Sunteți pe pagina 1din 3

Analize literare pentru bacalaureat şi admitere în facultate, carte tipărită/ George

Călinescu, Constantin Ciopraga, Zoe Dumitrescu Buşulenga, 859.0.09/A48 et 3

Cum se scrie un eseu: limba şi literatura română pentru bacalaureat : autori canonici,
idei şi concepte literare, genuri şi specii literare, curente culturale, carte tipărită/ Cosmin
Borza, Claudiu Turcuş 821.135.1.09/B70

Limba şi literatura română: pentru examenul naţional de bacalaureat şi admitere în


facultăţi, studiu la clasă, olimpiade şi concursuri şcolare, carte tipărită/ prof. dr.
Constanţa Bărboi, prof. Victor Lişman, prof. Marieta Popescu 821.135.1.09/B29

Teoria literaturii: curente literare, figuri de stil, genuri şi specii literare, metrică şi
prozodie, structura operei literare : dicţionar-antologie , carte tipărită/ Irina Petraş

82.0/P56 et 3

Avram, M., Gramatica pentru toți, Ed. Humanitas, 1997. Et 3 805.90/A95

Arca lui Noe: eseu despre romanul românesc , carte tipărită/ Nicolae Manolescu
859.0.09/M27

Manolescu, N., Despre poezie, Ed. Aula, Brașov, 2002. 821.135.1.09/M27 et 3

Sinteze de metodică a predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar: cu


aplicaţii practice, carte tipărită/ Elena Popescu, Dumitru Logel, Elena Stroescu-Logel

37/P81 et 3

Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare: particularizări pentru învăţământul


primar, carte tipărită/ coordonare generală : Muşata Bocoş, Vasile Chiş

Depozit legal DL 445/2013

Didactica ştiinţelor: aplicaţii pentru învăţământul primar şi preşcolar, carte tipărită/ Liana
Tăuşan DL 142/2013 Depozit legal

Psihopedagogia şcolară pentru învăţământul primar, carte tipărită/ Elvira Creţu 37/C85 et
3

Sinteze de metodică a predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar: cu


aplicaţii practice, carte tipărită/ Elena Popescu, Dumitru Logel, Elena Stroescu-Logel
37/P81 et 3

Teoria şi metodologia instruirii şi teoria şi metodologia evaluării: repere şi instrumente


didactice pentru formarea profesorilor, carte tipărită/ Muşata Bocoş, Dana Jucan

37/B61 et 3 este si in grigo


Didactica modernă, carte tipărită/ Muşata Bocoş, Vasile Chiş, Iuliu Ferenczi, ... : coord.:
Miron Ionescu şi Ioan Radu 37/D40 et 3

Tratat de didactică modernă, carte tipărită/ Miron Ionescu, Muşata Bocoş (coord.) 37/T81
este si in grigo

Metode de învăţământ, carte tipărită/ Ioan Cerghit 37/C35 este si in grigo editia 1997 este la
sala de lectura

Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, carte tipărită/ coordonator Ioan Cerghit 37/P51
et 3

Pedagogie, carte tipărită/ Ioan Nicola 37/N60 et 3

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice: curs elaborat în


tehnologia învăţământului deschis la distanţă , carte tipărită/ Bogdan Balan, Ştefan
Boncu, Andrei Cosmovici,... ; coordonator Constantin Cucoş 37/P97 este in grigo

Revista învăţământului preşcolar şi primar clujean: publicaţie semestrială


, publicație serială/ Director: Muşcata Bocoş ; Editor: Paul M. Popovici Referinţe 37/R49

Burtea, G. (coordonator) - Matematica şi logica pentru şcolari, Ed. Corint, Bucuresti, 1995 sectia copii 51/B95
Jocuri didactice: pentru formarea şi dezvoltarea unor competenţe la elevii din clasele
învăţământului primar : clasele I şi a II-a, carte tipărită/ Alexandrina Dumitru, George-
Viorel Dumit sectia copii 37/D93

Caietul învăţătorului: culegere de exerciţii şi jocuri didactice pentru limba română clasele
I-IV , carte tipărită et 3 805.0/R17

Ne jucăm și învățăm!: culegere de jocuri didactice pentru orele de comunicare în limba


română, carte tipărită/ Adelina Beatris Stieger depozit legal DL 1586/2017

Matematică: jocuri didactice şi probleme de perspicacitate pentru preşcolari şi şcolarii


claselor I-IV, carte tipărită/ Grigore Gheba, Lucreţia Gheba, Constantin Popovici, Monica
Şuluţiu Copii T37/M47

Jocuri didactice şi probleme de perspicacitate: Matematica pentru preşcolari şi şcolarii


claselor I-IV, carte tipărită MĂNĂȘTUR T37/J67

Șerdean, I. - Metodica predării limbii române la clasele I-IV, E.D.P., București, 1985 et 3 37/Ş48
Carti noi gasite

Strategii de predare şi învăţare, carte tipărită/ Miron Ionescu, Vasile Chiş

Et 3 37/I-68

goodreads.com
Instruirea interactivă: repere axiologice și metodologice, carte tipărită/ Muşata-
Dacia Bocoş
Et 3 37/B61 sala de lectura

Pedagogia învăţământului primar: instrumente didactice, carte tipărită/ coord.: Muşata


Bocoş, Horaţiu Catalano, Iftinia Avram, Eugenia Someşan 37 P 48

Pedagogie: suporturi pentru formarea profesorilor, carte tipărită/ Ciprian Baciu, Muşata
Bocoş, Vasile Chiş,... ; Coordonatori: Miron Ionescu, Vasile Chiş 37/P48

BCU :

Cerghit, Ioan, Didactica, Manual pentru clasa a zecea, B.I.II.7863 sau LEGAL199707477