Sunteți pe pagina 1din 1

M1_Strategii didactice în perspectivă interdisciplinară

Aplicaţie
1. Raportaţi-vă la disciplina pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe
care le-aţi abordat:
Monodisciplinar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pluridisciplinar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Interdisciplinar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Transdisciplinar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Reflecţie
Ce teme din aria curriculară specifică specializării dvs. credeţi că ar putea fi abordate integrat
multi, pluri, inter, transdisciplinar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cum credeţi că ar putea fi abordate la nivelul şcolii competenţeţe cheie digitale şi de a învăţa
să înveţi?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Este nevoie de un plan? Cine credeţi că ar trebui să-l elaboreze?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________