Sunteți pe pagina 1din 3

Curs Excel 1

EXCEL – program de calcul tabelar

A. Descrierea ecranului

B. Operaţii asupra unui Registru – Workbook :


1. Componentele unui registru – 255 Foi de calcul – Sheet; iniţial 3 foi de calcul ; mai multe : TOOLS- OPTIONS –
General;
2. Crearea unui registru nou – FILE - NEW
3. Salvarea unui registru cu extensia XLS sau XLT sau XML;
4. Deschiderea unui registru existent FILE-OPEN

C. Operaţii asupra unei Foi de calcul – Sheet


1. Cuprinde 256 de coloane si 1-65536 linii
2. Inserarea unei foi de calcul INSERT - WORKSHEET
3. Formatare foaie de calcul FORMAT -SHEET

4. Formatare foaie de calcul pentru tipărire:

- Page – opţiuni pentru setarea paginii unei foi de calcul ;


- Margins- opţiuni pentru stabilirea marginilor şi echilibrarea zonei de imprimat pe apgină;
- Header/Footer – opţiuni pentru declararea antetului/subsolului de pagină ; vizualizarea antetului/subsolului după creare:
VIEW- HEADER AND FOOTER;
- Sheet – opţiuni pentru configurarea zonei de imprimat la nivel de foaie de calcul.

1
D. Operatii asupra unei Linii- Rows / Coloane Columns
1. Inserarea de linii/coloane – INSERT ROES?COLUMNS;
2. Formatarea unei Linii/Coloane

E. Operaţii asupra unei Celule – Cells


E1. introducerea de date în celule
In celulele unei foi de calcul se pot introduce următoarele tipuri de date: numere, text, data calendaristică, ora,
formule, date logice, macrou-ri (macrocomenzi) sau programe (ca secvenţe de comenzi).
Textul - este format din caractere alfanumerice adică: litere, cifre şi simboluri;
- max 255 într-o singură celulă;
- datele text sunt aliniate automat la stânga;dacă se tastează numere şi text, Excel le evaluează
automat pentru a le stabili tipul ( ex. 21 decembrie ) - va stabili că este vorba de text din cauza
literelor;
- pentru a introduce cifre drept text - cifrele trebuie precedate de semnul ".
Datele numerice -sunt valori constante formate doar din valori numerice;
- se pot introduce numere întregi 154-, numere zecimale – 13,678- fracţii cu numere întregi- 11/5-
şi valori notate în sistem ştiinţific 1.23e+08;
- implicit sunt aliniate la dreapta.
Observaţie: dacă se tastează un număr lung într-o celulă în locul lui va apare semnul #### sau numărul va apare în
scriere ştiinţifică, atunci lăţimea coloanei curente este prea mică.
Introducerea datei şi a orei - se realizează prin conversia într-un număr serial pentru dată în aşa fel încât să se
poată efectua calcule pe baza lor;
- Se pot folosi date cuprinse între 1 ianuarie 1900 şi 31 decembrie 2078; astfel numărul serial
1 este valabil pentru 1 ianuarie 1900 sau 12/31/93 are numarul serial 34334.
Formula este o secvenţă de valori, adrese de celule, nume, funcţii sau operatori care produc o valoare. Incep
întotdeauna cu semnul "=". O valoare ce este produsă ca rezultat al unei formule, poate fi modificată atunci când se
schimbă valorile ce o compun (ce duc la obţinerea ei).
Datele logice rezultă, de obicei, din formule ce conţin o funcţie logică sau o ecuaţie; aceste valori sunt: True
şi False.
Prelucrarea datelor este scopul oricărui spreadsheet şi este condiţionată de completarea foii de calcul în
prealabil. Această încărcare se poate realiza în două moduri:
- încărcare manuală;
- încărcare cu preluarea datelor din alte surse (vom reveni).
Incărcarea manuală presupune ca tipurile de date enumerate mai sus să se tasteze în foile de calcul în celula selectată
(activă) de la tastatură; terminarea introducerii este semnalată prin acţionarea tastei ENTER. Acestea apar şi în bara
de formule.
Asupra datelor enumerate, în funcţie de tipul lor se pot aplica următorii operatori: aritmetici: +, -, *, /, %, ^;
relaţionali, egal, mai mare, mai mic şi cele cu egalitate, diferit de; (se asociază de obicei funcţiilor logice ale Excel-
ului), de text: &- concatenare de şiruri de caractere,de referinţă de celule ":", ce se referă la selectarea unui grup de
celule consecutive (A1:A7).

2
E2. Inserarea de celule într-un tabel (foaie de calcul) INSERT – CELLS

E3. Formatarea datelor din celule : formatarea datelor introduse prin opţiunea Number; alinierea datelor – Alignment;
schimbarea fontului datelor – Font; ataşarea unui border(chenar) datelor din celule - Border ; ataşarea unui model fundalului
celulelor şi a unor culori – Patterns; protejarea datelor orin parola- Protection

Protejarea datelor:
1. protejarea/deprotejarea celulelor din foaia de calcul prin parolă:FORMAT-CELLS-PROTECTION – se selecteaza
Locked (şi Hidden); TOOLS-PROTECTION-PROTECT SHEET
2. protejarea/deprotejarea unui registru de calcul cu parolă: TOOLS-PROTECT WORKBOOK – Password; se
poate marca Structure – structura registrului (nr. foi de calcul) rămâne aceeaşi sau Windows – registrul de calcul se
deschide într-o fereastră de o dimensiune fixă
3. . protejarea unui fişier prin adăugarea unei parole: TOOLS-OPTIONS-SECURITY; sau FILE-SAVE AS—TOOLS-
GENERAL OPTIONS-SAVE OPTIONS;
4. protejarea individuală a câmpurilor unei foi de calcul TOOLS-PROTECTION – ALOW USERS TO EDIT
RANGES/

E4. Alte formatări asupra datelor din celule

a. Formatarea condiţionată – FORMAT - CONDITIONAL FORMATTING

b. Realizarea unor serii de date automat ; TOOLS-OPTIONS- CUSTOM LIST; EDIT – FILL –

c. Realizarea de grafice pentru datele numerice din foile de calcul