Sunteți pe pagina 1din 5

"Aprob" "Aprobat"

Şeful catedrei de chirurgie omf pediatrică la şedinţa catedrei


și pedodonție ”Ion Lupan” 26 august 2021
conferențiar universitar Procesul verbal n-rul 1
Railean Silvia

Elaborarea metodică nr. 11


pentru studenţii anului V la Endodonția pediatrică

I. Tema: Traumele dinţilor permanenţi la copii. Tabloul clinic. Diagnosticul. Tratamentul.


II. Scopul: De a însuşi tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul și profilaxia traumelor dinţilor
permanenţi la copii.
III. Planul lecţiei practice:
n-rul Etapele lecţiei practice Utilarea Timpul
Echipamentul tehnic, Meterialul didactic
instrumentariu
1. Controlul evidenţei Catalogul 2 min
2. Cunoştinţa cu tema şi Elaborare metodică 2 min
planul lecţiei practice
3. Interviul studenţilor, Interogarea studenţilor, Probleme 60 min
rezolvarea problemelor rezolvarea problemelor situaţionale, teste,
situaţionale, testelor etc. radiograme etc.
4. Examinarea și tratamentul Utilaj, instrumente, Tabele, scheme etc. 185 min
pacienţilor materiale etc.
5. Dezbateri clinice, Forma documentaţiei: Registrul 20 min
completarea documentaţiei 030, 039 manoperelor practice
6. Tema pentru lecţia Planul tematic 1 min
următoare
Întrebări de control:
1. Etiologia traumelor dentare la copii.
2. Clasificarea.
3. Tabloul clinic al traumelor dinţilor permanenţi la copii.
4. Diagnosticul traumelor dinţilor permanenţi la copii.
5. Tratamentul traumelor dinţilor permanenţi la copii.
6. Profilaxia traumelor dinţilor permanenţi la copii.

Teste de control:

1. Precizați plângerile în caz de contuzie a dinților permanenți în primele 2-3 zile după traumă:
a) durere dureroasă constantă
b) fără acuze
c) durere intensă nocturnă paroxistică
d) senzație de „dinte crescut”, refuzul alimentelor dure
e) durerea cauzată de iritanții termici

2. Indicați semnele caracteristice pentru fractura regiunii centrale a rădăcinii dintelui permanent:
a) durere cauzată de iritanți termici și mobilitatea dintelui
b) durere la mușcare, percuție și mobilitatea dintelui

1
c) modificarea culorii coroanei dintelui
d) durere spontană și durere de la stimuli termici
e) durere spontană și mobilitate dentară

3. Marcați semnele clinice ale luxației (intruziei) dintelui permanent la copil:


a) scurtarea părții vizibile a coroanei, fără mobilitate dentară
b) alungirea părții vizibile a coroanei, fără mobilitate dentară
c) mobilitate dentară gradui II-III, alungirea părții vizibile a coroanei dintelui
d) lipsa mobilității dentare și modificărilor în partea vizibilă a coroanei
e) mobilitatea dintelui de gradul I-II, lipsa modificărilor în partea vizibilă a coroanei

4. Realizați tratamentul contuziei unui dinte permanent uniradicular la copil:


a) imobilizarea dintelui cu atelă din sârmă timp de 2 săptămâni
b) extracția dintelui traumat
c) disocluzia în regiunea anterioară cu ajutorul unui dispozitiv ortodontic, dietă blândă
d) tratamentul endodontic
e) limitarea sarcinii masticatorii

5. Precizați semnele ce însoțesc fractura coroanei în limita smalțului și dentinei fără expunerea
pulpei dintelui permanent la copil:
a) durere la mușcarea pe dintele afectat
b) durere de la stimuli termici și la sondarea liniei de fractură
c) plângerile lipsesc
d) durere spontană
e) durere de la iritanții chimici

6. Evidențiați semnele radiologice la contuzia unui dinte permanent la copil în primele 2-3 zile:
a) fanta periodontală este uniform extinsă
b) fanta periodontală este lărgită la vârful rădăcinii
c) modificările radiologice lipsesc
d) fanta periodontală lipsește la vârful rădăcinii
e) fanta periodontală lipsește pe toate suprafețele rădăcinii

7. Selectați semnele ce apar la fracturarea coroanei cu expunerea pulpei dintelui permanent la copil:
a) mobilitate dentară de gradul III
b) durere de la toți iritanții
c) lipsa plângerilor
d) durere spontană nocturnă cu iradiere de-a lungul ramurilor nervului trigemen
e) modificarea culorii coroanei dintelui

8. Prezentați tabloul clinic al luxației complete a dintelui permanent la copil:


a) scurtarea părții vizibile a coroanei
b) creșterea părții vizibile a coroanei
c) alveola dintelui este goală
d) deplasarea coroanei spre dintele adiacent
e) deplasarea coroanei deasupra planului ocluzal

2
9. Indicați dinții permanenți la copil la care are loc frecvent modificarea în roză a culorii coroanei
imediat după traumă sau în primele 2-3 zile:
a) uniradiculari cu rădăcina formată
b) uniradiculari cu rădăcina incomplet formată
c) pluriradiculari cu rădăcina formată
d) pluriradiculari cu rădăcina incomplet formată
e) uniradiculari și pluriradiculari cu rădăcina incomplet formată

10. CM Numiți tratamentul în caz de luxație intruzivă a incisivilor permanenți formați la copil:
a) extracția dintelui
b) repoziționarea și imobilizarea dintelui, tratament endodontic
c) tracțiunea dintelui cu aparate ortodontice
d) numai observare dinamică
e) repoziționarea dintelui

11. Realizați tratamentul în cazul fracturii coroanei cu expunerea punctiformă a pulpei în primele 6
ore a unui dinte permanent cu rădăcina formată:
a) metoda biologică de tratament a pulpitei cu protecție simultană a dintelui cu coroană
ortodontică
b) închiderea liniei de fractură cu ciment fluorurat
c) amputarea vitală a pulpitei
d) amputarea înaltă a pulpitei
e) extirparea devitală a pulpitei

12. Indicați metoda de tratament în cazul fracturii coroanei cu expunerea a 3 mm a pulpei unui dinte
permanent cu rădăcina formată:
a) amputație înaltă a pulpei
b) extirparea pulpei
c) extracția dintelui
d) amputarea vitală a pulpei
e) metoda biologică cu protecție simultană a dintelui cu coroană ortodontică

13. Evidențiați semnele clinice ale luxației incomplete a dintelui permanent la copil în primele zile
după traumă:
a) dintele este inclus în alveolă până la gingie, mobilitatea dintelui este de gradul II-III
b) alveola dintelui este goală
c) coroana este deplasată într-o poziție diferită (atipică)
d) partea vizibilă a coroanei este nu este schimbată, mobilitate nesemnificativă
e) scurtarea părții vizibile a coroanei, fără mobilitate

14. CM Indicați tratamentul în cazul luxației intruzive a incisivilor permanenți cu rădăcina


incomplet formată:
a) tractiunea dintelui cu aparate ortodontice
b) repoziționarea dintelui
c) extracția dintelui
d) regim alimentar moale, tratament antiinflamator, observare dinamică
3
e) imobilizarea dintelui timp de 4 săptămâni după repoziționare

15. Marcați semnele caracteristice pentru fractura coroanei în limitele smalțului a dintelui
permanent la copil:
a) defectul cosmetic
b) durere la sondare de-a lungul liniei de fractură
c) gradul II-III de mobilitate
d) durere de la iritanți
e) durere spontană cu iradiere de-a lungul ramurilor nervului trigemen

16. Descrieți semnele radiologice ale luxației intruzive a dintelui permanent format la copil:
a) modificări radiologice lipsesc
b) fanta periodontală lipsește la vârful rădăcinii
c) fanta periodontală este lărgită la vârful rădăcinii
d) fanta periodontală lipsește în sectorul lateral pe o parte rădăcinii
e) dintele lipsește în alveolă

17. Indicați semnele clinice în caz de contuzie a dintelui permanent la copil în primele 2-3 zile după
traumă:
a) dintele este mai scurt decât cel simetric, este inclus în alveolă
b) percuție dureroasă, lipsa sau mobilitate redusă a dintelui
c) deplasarea coroanei într-o direcție diferită
d) dintele este mai lung decât cel simetric, percuția dureroasă
e) nu este detectată nici o patologie

18. CM Selectați metoda de tratament în caz de luxație completă a dintelui permanent la copil cu
adresare peste 10 min după traumă:
a) observare dinamică fără intervenție
b) protezarea rațională în absența dintelui
c) dacă dintele este păstrat în arcada dentară - obturarea canalului
d) imobilizarea dintelui replantat timp de 4-6 săptămâni
e) replantarea dintelui

19. Precizați ce este necesar pentru tratamentul luxației intruzive a incisivilor permanenți incomplet
formați în primele 2 zile după traumă:
a) tractiunea dintelui cu aparate ortodontice
b) regim alimentar moale, terapie antiinflamatoare, observare dinamică
c) extracția dinților
d) repoziționarea și imobilizarea dinților timp de 3-4 săptămâni
e) tratament endodontic

20. Evidențiați tratamentulul contuziei dintelui permanent la copil uniradicular:

4
a) dizocluzia în regiunea anterioară a arcadelor dentare folosind aparate ortodontice
b) extracția dintelui traumat
c) șlefuirea dinților antagoniști, alimente moi
d) tratamentul endodontic
e) imobilizarea dintelui

21. Descrieți semnele radiologice ale luxației incomplete a dintelui permanent cu deplasare spre
dintele adiacent:
a) lărgirea uniformă a fantei periodontale
b) fanta periodontală este lărgită evident la vârful rădăcinii
c) fanta periodontală lipsește la vârful rădăcinii
d) fanta periodontală este lărgită pe o parte a rădăcinii și absentă pe cealaltă
e) lipsesc modificări pe radiografie

22. CM Selectați tactica tratamentului în cazul luxării incomplete cu deplasare a dintelui permanent
la copil:
a) repoziționarea
b) extracția dintelui
c) observarea dinamică a dintelui
d) tratamentul endodontic
e) imobilizarea cu atelă

23. Descrieți tabloul clinic al luxației complete a dintelui permanent la copil:


a) scurtarea părții vizibile a coroanei
b) creșterea părții vizibile a coroanei
c) alveola dintelui este goală
d) deplasarea coroanei în lateral
e) modificări vizibile ale coroanei lipsesc

Literatura:
1. Godoroja P., Spinei A., Spinei Iu. "Stomatologie terapeutică pediatrică", 2003.
2. Godoroja P., Lupan I. şi al. „Stomatologie pediatrică în teste”, 1999.
3. Maxim A., Bălan A., Păsăreanu M. „Stomatologie comportamentală pediatrică”, Iaşi, 1998.
4. Cura E. „Pedodonţie”, Iaşi, 2000.
5. Cocârlă E. "Stomatologie pediatrică”, Cluj-Napoca, 2000.
6. Bratu E., "Practica pedodontică", Timişoara, 2005.
7. Zarnea L. "Pedodonţie", Bucureşti, 1992.
8. Cameron A., Widmer R. «Справочник по детской стоматологии», перевод, Москва, 2003.
9. Мак-Дональд Р., Эйвери Д. «Стоматология детей и подростков», перевод, Москва, 2003.
10. Виноградова T. "Руководство по стоматологии детского возраста" Москва, 1987.
11. Колесов A. "Стоматология детского возраста" Москва, 1991.