Sunteți pe pagina 1din 2

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

Către,
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
COMISARIATUL JUDEŢEAN PRAHOVA
Str. Decebal nr. 17, judeţul Prahova

Referitor: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria D nr. 26181 din


data de 09.08.2007

În atenţia Domnului Director

În fapt prin Procesul-verbal seria D nr. 26181 din data de 09/08.2007 societatea noastră a fost
amendată potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor modificată şi completată
cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei pentru abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi,
căile de comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise.
Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor modificată
şi completată art. 28 (1) societatea noastră a achitat în termen de 48 de ore de la data comunicării
procesului verbal mai sus menţionat, jumătate din minimul amenzii prevăzute de dispoziţia legală pentru
faptele săvârşite, acesta fiind de 5000 de lei prin ordinul de plată nr. 80/10.08.2007.
În continuare societatea noastră a formulat plângere contravenţională înregistrată pe rolul
Judecătoriei Ploieşti sub nr. de dosar 12543/281/2008 solicitând exonerarea de la plata amenzii,
depunând ca dovadă a achitării ordinul de plată nr. 80/10.08.2007.
Instanţa de judecată prin sentinţa civilă nr. 6299 pronunţată în şedinţa publică din data de
20.06.2008 a respins plângerea contravenţională menţinând procesul verbal mai sus enumerat şi
sancţiunea aplicată prin aceasta, fără a ţine cont de ordinul de plată pe care tot aceasta îl recnuoaşte ca
fiind depus ca act doveditor prin care societatea noastră a achitat amenda şi de faptul că nu putem fi
obligaţi să plătim de două ori pentru aceeaşi faptă.
În urma acestei sentinţe Administraţia Finanţelor Publice a Comunei Brazi a emis somaţia nr.
29/50/13/2009/9690 însoţită de titlul executoriu nr. 1299 urmând să instituie poprire pe contul societăţii
noastre pentru suma de 20.000 lei.reprezentând venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit
dispoziţiilor legale.
Faţă de cele mai sus menţionate vă rugăm să binevoiţi a recunoaşte prin adresă oficială
achitarea de către societatea noastră a amenzii contravenţionale pentru a putea fi scutiţi de
poprirea instituită de către Administraţia Finanţelor Publice a Comunei Brazi pe contul societăţii
noastre.

Anexăm în dovedirea prezentei copii de pe următoarele înscrisuri:


- proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria D nr. 26181 din data de
09.08.2007;
- ordin de plată nr. 80/10.08.2007.

Vă mulţumim pentru colaborare!

Director general, Contabil şef, Compartiment juridic,


Ing. Nicolau Carmen Ec. Pătulea Venera Cons. jr. Bobeică Mădălina

S-ar putea să vă placă și