Sunteți pe pagina 1din 1

POVESTIREA/Lectura educatoarei - DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE=acopera exprimarea orala si scrisa si abilitatea de a intelege

comunicarea verbala si scrisa.Prin ascultare si exprimare prescolarii devin capabili sa exploreze experientele altor persoane .Se urmareste ca
acestia sa vorbeasca cu incredere, clar si fluent, folosind o exprimare adecvata. Domeniul limba si comunicare are puternice valente formative:
rafineaza gandirea, dezvolta limbajul,memoria, imaginatia, vointa , atentia si ii ajuta sa inteleaga situatii noi. POVESTIREA=e activitate de
educare a limbajului indragita de copii care satisface nevoia de cunoastere ,de afectivitate a copilului le stimuleaza imaginatia si constituie un
cadru optim de exersare a capacitatii de comunicare.Povestirea dezvolta:GMAVIL.Exista : povestirile educatoarei si povestirile copiilor.Povestirile
educatoarei sunt expuneri orale ale unei opera literare realizate de catre educatoare.Ele se desfasoara cu intreaga grupa –ca activitati obligatorii,
sau in timpul ALA cu toata grupa sau pe grupe mici de copii.Acestea contribuie la familiarizarea copiilor cu structura limbii, invata cuvinte si
expresii noi, zicale,proverbe si structure gramaticale corecte.Povestile si basmele povestite sau lecturate copiilor au caracter formativ-educativ si
contribuie la formarea unor trasaturi etice si morale.
Lectura educatoarei -GRUPA: Grupa Mare ;TEMA ANUALĂ DE STUDIU : Cum exprimăm ceea ce simṭim ?;DOMENIUL DE
ACTIVITATE:Domeniul Limbă ṣi Comunicare;CATEGORIA ACTIVITĂŢII :Educarea Limbajului TEMA ACTIVITĂŢII: “ Povestea bradului de Crăciun!”-
poveste popular; MIJLOC DE REALIZARE: Lectura educatoarei-ETAPELE ACTIVITATII-1. Moment organizatoric- Se asigură condițiile optime
pentru buna deșfăsurare a activității:-aerisirea sălii de grupă;-aranjarea mobilierului și pregătirea materialului pt activitate. 2. Captarea atenṭiei-
Se va realiza prin intermediul unui spiriduṣ care prin intermediul educatoarei le va spune copiilor o ghicitoare despre brad. 3. Reactualizarea
cunoṣtinṭelor- Se vor pune întrebări referitoare la tradiṭiile ṣi obiceiurile de iarnă cunoscute de copii. 4. Anunṭarea temei ṣi a obiectivelor- Se va
anunṭa tema activităṭii: “ Povestea bradului de Crăciun!”.Se va cere copiilor să urmărească cu atenṭie lectura , pentru ca, după aceea să poată să
răspundă la orice întrebare referitoare la întâmplările petrecute în lectură.
5. Desfăṣurarea activităṭii- Se va lectura conṭinutul textului clar,expresiv, cu o mimică ṣi o intonaṭie adecvată , explicând pe parcurs cuvintele
necunoscute prin utilizarea unor sinonime, fără a întrerupe firul lecturii.Se vor prezenta imaginile concomitent cu firul lecturii. 6. Obṭinerea
performanṭei- Se vor adresa întrebări referitoare la lectura prezentată ṣi se vor alcătui propoziṭii cu anumite cuvintele: (brad, Crăciun, daruri,
sărbători, zăpadă, ger).7. Evaluarea activităṭii- Se vor ordona planṣele ilustrate ale lecturii , reconstituind ṣirul întâmplărilor de către unu-doi
copii.
8. Încheierea activităṭii- Se vor face aprecieri asupra participării copiilor la activitate.