Sunteți pe pagina 1din 1

Avizat,

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ director instituție de


TG.MURES STR. Victor Babeș nr. 11
TELEFON : 0040-0265 260880
învățământ de unde provine
FAX : 0040-0265 262574 solicitantul
E-mail : ccdmures@yahoo.com
www.ccdmures.ro
Anexa 5
Formular de înscriere
( individual )

Denumirea programului de formare solicitat: ÎNVINGEREA STRESULUI ȘI FURIEI, COMUNICAREA


EFICIENTĂ/ASERTIVĂ CU COPILUL
Tipul programului: Acreditat
în regim: Cu taxă
Numele și prenumele:
Instituția unde activează solicitantul :
Date de contact :
Telefon personal : E-mail: Telefon instituție:
Date profesionale :
Anul În ultimii 5 SUNT / SUNT
Gradul didactic
Diploma de studiiSpecializarea de pe

obținerii ani am NU înscris la un


Debutant ultimului acumulat SUNT program de
grad Credite înscris la perfecționare
Funcția de conducere

didactic Profesionale un
Funcția didactică

Transferabile program
(CPT) de
perfecțio-
nare prin
completați grade
cu DA sau didactice
NU completați
cu DA sau
NU
Încercuiți 1 sau 2 Numărul de
1.Acreditat cu (CPT)
...........Credite
.................. Profesionale
Transferabile
2. Avizat
Menționez că sunt de acord: să achit suportul de curs, să particip la cursurile planificate, inclusiv la
sfârșit de săptămână / vacanțe, cu frecvența de minim 90%
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în conformiate cu prevederile GDPR 279/27.04.2016, respectiv Legea 190/18.07.2018

Data............................................ Semnătura..................................

Pentru înscriere atașați următoarele:

- copie după CI / BI și certificat de căsătorie (dacă este cazul)


- copie după actul de studiu cu specializarea solicitantului (obținută prin studii universitare/ studii
postuniversitare)
- adeverință de încadrare de la unitatea școlară cu specificarea funcției de încadrare și a specializării

Notă: Durata de completare a formularului este de aproximativ 15 minute


Formular necesar pentru înscrierea la programe de formare