Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL ,,ŢARA BÂRSEI’’ PREJMER

Clasa a XI – a B
CDL – Instrumente de plata

Profesor: Bratu Luminita

Lectia nr 3. ORDINUL DE PLATA

Ordinul de plată este o dispoziţie

necondiţionată, dată de către emitentul

acesteia unei bănci, de a pune la dispoziţia

unui beneficiar o anumită sumă de bani.

Altfel spus, ordinul de plată este o

dispoziţie scrisă a unui debitor către o


bancă spre a plăti din contul său o sumă de bani în contul unui creditor. Ca orice document tipizat, ordinele de plată se numerotează. În toate

unităţile, se deschide un registru de numerotare a ordinelor de plată.


3.2. PĂRŢILE PARTICIPANTE LA ORDINUL DE PLATĂ

Părţile participante la ordinul de plată sunt următoarele:


 Emitent – persoana care emite un ordin de plată.
 Plătitor – persoana care emite un ordin de plată. Plătitorul poate fi emitentul sau banca emitentului.
 Beneficiar – persoana desemnată de către plătitor, prin ordin de plată, să primească o sumă de bani. Benefi ciarul poate fi persoana
destinatară sau banca persoanei destinatare:
 Banca iniţiatoare – Banca plătitorului
 Banca destinatară – Banca benefi ciarului.
 La rubrica „Reprezentând” se descrie prescurtat ce se achită (ce factură se achită, se trece numărul facturii, data şi alte explicaţii pentru
a identifi ca plata).
 Primirea/Acceptarea este procedura prin care societatea bancară a plătitorului recunoaşte ca valabil ordinul de plată recepţionat,
obligându-se să execute transferal fondurilor băneşti la termenele şi în condiţiile dispuse de emitent.
 DATA – ziua bancară viitoare, în care emitentul doreşte ca fondurile să fie puse la dispoziţia beneficiarului de către societatea bancară
destinatară (se foloseşte mai rar).
 Data emiterii – ziua în care se depune ordinul de plată la bancă.
 Semnătura plătitorului – semnătura emitentului sau a unei persoane recunoscute ca împuternicit al emitentului.
 L.S. – ştampila plătitorului sau a băncii.
 Intermediari – informaţii din care să se poată reconstitui şirul neîntrerupt al circulaţiei ordinului de plată pe parcursul efectuării
transferului – credit până la fi nalizarea acestuia. Numărul maxim al societăţilor bancare intermediare diferite, cărora le pot aparţine
unităţile bancare care efectuează înregistrări pe verso este de două, inclusiv cea indicată eventual de plătitor, prin ordin expres.

3.3. ELEMENTELE ORDINULUI DE PLATĂ


3.4. Informaţii privind modul de completare a Ordinului de plată
*1 – număr ordin de plată
*2 – suma virată, rotunjită (ex.: 21,10 = 21,00 21,50 = 22,00 21,70 = 22,00)
*3 – suma virată în litere
*4 – numele şi prenumele contribuabilului sau denumirea firmei
*5 – cod numeric personal la persoanele fizice sau denumirea firmei la persoane juridice
*6 – adresa de domiciliu a contribuabilului sau sediul firmei
*7 – contul bancar al persoanei fizice sau a persoanei juridice
*8 – denumirea băncii la care este deschisă contul bancar
*9 – Municipiul Sfântu Gheorghe
*10 – 4404605
*11 – contul aferent impozitului sau taxei virate
*12 – Trezoreria operativă a Municipiului Sfântu Gheorghe
*13 – denumirea impozitului sau taxei şi adresa destinatarului
*14 – data la care este virată suma