Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VIII-a

Venituri ale familiei – cheltuieli ale familiei

Familia este principalul consumator de bunuri și servicii. Acestea pot fi


cumpărate folosind resurse financiare.
Bugetul unei familii este format din veniturile și din cheltuielile pe care le
realizează membrii unei familii pentru un timp determinat. ( o lună,un an)

BUGETUL

FAMILIEI

CHELTUIELI
VENITURI

Veniturile familiei reprezintă acele resurse financiare de care familia


dispune ( salarii,pensii,alocații,burse,venituri din chirii).
Consumul unei familii este determinat de necesitatea acoperirii nevoilor
familiei cat si de îndeplinirea unei dorințe.Acesta presupune,de cele mai multe
ori,cheltuieli ( pentru consum,taxe,rate,etc.)
Este important calculul bugetului unei familii.Acesta trebuie să fie unul cat
se poate de real.Scopul stabilirii unui buget este acela de a analiza situația
financiară a unei familii.( venituri și cheltuieli)

Se copiază pe caiete schema de la pagina 38/manual.

Temă: de realizat pe o coală A4, un buget pentru familia ta/ a,b/ pag.38 manual.