Sunteți pe pagina 1din 2

DEC1-PICTURA-GRUPA: Mare ; TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimăm ceea ce simțim?

;DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Estetic și


Creativ; CATEGORIA ACTIVITĂȚII: Activitate artistico – plastică
TEMA PLASTICĂ: Pata de culoare ca element de limbaj;TEMA ACTIVITĂȚII: „ O lume de poveste !”;TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi și
deprinderi,MIJLOCUL DE REALIZARE: Pictură pe siluete din ipsos
Domeniul estetic si creativ=cuprinde dezv afectiva, intelectuala a creativitatii si motrica a prescolarilor. Domeniul estetic si creativ cuprinde: activitatile
muzicale, artistico-plastice si de modelaj.Pictura=e o activitate artistico-plastica ce se desfasoara diferit de cea de desen prin faptul ca se utilizeaza instrumente
diferite: pensule, acuarele, tempera, pasta de dinti, paie, dop de pluta, etc.La copiii mici prima forma de pictura e dactilopictura-pictura cu degetul.Pentru
dezvoltarea imaginatiei, educatoarea poate da copiilor teme concrete de realizat sau ii poate lasa sa aleaga singuri ceea ce vor sa redea prin pictura si culoare. In
concluzie: prin pictura, desen si modelaj educatoarea formeaza copiilor deprinderi de lucru,capacitati de exprimare,copiii realizeaza corespondente intre elemente
de limbaj plastic si natura, le stimuleaza expresivitatea, creativitatea si personalitatea copiilor.
T DE ACTIVITA
OMENIU C ȘI CREATIACTIVITATE ARTIST
1.Moment organizatoric- Se asigură condițiile optime pentru buna deșfăsurare a activității:-aerisirea sălii de grupă;-aranjarea mobilierului și pregătirea
materialului de lucru pe măsuțe.
2.Captarea atenției-Se va realiza cu ajutorul unui cufă r în care se află o scrisoare de la Zâ na Poveṣtilor. Aceasta le spune copiilor că o vrăjitoare a furat
culoarea personajelor din povești și că ar dori să o ajute sa le picteze pentru a le reda culoarea.
3.Reactualizarea cunoștințelor- Se va purta o scurtă conversație referitoare la personajele din poveṣti cunoscute de copii.
4.Anunțarea temei și a obiectivelor- Se va anunța tema activității plastice:„O lume de poveste!”-pictură pe siluete cu personaje din poveṣti. Se vor explica
obiectivele în termeni accesibili copiilor.
5.Dirijarea învățării- Intuirea materialelor:
Se vor intui materialele utilizate de preșcolari pentru realizarea temei (pensule pentru pictat, tempera, pahar pentru apă, siluete din ipsos cu personaje din
povești, planṣete, șervețele umede, servețele uscate).
Prezentarea materialelor model:
Se vor prezenta siluetele cu personaje din poveṣti pictate ca model.
Explicarea tehnicii de lucru:
Se vor enumera și se vor explica elemente de limbaj plastic invatate (pata de culoare ), precum si etapele realizării temei propuse. Se va evidenţia modul de
utilizare a materialelor, respectarea etapelor de lucru şi acurateţea lucrării. Înaintea de începerea lucrului se vor face exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai
mâinii:
,, Mișcăm degețelele…… Se vor înlă tura modelele expuse ṣi se va da semnalul de începere a lucră rii: ,, Spor la lucru” !
Activitatea se va desfăşura pe un fond muzical adecvat.
Pe parcursul lucrului copiii vor fi supravegheați de că tre educatoare și acolo unde este cazul se vor da indicații suplimentare. Se va supraveghea, de asemenea,
poziția corectă a corpului în timpul lucrului.
6.Obținerea perfomanței- Lucrările finalizate vor fi afiṣate pe un panou, realizându-se o expoziție a acestora, iar prin metoda Turul Galeriei copiii îṣi vor
analiza lucră rile proprii ṣi pe cele ale colegilor
7.Evaluarea activității- Se va verifica modul în care au fost respectate următoarele criterii: creativitate , acurateṭe și originalitate. Copiii vor fi întrebaṭi din ce
poveṣti fac parte personajele pictate de ei.
8.Încheierea activității- Se vor face aprecieri individuale și generale asupra modului în care preșcolarii au desfășurat activitatea ṣi se vor oferi recompense
coifuri cu cu personaje din poveṣti.
DEMERSUL DIDACTIC
ETAPELE CONȚINU STRATEGII EVA TIM
ACTIVITĂ TUL DIDACTICE LUA P
ȚII ACTIVITĂ RE
ȚII Metode Mijloace
și de
procede învățământ
e