Sunteți pe pagina 1din 1

ALA 1- GRUPA: Mare ;TEMA ANUALĂ DE STUDIU : Cum exprimăm ceea ce simṭim ?

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : “Poveṣti cu care creṣti! ”;CATEGORIA ACTIVITĂŢII :Activităṭi liber alese;TEMA ACTIVITĂŢII: “A fost odată… !”; TIPUL
ACTIVITĂŢII: Consolidare de priceperi ṣi deprinderi; MIJLOC DE REALIZARE: Activităṭi pe centre de interes; CENTRE DE INTERES:
Construcṭii: “ Castelul Zânei poveṣtilor!”-Lego;
Joc de masă: “ Scene din poveṣti !”- puzzle;
Artă: “Albumul poveṣtilor!”- lipire
Bibliotecă: 1.”Reparăm acoperiṣul casei Sfintei Duminici !” –grafisme ( punct, linie ).
2. ”Decorăm farfuriile din căsuṭa piticilor!” –grafisme ( punct, linie ).
Etapele activitatii: 1.Moment organizatoric- Se asigură condițiile optime pentru buna deșfăsurare a activității:-aerisirea sălii de grupă;-aranjarea mobilierului și
pregătirea materialului de lucru pe măsuțe. 2. Captarea atenṭiei- Se va realiza printr-un plic în care se află o ghicitoare despre o poveste cunoscută de copii.
3. Anunṭarea temei ṣi a obiectivelor- Se vor anunṭa temele ṣi obiectivele activităṭii pe înṭelesul copiilor . Copiii vor fi anunṭaṭi că se vor juca în mai multe
moduri la diferite centre de interes .4. Desfăṣurarea activităṭii- Se vor anunṭa jocurile ṣi activităṭile ce urmează a fi desfăṣurate la fiecare centru de interes . Se
vor intui materialele , iar copiii vor alege centrul dorit.Pentru fiecare centru se vor purta discuṭii referitoare la ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la
dispoziṭie ṣi modul de utilizare a ustensilelor.Se va reaminti copiilor comportamentul pe care trebuie să îl aibă în cadrul acestor activităṭi . Copiii vor alege
centrul dorit ṣi vor intui materialele pregătite:
*La Centrul “Construcṭii” , copiii vor construi “Castelul Zânei poveṣtilor!”, folosind piese Lego de diferite forme ṣi mărimi , astfel încât ei vor îmbina ,
suprapune, alătura piesele de construcṭii.
*La Centrul “Joc de masă”, copiii vor realiza “Scene din poveṣti!” formând puzzle-ul.
*La Centrul “Artă”, copiii vor lipi imagini din poveṣti, realizând “Albumul poveṣtilor!”.
*La Centrul “Bibliotecă”, copiii vor repara acoperiṣul casei Sfintei Duminici ṣi vor decora farfuriile din căsuṭa piticilor, folosind semene grafice
(linie,punct).Pe parcursul activităṭii se vor asigura condiṭiile optime pentru realizarea sarcinilor propuse.
5.Evaluarea activităṭii- La sfârṣitul activităṭii , prin metoda Turul Galeriei, copiii vor trece pe la fiecare sector şi vor aprecia lucrările.6. Încheierea activităṭii-
În încheierea activităṭii se vor face aprecieri generale ṣi individuale asupra modului în care copiii au participat la activitate.