Sunteți pe pagina 1din 4

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

   ANEXA Nr. 2
la procedură

    FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE

I.DATE GENERALE:

1. Societatea comercială EDIZOL S.A. (Lucrări Edilitare – Edile), cu sediul în Comuna


Brazi, str. Uzinei nr. 1, judeţul Prahova, telefon: 0244/54.31.21/3171-3172, fax:
0244/57.25.52.
 - Amplasamentul: pe platforma PETROM S.A. – PETROBRAZI.
 - Profilul de activitate: lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
(Cod CAEN 4120).
 - Forma de proprietate: Societate pe acţiuni, privatizată intergal, cu acţionar principal
persoană juridică.
 - Regimul de lucru: 8h/zi, cuprinse în intervalul 7.30-16.00, 5 zile/saptămână, 258
zile/an.
   
II. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII:

 2.1. Activitatea desfăşurată în S.C. EDIZOL S.A.


Cod CAEN 4120 - lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Descrierea proceselor tehnologice: Activitatea constă în

2.2. Dotări:

2.2.1. Clădiri:

S.C. EDIZOL S.A. dispunde de clădiri cu următoarele destinaţii:

a.

2.2.2. Utilaje

2.2.3. Instalaţii tehnologice şi utilităţi:

2.2.4. Maşini-unelte:
2.2.5. Aparate:

2.2.6. Echipamente electronice:

 2.3. Bilanţul de materiale

 Materiale care intră în fluxul tehnologic (anual):

   - Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri)
   - Cantităţile de produse şi subproduse rezultate. Bilanţul acestor materiale, care serveşte
şi la întocmirea şi revizuirea bilanţului de mediu, trebuie să se închidă cu eroarea
acceptată de metodologia de calcul folosită.

 2.4. Utilităţi

Utilităţile sunt asigurate din reţeaua Petrobrazi.

a. Utilităţi pentru producţie:


- energie electrică
- combustibil gazos
- aer tehnic

b. Utilităţi pentru încălzire şi igienico-sanitare:


- apă fierbinte
- apă potabilă

III.SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

3.1. Protecţia calităţii apelor

Apa uzată provenită din apa menajeră este colectată în sistemul de canalizare al OMV
PETROM S.A. – Petrobrazi.

3.2. Protecţia atmosferei

3.2.1. Sursele şi poluanţii pentru aer

3.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi de vibraţii

3.3.1. Zgomotul este produs de

3.3.2. Vibraţii: nu este cazul

3.4. Protecţia solului şi subsolului

3.4.1.
3.4.2.

3.5.Protecţia împotriva radiaţiilor.

3.6.Protecţia fondului forestier.

Nu este cazul.

3.7. Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii.

Nu este cazul.

3.8. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional.

Nu este cazul.

3.9. Gestiunea deşeurilor.

3.10. Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase.

Nu este cazul.

3.11. Gestiunea ambalajelor.

3.12. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Clădirea şi spaţiul din proprietatea societăţii au fost preluate în patrimoniu de la OMV


PETROM S.A. – Petrobrazi, având acordurile şi avizele de construcţie şi urbanism
corespunzătoare.

3.13.Protecţia aşezărilor umane.

S.C. EDIZOL S.A. se află amplasată la distanţa de 500-800 m de locuinţele cuprinse în


perimetrul Coloniei Brazi. Distanţa la care este situată societatea nu influenţează
activitatea şi viaţa din această zonă de locuit.

3.14.Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat.

Personalul societăţii este informat cu prevederile din convenţiile internaţionale la care


România a aderat, care vizează activitatea societăţii, urmărindu-se respectarea acestora în
activitatea desfăşurată, pe teritoriul societăţii, al OMV PETROM S.A. – Petrobrazi sau în
locuri de muncă externe societăţii.

 3.15. Alte date şi informaţii privind protecţia mediului.


S.C. EDIZOL S.A. acordă atenţie respectării legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia
mediului.

IV.RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ

S.C. EDIZOL S.A. participă la studiul pentru determinarea gradului de poluare a solului,
subsolului şi pânzei freatice pentru identificarea surselor de poluare şi a poluatorilor şi
măsurile care se impun pentru executarea lucrărilor de depozitare şi/sau denocivizare
efectuat pe întreg amplasamentul OMV PETROM S.A. – Petrobrazi.

V. MONITORIZAREA MEDIULUI.

Activitatea desfăşurată de S.C. EDIZOL S.A. nu necesită monitorizarea activităţilor din


punct de vedere al protecţiei mediului.

S-ar putea să vă placă și