Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001
BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

Către,
JUDECĂTORIA PLOIEŞTI

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subscrisa S.C. EDIZOL S.A., cu sediul în Comuna Brazi, str. Uzinei nr. 1, judeţul Prahova,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, sub nr. J29/1317/1997,
C.U.I. R9921025, având cont bancar nr. RO54RNCB0205044861500001 deschis la B.C.R. – Sucursala
Ploieşti, reprezentată legal prin Administrator Unic – ec. Sălăjan Bogdan-Lucian, formulăm prezenta:

CERERE
DE ÎNVESTIRE CU FORMULĂ EXECUTORIE

a biletului la ordin emis la data de 20.07.2011 în localitatea Ploieşti cu scadenţă în data de


25.07.2011, in valoare de 7.400 lei de către S.C. VANIZOCONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Municipiul
Ploieşti, str. Zidari nr. 10, bl. 10 B, ap. 18, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/306/2009, C.U.I. RO25140522, având următoarele conturi
bancare: RO25RZBR0000060011420044 deschis la Raiffeisen Bank şi nr.
RO86PINGB00009999014279 deschis la PIRAEUS BANK – Sucursala Ploieşti, reprezentată legal prin
Director general – Crişan Tudorel.

În drept, invocăm prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin,
modificată şi completată şi art. 376 Cod procedură civilă.

Anexăm în dovedirea prezentei:

- biletul la ordin emis la data de 20.07.2011 în localitatea Ploieşti cu scadenţă în data de


25.07.2011, în valoare de 7.400 lei de către S.C. VANIZOCONSTRUCT S.R.L. în favoarea societăţii
noastre;
- refuzul de plata din 28.07.2011;
- justificare refuz de plată;
- taxă judiciară de timbre în cuantum de 4 lei, conform chitanţei seria ……………….,
nr………………… şi timbru judiciar în cuantum de 0,15 lei.

Administrator Unic, Compartiment juridic,

Ec. Sălăjan Bogdan-Lucian Cons. jr. Bobeică Mădălina-Maria

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI PLOIEŞTI

S-ar putea să vă placă și