Sunteți pe pagina 1din 5

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.............. DIN …..................................

ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ȘI ORIENTARE APROBAT, RESPONSABIL COMISIE


PENTRU CURRICULUM
DISCIPLINA: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ PROF.
NR. ORE: 1 ORA/SĂPTĂMÂNĂ
CLASA A VIII-A AVIZAT
DIRIGINTE: DIRECTOR, PROF.

PLANIFICAREA ANUALĂ
AN ȘCOLAR 2020-2021

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMAR DE ORE

Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos şi echilibrat 8

Dezvoltare socio-emoţională 6

Recapitulare, evaluare, feedback 2

TOTAL SEM I 16+ŞA

SEMESTRUL II Managementul învăţării 7

Managementul carierei 6

Recapitulare, evaluare, feedback 3

TOTAL SEM II 16

TOTAL AN ŞCOLAR 32
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT CONŢINUT SPECIFICE ORE
.

1. AUTOCUNOAŞTERE 1.1. Reflectarea critică În căutarea sinelui 1


ŞI STIL DE VIAŢĂ asupra resurselor
SĂNĂTOS ŞI personale şi a
ECHILIBRAT modelelor de reuşită în
raport cu aspiraţiile
educaţionale şi de
carieră
1
Povestea mea de success. Călătorii temporale în
viitor
1.2. Luarea deciziilor
sigure şi sănătoase
pentru prevenirea
situaţiilor cu potenţial Arta de a lua decizii. Decizii mici, decizii mari 1
de risc sau de criză

Curajul de a lupta pentru ceea ce-ți dorești 1

Cunoaște riscurile, ca să-ți decizi comportamentele


1

Familia, nucleu al devenirii 1

Orice exagerare doare! 1

Familia și iubirea fără hotare 1

Evaluare, autoevaluare. Reflecţie, feedback 1


2. DEZVOLTARE 2.1. Manifestarea unor Călătorie în lumea emoțiilor 1
SOCIO- forme simple de
EMOŢIONALĂ autocontrol și
autoreglare Emoțiile: stăpân sau unealtă? 1

2.2.Negocierea
conflictelor prin
Să înțelegem conflictele 1
diferite tehnici de
comunicare
Conflictul ca oportunitate de dezvoltare 1

De la conflict la armonie sau calea dialogului 1


constructiv

Comunicarea asertivă, limbajul oamenilor de


1
succes

Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback


1
PLANIFICAREA CALENDARISTICA PE SEMESTRUL AL II-LEA
NR. DOMENIUL DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT CONŢINUT SPECIFICE ORE
.
3. MANAGEMENTUL 3.1. Gestionarea Rolul informațiilor în algoritmul succesului 1
ÎNVĂŢĂRII eficientă a motivației,
timpului și efortului
pentru învățare în
contexte variate Toate sursele sunt resurse? Selectarea surselor de
3.2. Manifestarea informare 1
interesului pentru
învățare, ca proces
personal, autonom şi
continuu, în contexte
Generația digitală. Cu NET-ul la purtător 1
formale, nonformale şi
informale

Timpul, comoară risipită sau investită? 1

Arta de a te împrieteni cu timpul 1

Transformă efortul de a învăța în dorință de


1
cunoaștere

Învățarea la puterea a treia! Învățarea formală, 1


nonformală, informală

Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback 1

4. MANAGEMENTUL 4.1. Argumentarea Bagajul meu de călătorie spre viitoarea carieră 1


CARIEREI luării unei decizii
personale legate de
educație, carieră și stil
de viață Teoria lui Holland. „Radarul” meu vocațional 1
4.2. Construirea unui
plan personal de Educația, partenerul carierei mele 1
educaţie şi carieră  
Mă informez activ! 1
1
Oportunități de carieră. Explorări și decizii
1
Proiectul meu de viitor
1
Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback

Prezentarea portofoliilor, feedback 1


CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
MANUAL PENTRU CLASA A VIII-A
Nicoleta Mihaela Neagu,Diana Ecaterina Aprodu ,Gabriela Bălan,Elena Anca Stamatachi ,Rodica Bratu