţită în coloane (columns) şi linii (rows)


Coloanele se identifică printr-o literă sau combinaţie de litere (A, Z, AA, AB …) iar liniile se
identifică printr-un număr unic.
Def: Celula o reprezintă intersecţia dintre o coloană şi o linie. Poziţia unei celule este
identificată printr-o adresă unică, care este dată de numele coloanei şi numele rândului.

antetul coloanelor

Antetul liniilor
De exemplu, cifra 7 se fală în celula B2.

Def: Registrul de lucru conţine mai multe foi de calcul şi este memorat într-un fişier pe disc.
Numărul de foi de calcul se poate modifica, numele acestora la fel. O singură foaie de calcul
este activă la un moment dat.

Def:Datele reprezintă conţinutul unei celule iar acestea se introduc de la tastatură.


Tipuri de date:
a. numerice: 0,1, … 9, virgula, punctul, %, E, e
b. text: sir de caractere situate între apostrofuri
c. dată calendaristică şi timp: 01/01/2006
d. logic: true şi false.

Operatori pe tipuri de date:


a. numerice: +,-,*,/,^.
b. Text: &
c. Dată calendaristică: +,-
d. Logic: Not, And, Or