Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

N. P.
Data
Anul, grupa

TEST № 1
la disciplina Educaţie incluzivă

Planul educațional individualizat

1. Scrie în spaţiul de mai jos definiţia sintagmei plan educațional individualizat. 2 p.

PEI_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Elaborează secvența PEI-ului de mai jos, în baza studiului de caz anexat. Notează forma de
incluziune școlară a copilului. 19 p.

Forma de incluziune șolară (1 p.)

 totală  parțială  ocazională

2. Particularități individuale de dezvoltare a elevului (5 p.)

Domeniu de dezvoltare Puncte forte Necesități


Fizic
Limbaj și comunicare
Cognitiv
Socio-emoțional
Comportament adaptiv

3. Servicii de suport (cel puțin 4) ce urmează a fi prestate (8 p.)

Denumirea Specialistul care va Data încadrării Perioada/ frecvența


serviciului presta, locul elevului în serviciu
5. Adaptări (5 p.)

Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de Adaptări ambientale


evaluare
cel puțin 3 cel puțin 3 cel puțin 3

Necesită echipament specializat:

Nu
Da (a se indica echipamentul necesar)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Suportul educațional

1. Scrie în spațiul de mai jos definiția sintagmei suport educațional. 2 p.

Suport
educațional_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Notează: a) un obiectiv al suportului educațional; b) o modalitate de realizare a acestui


obiectiv. 3 p.

a)_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b)_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Scrie un argument pro afirmația:

,,Un principiu esențial în proiectarea și acordarea suportului educațional este prevenirea eșecului
școlar al copiilor cu CES”. 4 p.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Scala de notare

Punct 8,9 9-10 11-15 16-19 20-23 24-27 28-30


e
Nota 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și