Sunteți pe pagina 1din 1

40 Probă de evaluare sumativă nr.4, clasa a VIII-a.

Unitatea de învățare nr. 4: Clasele


min de compuși anorganici.
Numele, prenumele elevului / elevei .........
Nr. 38 p
1 Completează enunțurile propuse: 4p
a) Oxizii sunt substanţe, compuse, formate din ..........................................................;
b) Acizii se clasifică în .......................................................................................................;
c) Bazele solubile reacționează cu oxizii ........... .............formând .....................................
2 Alcătuiește formulele următoarelor substanţe: 4p
a) oxid de potasiu ... .......; b) hidroxid de cupru (II) .......................
c) acid sulfuric ...;............ d) carbonat de calciu ......................

3. Numește substanţele: 4p
a) Na2O ....................................................... ; c) Fe(OH)2 .............................................
b) b) CaSO4 ................................................; d) H3PO4 ...............................................

4 Sulfatul de bariu aparţine unei clase de medicamente cunoscute sub numele de medii de 6p
contrast pentru radiologie, fǎrǎ iod. Este folosit pentru explorarea tubului digestiv. Scrie
ecuațiile reacțiilor de obținere a sulfatului de bariu utilizând în calitate de substanță
inițială: a) BaO + ................. → BaSO4 + .................
b) Ba(OH)2 + .................→ BaSO4 + .............................
c) BaCO3 + ......................→ BaSO4 + .........................

5 Hidroxidul de sodiu, cunoscut și ca înălbitor, soda caustică, este utilizat pe scară largă în 8p
multe industrii, în special ca o bază chimică puternică în fabricarea celulozei și hârtiei, a
produselor textile, a apei potabile, a săpunurilor și a detergenților. Exemplifică schema,
utilizând în calitate de substanțele reactante:
HCl, H2SO4, SO2, CuCl2, ZnSO4, P2O5, NaCl. Alcătuiește ecuaţiile reacţiilor:

NaOH + acid oxigenat


NaOH + oxid acid
NaOH + sare
NaOH + acid neoxigenat

6 Completează ecuațiile reacțiilor chimice și stabiliși coeficienții: 6p


a) Fe2O3 + ................... → Fe2(SO4)3 + .........
b) HCl + Al(OH)3 → .......................... + ..........................
c) ........................ + KOH → Cu(OH)2 + .........

7 Ce masa de clorură de sodiu se va forma la interacţiunea a 8g hidroxid sodiu cu acidul 6p


clorhidric.
Se dă: De aflat: Rezolvare:

Răspuns:

Punctaj 38- 36 35-33 32-29 28- 24 23-18 17- 12 11- 8 7-5 4--3 2-1
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1