Sunteți pe pagina 1din 1

Analiză realizată la începutul semestrului al II-lea

cu recomandarea participării la activități remediale


în Programul ” Școală după școală

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole.
Într-o perioadă de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate
definită de schimbări și discontinuități care a generat nesiguranță în întregul sistem de
învățământ.Cu toate acestea de la începutul anului școlar curent, 2020-2021,semestrul I, clasa a
III a a parcurs accentuat materia dar parțial, ținând cont de raportul de complementaritate dintre
competențe, conținutul științific, strategiile diverse din întregul proces instructiv educativ,
respectând programa și planificările calendaristice, în cea mai mare parte militând pe învățarea
centrată pe elev. În calitate de profesor pentru învățământ primar am văzut absolut  necesară
concentrarea pe crearea experiențelor utile elevilor care ar genera cel mai bine învățarea, prin
urmare noțiunile teoretice au fost exemplificate și practic, utilizând metode activ-participative în
cadrul orelor fizice cât și  prin diverse jocuri online  care au facilitat întregul proces de predare-
învățare-evaluare.Perioada în care am fost nevoiți să predăm doar în sistemul online ne-a pus în
postura să adaptăm anumite conținuturi în funcție de programă și să ne mobilizăm pentru a face
că învățarea să fie efiecienta și atractivă.Desigur, au fost și limite în transmiterea de
informații/însușire de noi cunoștințe datorită și problemelor de ordin tehnic, lipsa unei
infrastructuri adecvate (lipsa conexiunii la internet, rată de transmisie telefonică și lățimea de
bandă foarte mică).Limitele amintite mai sus, au fost vizibil simțite, la începutul semestrului al-
II-lea când au fost date o serie de chestionare/teste de verificare, fiind cotate ca slabe, în unele
cazuri foarte slabe.Aceste eșantioane de verificare a elevilor, m-au îndreptat cu gândul, că un
plan de educație remediala ar fi de un real folos, pentru majoritatea clasei de a-III-a, deoarece
mare parte din competențele cheie  precum, A învăţa să înveţi, Comunicare în limba maternă,
Competenţe sociale şi civice ...au fost lăsate la o parte.
Prin urmare, recomand acest program remedial la nivel de clasă, deoarece poate 
crește responsabilitatea elevului, motivația pentru învățare care vine din finalizarea cu succes a
sarcinilor provocatoare ce se exercită face to face și conduc spre însușirea  tuturor competențelor
necesare.
Profesor înv. primar : Butescu Ionela -clasa a-III-a