Sunteți pe pagina 1din 1

Examen de corigență-matematică

Clasa a X-a
Sesiunea: iulie-2019

Varianta I
Subiectul I- Algebră..............................6 puncte
1) Calculaţi:
a) log 3 5  log 3 6  log 3 10 . ............1p
1
3 8
b)    3 . ............1p
2 27
c) C54  A54 . ............1p
( )( ) (
d) 1 + 𝑖 2 + 𝑖 + 3 + 𝑖 4 + 𝑖 )( ) ............1p
2) Rezolvati ecuația: 2  2  4
x x 2
............1p
3) Dupa o reducere de 10% un produs costa 60 lei. Determinati prețul înainte de reducere. ............1p
Subiectul II-Geometrie......................3 puncte

Se dau punctele A(1,2); B(-1,3); C(3,0)


a) Determinaṭi coordonatele mijlocului segmentului AC. ............1p
b) Determinaṭi coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC ............1p
c) Calculaṭi lungimea segmentului AB. ............1p

Varianta II
Subiectul I- Algebră..............................6puncte

1) Să calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea  1,3 32 , 3 3 ,..., 3 30 , acesta să
fie număr raţional. ............1p
2) Să arate că numărul 3
27  12  2 3 este natural. ............1p
3) Rezolvați ecuațiile:
a) An1  C n1  10 ............1p
 
b) log 2 x 2  4 x  4  0. ............1,5p
c) 2x  1  x  1 ............1,5p

Subiectul II-Geometrie......................3 puncte


Fie punctele A(0;2);B(2;6). Determinați:
a) lungimea segmentului AB; ............0,75p
b) coordonatele mijlocului segmentului [AB]; ............0,75p
c) panta dreptei AB; ............0,75p
d) ecuația dreptei AB; ............0,75p

Notă:
 Se va aborda una din cele 2 variante.
 Timp de lucru 1h și 30 min.
 Se acordă un punct din oficiu.

Președintele comisiei de corigență Profesori evaluatori

S-ar putea să vă placă și