Sunteți pe pagina 1din 2

Ecuații cu paranteze

Reguli ?

1.Într-un exercițiu cu paranteze rotunde, se efectuează întâi calculele din


paranteze și apoi se fac calculele respectând ordinea efectuării operațiilor (mai
întâi operațiile de ordinul I (înmultiri și împărțiri) și apoi operatiile de ordinul II
(adunări și scăderi).

Ex. 24 x (17-9) +11x (42-25)=


= 24 x 8 +11 x 17
= 192 + 187
=379
2. Într-un exercițiu cu paranteze rotunde, cu o necunoscută, se desface mai
întâi paranteza rotundă
Ex. 3(2a-4)=18
-pt a desface paranteza rotundă, îl trecem pe 3 după egal, cu semn
schimbat
2a-4=18:3
2a-4=6
2a=6+4
2a=10
a=10:2
a=5

Ex.10-2x2-(2a+2):1 =2
! Aici nu se poate aplica regula desfacem prima dată paranteza rotundă,
pt că nu putem. Atunci, încercăm, respectțnd ordinea efectuării
operatiilor, să reducem treptat ex. pt a rămâne în partea stangă doar
paranteza rotundă:
10-4-(2a+2):1=2
6-(2a+2):1=2
-pe 6 îl trecem după egal, cu semnul schimbat (-6), însă pt. că suntem la
nr reale, nu putem scrie 2-6=-4 ci vom scrie 6-2=4
(2a+2):1=6-2
(2a+2):1=4

1
-acum îl trecem pe 1 după egal cu semn schimbat
(2a+2)=4x1
2a +2=4
-îl trecem pe 2 după egal cu semn schimbat, -2
2a=4-2
2a=2
a=2:2
a=1
3. Într-un exercițiu cu paranteze, se efectuează mai întâi calculele din
parantezele rotunde () , apoi calculele din parantezele drepte [ ] apoi cele din
acolade {}.

4. Dacă există operatii doar cu paranteze rotunde, se efectuează operațiile din


parantezele cele mai interne și apoi, in ordine, cele externe.