Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

ERR

Titlu activitate: Romanul: „Ion” de Liviu Rebreanu - acțiune și personaje


Concepte cheie din domeniul educației media: dezinformare - informație greșită - informație
malignă - context
Concepte cheie din domeniul disciplinei (dacă este cazul): romanul: acţiune şi personaje;
perspectivă narativă; tehnici narative, stil, expresivitate. Evoluţia prozei în literatura română: repere
istorice şi actualitate
Clasa a X-a P
Unitate tematică: Specii epice: romanul - particularităţi ale construcţiei subiectului în textele
narative studiate; construcția personajelor; - momente ale evoluţiei prozei în literatura română; sensuri
multiple ale textelor literare;
Competențe generale:
2. Folosirea instrumentelor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea
diferitelor texte literare şi nonliterare
Competențe specifice:
2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ;
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate;

Motivația: Lecția este utilă atât pentru conștientizarea ușurinței cu care elevii pot fi actori ai
dezinformării, cât și pentru sensibilizarea elevilor spre lectură, prin analiza comparativă a
romanului „Ion” de Liviu Rebreanu din perspectiva realității și a ficțiunii.
Obiective de învățare: :
O1 - Analiza imaginilor preluate din presă;
O2 - Diferențierea conceptelor de dezinformare-informație greșită - informație malignă;
O3 - Observarea modalității de funcționare a dezinformării;
O4 - Stabilirea valorii deProgram
adevăr a unor informații ce apar pe un site cu referire la subiectul
realizat în parteneriat cu
romanului „Ion”, de Liviu Rebreanu;
O5 - Verificarea informațiilor din romanul „Ion”, care au corespondent în realitate;
O6 - Găsirea unor efecte ale dezinformării asupra vieții familiei celor doi soți, Ion și Rodovica, în
urma scrierii romanului;
Rezultate: După această secvență participanții:
- vor cunoaște în detaliu subiectul romanului „Ion”;
- vor cunoaște sursa de inspirație care a stat la baza romanului;
- vor conștientiza efectele dezinformării asupra vieții oamenilor;
- vor face diferenața între dezinformare/informație malignă și informație greșită;
- vor citi cu plăcere romanul „Ion” de Liviu Rebreanu;
Tema: Romanul „Ion” de Liviu Rebreanu
Descriere:
EVOCARE - 5 minute
Se face o discuție pregătitoare referitoare la mijloacele de informare, sunt analizate câteva
imagini pentru a facilita înțelegerea termenilor precum „fake-news”, „troli”, „boți”, „clickbait” care
au legătură cu conceptele de „dezinformare”, „informație greșită” și „informație malignă”. Elevii
participă la discuție, răspund la întrebări precum: (prezentare prezi)
1. Cum comunicau/se informau oamenii înainte de apariția mijloacelor de informare?
2. Ce se întâmplă cu informația transmisă prin viu grai?
3. Când devine informația dăunătoare?
4. Elevii analizează niște imagini și trebuie să identifice dacă informațiile sunt adevărate sau
dacă pot fi verificate.
REALIZARE/CONSTITUIRE A SENSULUI

Activitățile pe scurt:
Activitate Metoda Timp Materiale necesare
utilizată necesar
Vizionarea rezumatului pe scurt a romanului Conversație 10 minute Videoproiector
„Ion” de Liviu Rebreanu. Chestionar https://youtu.be/rTEocu
Întrebări pe baza romanului: gs3M0
1. Cum se numește satul în care se petrece
acțiunea romanului? Prezentare Prezi
2. Cu cine vrea să-și mărite fata Vasile
Baciu?
3. Care este singura cale a lui Ion de a
dobândi pământ?
4. Ce soartă are Petrișor, băiatul lui Ion și al
Anei?
Etc.
Lectura unor titluri de știri de pe un site fictiv Dezbatere 30 minute Videoproiector, articol de
creat de profesor cu googlesites (ex. ziar, site fictiv creat,
Analiză
Pripasnews.ro), cu titluri care sunt Comparativă
amestecate cu informații din roman, dar și din
viața oamenilor care au reprezentat sursa de
inspirație a lui Liviu Rebreanu.
Elevii vor aprecia dacă este un site credibil,
dacă informațiile care apar ca titlu din ziar
sunt adevărate, comparativ cu informațiile
care apar în roman.
Titluri posibile:

 Satul Pripas există!


 Ana a murit de bătrânețe!
 Incredibil! Ana a avut 6 copii!
 Doliu în România! Ion a murit de hepatită.
 Fiica lui Ion și a Anei a împlinit 95 de ani.

Elevii sunt invitați apoi să asculte o declarație


semnată de Maria Pop, nepoata Rodovicăi
(Ana din romanul „Ion”)

- Elevii sunt invitați să-și exprime părerea cu


privire la citat și la sursa de inspirație a
romanului „Ion”.

- Se face apoi lectura integrală a articolului


de ziar:
https://adevarul.ro/locale/bistrita/cine-fost-
realitate-personajele-ion-ana-mai-cunoscut-
roman-rebreanu-bunicul-iubit-pamantul-asa-
spus-scriitorul-
1_5537c3c6cfbe376e35725acd/index.html
- Se face verificarea site-ului, a credibilității
sursei, prin căutare verticală a
sursei/autorului articolului.

- Se pun următoarele întrebări:


Cum au fost afectați Ion și Rodovica
Boldijer/familia lor în urma scrierii romanului
de către Liviu Rebreanu? Se face referire la o
declarație care apare în articol:

- Se reiau titlurile de pe site-ul fictiv, pentru a


observa dacă acestea sunt reale sau fictive,
comparativ cu informațiile din articolul apărut
în Adevărul.
Reflecție - 10 minute

Întrebări:

Ce a făcut Liviu Rebreanu în romanul „Ion”? A dezinformat? A oferit o informație greșită sau o informație
malignă?
Dar voi? Cum credeți că sunteți afectați de dezinformare? Ce efecte poate avea dezinformarea asupra voastră?

Bibliografie:
https://youtu.be/rTEocugs3M0
https://sites.google.com/view/pripasnews/pagina-de-pornire?authuser=0
https://adevarul.ro/locale/bistrita/cine-fost-realitate-personajele-ion-ana-mai-cunoscut-
roman-rebreanu-bunicul-iubit-pamantul-asa-spus-scriitorul-
1_5537c3c6cfbe376e35725acd/index.html
https://prezi.com/p/edit/sj9nq4jljdf9/

S-ar putea să vă placă și