Sunteți pe pagina 1din 8

"Aprob" "Aprobat"

Şeful catedrei de chirurgie omf pediatrică la şedinţa catedrei


și pedodonție ”Ion Lupan” 26 august 2021
conferențiar universitar Procesul verbal n-rul 1
Railean Silvia

Elaborarea metodică nr. 4


Pentru studenţii anului IV la Endodonția pediatrică

I. Tema: Particularităţile tratamentului pulpitelor dinţilor permanenţi la copii. Alegerea


metodei de tratament a pulpitelor dinţilor permanenţi la copii.
II. Scopul: De a însuşi metodele de tratament a pulpitelor dinţilor permanenţi la copii.
III. Planul lecţiei practice:
n-rul Etapele lecţiei practice Utilarea Timpul
Echipamentul tehnic, Meterialul didactic
instrumentariu
1. Controlul evidenţei Catalogul 2 min
2. Cunoştinţa cu tema şi Elaborare metodică 2 min
planul lecţiei practice
3. Interogarea studenţilor, Interogarea studenţilor, Probleme 30 min
rezolvarea problemelor rezolvarea problemelor situaţionale, teste,
situaţionale etc. radiograme etc.
4. Tratamentul pacienţilor Utilaj, instrumente, Tabele, scheme etc. 215 min
materiale etc.
5. Dezbateri clinice, Forma documentaţiei: Registrul 20 min
completarea documentaţiei 030, 039, manoperelor practice
6. Tema pentru lecţia Planul tematic 1 min
următoare

Întrebări de control:
1. Definiţia, indicaţiile şi contraindicaţiile metodei de tratament a pulpei dintelui permanent la copii
prin coafaj direct.
2. Etapele tratamentului pulpitei prin coafaj direct.
3. Definiţia, indicaţiile şi contraindicaţiile metodei de tratament a pulpei prin coafaj indirect.
4. Etapele tratamentului pulpitei prin coafaj indirect.
5. Definiţia, indicaţiile şi etapele amputaţiei vitale a pulpei.
6. Definiţia, indicaţiile şi etapele extirpaţiei vitale a pulpei.
7. Definiţia, indicaţiile şi etapele amputaţiei devitale a pulpei.
8. Definiţia, indicaţiile şi etapele extirpaţiei devitale a pulpei.
9. Alegerea metodei de tratament a pulpitelor dinţilor permaneţi la copii.
10. Remediile şi materialel utilizate în tratamentul pulpitelor dinţilor permaneţi la copii.

Teste de control:

1. CS Remarcați când are loc închiderea orificiului apical radicular la dinţii permanenţi:
a) la un an după eruperea dintelui
b) la 1-2 ani după eruperea dintelui
c) la un an după formarea rădăcinii dintelui
d) la 1-4 ani după eruperea dintelui

1
e) la 2 ani după formarea rădăcinii dintelui

2. CS Selectați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor incisivilor centrali permanenţi:


a) 8-9 ani
b) 9-10 ani
c) 10-11 ani
d) 12-13 ani
e) 13-14 ani

3. CS Indicați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor incisivilor laterali permanenţi:


a) 8-9 ani
b) 9-10 ani
c) 10-11 ani
d) 12-13 ani
e) 13-14 ani

4. CS Precizați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor caninilor permanenţi:


a) 9-10 ani
b) 10-11 ani
c) 12-13 ani
d) 13-16 ani
e) 12-15 ani

5. CS Selectați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor dinţilor 4 permanenţi:


a) 9-10 ani
b) 10-11 ani
c) 11-12 ani
d) 12-13 ani
e) 15-16 ani

6. CS Marcați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor dinţilor 5 permanenţi:


a) 7-9 ani
b) 9-10 ani
c) 10-11 ani
d) 11-12 ani
e) 12-14 ani

7. CS Indicați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor dinţilor 6 permanenţi:


a) 9-10 ani
b) 11-12 ani
c) 12-13 ani
d) 13-14 ani
e) 15-16 ani

8. CS Precizați la ce vârstă se termină formarea rădăcinilor dinţilor 7 permanenţi:


a) 10-11 ani
b) 11-12 ani
c) 12-13 ani
d) 13-14 ani
e) 15 ani

9. CS Clarificați esenţa metodei conservative (biologice) de tratament a pulpitei dintelui


permanent la copil:
a) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală sau
2
generală
b) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
c) înlăturarea pulpei coronare şi a unei părţi a celei radiculare sub anestezie locală sau generală
d) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

10. CS Explicați esenţa metodei amputaţiei vitale a pulpei dintelui permanent la copil:
a) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală
sau generală
b) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
c) înlăturarea pulpei coronare şi a unei părţi a celei radiculare sub anestezie locală sau generală
d) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

11. CS Particularizați esenţa metodei extirpaţiei vitale a pulpei dintelui permanent la copil:
a) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
b) înlăturarea pulpei coronare şi a unei părţi a celei radiculare sub anestezie locală sau generală
c) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
d) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală sau
generală
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

12. CS Explicați esenţa metodei amputaţiei devitale a pulpei dintelui permanent la copil:
a) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
b) înlăturarea pulpei coronare şi a unei părţi a celei radiculare sub anestezie locală sau generală
c) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
d) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală sau
generală
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

13. CS Particularizați esenţa metodei extirpaţiei devitale a pulpitei dintelui permanent la copil:
a) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
b) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare, după devitalizarea ei prealabilă
c) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
d) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală sau
generală
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

14. CM Explicați de ce aplicarea metodei biologice de tratament a pulpitei dintelui permanent la


copil este limitată:
a) lipsa unor teste obiective pentru diagnostic
b) eficacitatea insuficientă a anesteziei
c) aplicarea largă a cimenturilor pentru obturaţii
d) numărul mare de copii cu activitatea de gradul III a cariei
e) adresarea tardivă a copiilor la stomatolog

15. CS Precizați cu ce se efectuează îndepărtarea dentinei alterate în cadrul tratamentului biologic al


pulpitei dintelui permanent la copil:
a) cu piesa pneumatică (turbina)
b) numai cu piesa pneumatică
c) numai cu excavatorul
d) cu piesa mecanică şi excavatorul
e) numai cu piesa mecanică

3
16. CS Selectați metoda de tratament a pulpitei acute de focar, dacă cavitatea unui dinte permanent
tânăr nu este deschisă:
a) de deschis cavitatea dintelui şi de aplicat metoda coafajului direct
b) coafajul indirect
c) amputaţia vitală
d) amputaţia profundă
e) extirparea vitală

17. CS Indicați durata aplicării antibioticelor şi sulfanilamidelor în tratamentul biologic al pulpitelor


dinţilor permanenţi la copii pe un termen ce nu depăşeşte:
a) 2 minute
b) 2 ore
c) 24 ore
d) 48 ore
e) 5-7 zile

18. CS Precizați termenii aplicării glucocorticoizilor în tratamentul biologic al pulpitelor dinţilor


permanenţi la copii ce nu depăşeşte:
a) 2 minute
b) 2 ore
c) 24 ore
d) 48 ore
e) 5-7 zile

19. CS Clarificați de ce preparatele hormonale sunt aplicate în tratamentul biologic al pulpitei


dintelui permanent la copil pe un termen limitat deoarece ele au proprietăţi:
a) antiinflamatorii, antiseptice, stimulează proprietăţile regeneratoare ale pulpei
b) antiinflamatorii, dehidratante, împiedică procesele regeneratoare ale pulpei
c) antiinflamatorii, analgetice, pot deregla statusul hormonal al organismului
d) antialergice, antiinflamatorii, plasticostimulante
e) antiinflamatorii, plasticostimulante, dereglează starea imunologică

20. CS Explicați de ce antibioticele sunt aplicate în tratamentul biologic al pulpitei dintelui


permanent la copil pe un termen limitat deoarece:
a) pot schimba culoarea coroanei dentare
b) pot provoca sensibilizarea organismului
c) împiedică formarea rădăcinii
d) împiedică procesele de regenerare
e) pot duce la apariţia denticulelor pulpare

21. CS Evidențiați ce preparate sunt utilizate pentru prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase
în tratamentul biologic al pulpitei dintelui permanent la copil:
a) sol. furacilină 1:5000, alcool 70°, eter
b) sol. furacilină 1:5000, clorhexidină 0,06%
c) sol. furacilină 1:5000, tripsină, camforofenol
d) lizocima, dicaina 3%, apa oxigenată 3%
e) sol. furacilină 1:5000, iodinol 1%, dimexid 10%, eter

22. CM Stabiliți cauzele complicaţiilor în urma tratamentului biologic al pulpitei dintelui permanent
la copil după indicaţii:
a) alegerea incorectă a remediilor medicamentoase
b) ermetizarea insuficientă în timpul obturării cavităţii carioase
4
c) insuficienţa respectării asepticii şi antisepticii
d) tehnică incorectă de aplicare a metodei de tratament
e) cefaleea

23. CS Selectați cu ce se efectuează amputarea vitală a pulpei dintelui permanent la copil:


a) o freză sferică cu piesa pneumatică
b) o freză sferică cu piesa obişnuită sau cu excavatorul
c) freză cilindrică cu piesa obişnuită
d) tirnervul (pulpoextractorul)
e) burghiul

24. CS Numiți cu ce se efectuează hemostaza în cadrul amputaţiei vitale a pulpei dintelui permanent
la copil:
a) prin diatermocoagulare
b) cu apă oxigenată 3%
c) cu sol. 0,18% adrenalină
d) cu acid ortofosforic
e) prin pansament temporar

25. CS Selectați pastele ce se folosesc la amputarea vitală a pulpei dintelui permanent la copil:
a) endodont
b) camforo-fenol
c) cu antibiotice şi sulfanilamide
d) cu glucocorticoizi
e) pe bază de hidroxid de calciu

26. CS Prezentați etapele principale ale metodei biologice de tratament a pulpitei dintelui permanent
la copil:
a) prepararea cavităţii carioase, aplicarea pastei de arsen, deschiderea cavităţii dintelui, înlăturarea
pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de rezorcin-formalină,
material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, deschiderea cavităţii
dintelui, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material
de izolare, obturaţie permanentă
d) prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative,
material de izolare, obturaţie permanentă
e) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei coronare, înlăturarea unei părţi a pulpei radiculare, hemostaza,
prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, obturarea canalului,
material de izolare, obturaţie permanentă

27. CS Evidențiați etapele principale ale amputaţiei vitale a pulpei dintelui permanent la copil:
a) prepararea cavităţii carioase, aplicarea pastei de arsen, deschiderea cavităţii dintelui, înlăturarea
pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de rezorcin-formalină,
material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de
hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea
cavităţii dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de
calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
d) prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative, material de

5
izolare, obturaţie permanentă
e) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei coronare, înlăturarea unei părţi a pulpei radiculare, hemostaza,
prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, obturarea canalului,
material de izolare, obturaţie permanentă

28. CS Selectați etapele principale ale amputaţiei profunde a pulpei dintelui permanent la copil:
a) prepararea cavităţii carioase, aplicarea pastei de arsen, deschiderea cavităţii dintelui, înlăturarea
pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de rezorcin-formalină,
material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de
hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material
de izolare, obturaţie permanentă
d) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative,
material de izolare, obturaţie permanentă
e) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea
cavităţii dintelui, amputarea pulpei coronare, înlăturarea unei părţi a pulpei radiculare,
hemostaza, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu,
obturarea canalului, material de izolare, obturaţie permanentă

29. CS Numiți etapele principale ale amputaţiei devitale a pulpei dintelui permanent la copil:
a) aplicarea pastei de arsen, prepararea cavităţii carioase, deschiderea cavităţii dintelui,
înlăturarea pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de
rezorcin-formalină, material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de
hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material
de izolare, obturaţie permanentă
d) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative,
material de izolare, obturaţie permanentă
e) prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii dintelui,
aplicarea pastei de arsen, amputarea şi extirparea pulpei, prelucrarea instrumentală şi
medicamentoasă a canalelor, obturarea canalelor, material de izolare, obturaţie permanentă

30. CS Indicați etapele principale ale extirpaţiei devitale a pulpei dintelui permanent la copil:
a) prepararea cavităţii carioase, aplicarea pastei de arsen, deschiderea cavităţii dintelui, înlăturarea
pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de rezorcin-formalină,
material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de
hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material
de izolare, obturaţie permanentă
d) prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative, material de
izolare, obturaţie permanentă
e) prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, aplicarea pastei de arsen, amputarea şi extirparea pulpei, prelucrarea
instrumentală şi medicamentoasă a canalelor, obturarea canalelor, material de izolare,
obturaţie permanentă

6
31. CM Stabiliți indicaţiile pentru aplicarea metodei biologice în tratamentul pulpitei molarilor
permanenți la copii:
a) pulpita cronică gangrenoasă
b) cavitate carioasă - clasa I Black
c) pulpita cronică hipertrofică
d) pulpita cronică simplă
e) pulpita acută seroasă

32. CM Evidențiați indicaţiile pentru aplicarea metodei biologice în tratamentul pulpitelor dinţilor
permanenţi la copii:
a) evoluţie cronică a procesului carios
b) pulpita acută purulentă
c) pulpita cronică simplă
d) pulpita cronică hipertrofică
e) pulpita acută seroasă

33. CM Prezentați indicaţiile pentru tratamentul pulpitelor dinţilor permanenţi la copii prin
aplicarea metodei amputaţiei vitale:
a) pulpita acută seroasă
b) pulpita traumatică
c) pulpita cronică simplă cu gradul III de activitate a cariei dentare
d) pulpita cronică gangrenoasă
e) pulpita acută difuză cu afectarea periodonţiului apical

34. CM Stabiliți indicaţiile pentru aplicarea metodei biologice de tratament al pulpitelor dinţilor
permanenţi la copii:
a) pulpita cronică fibroasă
b) deschiderea accidentală a camerei pulpare în timpul preparării cavităţilor carioase medii
sau profunde
c) pulpita acută de focar (seroasă)
d) fractura coroanei dentare cu afectarea camerei pulpare, dacă de la momentul traumei a trecut nu
mai mult de 24 ore
e) pulpita cronică gangrenoasă

35. CM Numiți ce contraindicaţii relative există pentru aplicarea metodei biologice de tratament al
pulpitelor dinţilor permanenţi la copii:
a) vârsta şi comportamentul copilului
b) gradul II sau III de activitate a cariei dentare
c) maladii generale ale organismului copilului
d) gradul I de activitate a cariei
e) localizarea cavităţii carioase

36. CM Indicați preparatele ce pot fi aplicate în tratamentul biologic al pulpitelor dinţilor


permanenţi la copii:
a) antibioticele, sulfanilamidele
b) pasta zinc-oxid-eugenol.
c) preparatele de bază de hidroxid de calciu
d) analgeticele
e) corticosteroizii

37. CM Evidențiați particularităţile preparării cavităţilor cariate în cadrul tratamentului biologic al


pulpitelor dinţilor permanenţi la copii:
a) fără presiune, cu piesa mecanică

7
b) cu turaţii înalte - cu piesa pneumatică
c) schimbarea frecventă a frezelor sterile
d) evitarea nimeririi lichidului bucal în cavitate
e) lavajul periodic al cavităţii cariate cu antiseptice slabe

38. CM Numiți ce paste se aplică la deschiderea accidentală a pulpei dintelui permanent în timpul
preparării cavităţii carioase la copii:
a) cu antibiotice
b) cu preparate hormonale
c) pe bază de hidroxid de calciu
d) cu fermenţi şi anestezice
e) pe bază de zinc-oxid-eugenol

39. CM Clarificați metodele de anestezie aplicate la amputarea vitală a pulpei dintelui permanent la
copil:
a) aplicativă, urmată de infiltrativă ș.a.
b) infiltrativă
c) tronculară
d) generală
e) subcutanată

40. CM Numiți ce preparate sunt aplicate pentru devitalizarea pulpei dintelui permanent la copil:
a) rezorcin-formalina
b) arsenul
c) paraformaldehida
d) tricrezol-formalina
e) vitaftor

41. CM Stabiliți indicaţiile pentru amputaţia vitală a pulpei dintelui permanent la copil:
a) pulpita cronică fibroasă
b) deschiderea accidentală a camerei pulpare (la preparare)
c) pulpita acută de focar
d) pulpita cronică gangrenoasă
e) fractura coroanei dentare cu deschiderea largă a camerei pulpare

Literatura:
1. Godoroja P., Spinei A., Spinei I. „Stomatologie terapeutică pediatrică”, Chişinău, 2003.
2. Godoroja P., Burlacu V. "Curs de stomatologie infantilă", 1992.
3. Godoroja P., Lupan I. şi al. „Stomatologie pediatrică în teste”, 1999.
4. Luca R. „Pedodonţie”, Vol.2, Bucureşti, 2003.
5. Cura E. „Pedodonţie”, Iaşi, 2000.
6. Cocârlă E. "Stomatologie pediatrică”, Cluj-Napoca, 2000.
7. Bratu E. "Practica pedodontică", Timişoara, 2005.
8. Zarnea L. "Pedodonţie", Bucureşti, 1992.
9. Cameron A., Widmer R. «Справочник по детской стоматологии», перевод, Москва, 2003.
10. Мак-Дональд Р., Эйвери Д. «Стоматология детей и подростков», перевод, Москва, 2003.
11. Курякина Н.В. «Терапевтическая стоматология детского возраста», Н.Новгород, 2001.
12. Колесов A. "Стоматология детского возраста" Москва, 1991.