Sunteți pe pagina 1din 6

ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ

Enunţuri şi propoziţii
Definiţie: O mulţime finită de semne se numeşte alfabet.
Definiţie: Se numeşte enunţ orice succesiune de semne dintr-un alfaben dat.
Logica matematică studiază acele enunţuri care sunt fie adevărate, fie false.
Definiţie: Se numeşte propoziţie un enunţ care poate fi adevărat sau fals, niciodată adevărat şi
fals simultan.
p, q, r-notate
Balena este un peşte. F
Propoziţiile sunt legate între ele cu ajutorul conectări logicii:
„ ”- „non” (negaţia propoziţie);
„  ” - „şi” (conjuncţia propoziţiei);
„V ”- „sau” (disjuncţia propoziţiei);
„  ”-„implică” (implicaţia propoziţiei);
„  ”-„echivalent” (echivalenţa propoziţiei);
Dacă o propoziţie este adevărată spunem că ea apare ca valoare de adevăr, adevărul şi notăm
„A” sau „1” .
Dacă o propoziţie este falsă spunem că ea are ca valoare de adevăr falsul notăm „F” sau „0” .
Valoarea de adevăr a unei propoziţii p se notează v(p).
Negaţia propoziţiei
Definiţie: Negaţia unei propoziţii p este propoziţia notată p care are valoarea de adevăr
v( p)=1-v(p).

p p
1 0
0 1

Exemplu:
1. Propoziţia ”România se află în Asia.” are negaţia „ România nu se află în Asia.”.
2. Propoziţia „37” are negaţia „37”.

Conjuncţia propoziţiei
Definiţie: Conjuncţia a două propoziţii p,q este propoziţia notată p  q cu valoarea de adevăr
v(p  q)=v(p) v(q).

p q p q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Conjuncţia a două propoziţii este o propoziţie adevărată doar atunci când ambele propoziţii
sunt adevărate şi este falsă în celelalte cazuri.
Exemple:
1.”Crapul este un peşte şi 8 este par.” este adevărată.
2. 35 şi 113” este falsă.
Disjuncţia propoziţiei
Definiţie: Disjuncţia a două propoziţii p,q este propoziţia notată p V q cu v(p V q)=v(p)
+v(q)-v(p) v(q).

p q pV q
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
Disjuncţia a două propoziţii este o propoziţie falsă doar atunci când ambele propoziţii sunt
false.
Exemple:
1. „20:45 sau 3412” este adevărată.
2. „25:53 sau 125” este falsă.

Implicaţia
Definiţie: Implicaţia propoziţiilor p,q este propoziţia notată p q, cu v(p q)=1-v(p)+v(p)
v(q).
p  q sau p q

p q q
1 1 0 1
1 0 0 0
0 1 1 1
0 0 1 1
Implicaţia a două propoziţii este o propoziţie falsă doar atunci când adevărul implică falsul.
p- premisă sau ipostază
q- concluzie
Exemplu: 33, pentru că 23.” este falsă.

Echivalenţa
Definiţie: Echivalenţa propoziţiei p,q este propoziţia pq cu v(p q) =1-v(p)-v(q)+2v(p)
v(q).
p  q sau (p  q) (q  p)
p q pq qp pq
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0
0 1 1 0 0
0 0 1 1 1

Două propoziţii sunt echivalente doar atunci când ambele propoziţii au aceeaşi valoare de
adevăr.
Două propoziţii compuse sunt echivalente () atunci când pentru aceeaşi valoare ale
propoziţiei componente prop compuse au aceeaşi valoare de adevăr.
Exemple:
1.”32 dacă şi numai dacă 56” este propoziţie adevărată.
2. „35 dacă şi numai dacă urşii se hrănesc cu beton” este propoziţie falsă.
Definiţie:O expresie a cărui valoare de adevăr este adevărul indiferent de valorile propoziţiei
componente se numeşte tautologie.
Teoremă: Fie p,q propoziţii. Avem [(pq)  (q p)] (pq).

p q pq qp (pq) (qp) pq


0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1

Teoremă: Legea dublei negaţii : p  q


p p p p q
0 1 0 1
1 0 1 1

Exemplu:
Este fals că „Ana nu mers la
cinema”, adică „Ana a mers la
cinema.”
Legea terţului exclus : Propoziţia p V q este adevărată.
P p p p
0 1 1
1 0 1
Exemple: „3²+4²=5² sau 3²+4²5²”

Metoda reducerii la absurd: Fie p,q propoziţii. Avem


(pq)  ( q p).

p q Pq qp (p q) ( qp)

0 1 1 1 1
0 1 1 1 1

1 0 0 0 1
1 1 1 1 1
Exemple: „Dacă 4>3, atunci 2 >2³” este echivalent cu „Dacă 2 2³, atunci 43”.
Principiul Inductiei Matematice.
Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in
matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural.
Metoda inductiei matematice consta in urmatoarele:
O propozitie (afirmatie) oarecare P(n), ce depinde de un numar natural n, este adevarata
pentru orice n natural, daca:
1. P(1) este o propozitie (afirmatie) adevarata;
2. P(n) ramane o propozitie (afirmatie) adevarata, cand n se majoreaza cu o unitate, adica
P(n + 1) este adevarata.

Asadar, metoda inductiei presupune doua etape:


1. Etapa de verificare:   se verifica daca propozitia P(1) este adevarata;
2. Etapa de demonstrare: se presupune ca propozitia P(n) este adevarata si se
demonstreaza justetea afirmatiei P(n + 1) (n a fost majorat cu o unutate).

Nota 1. In unele cazuri metoda inductiei matematice se utilizeaza in urmatoarea forma:


Fie m un numar natural, m > 1 si P(n) o propozitie ce depinde de n, n  m.
Daca
1. P(m) este adevarata;
2. P(n) fiind o propozitie justa implica P(n + 1) adevarata pentru n  m, atunci P(n) este
o propozitie adevarata pentru orice numar natural n  m.

In continuare sa ilustram metoda inductiei matematice prin exemple.


Exemplul 1. Sa se demonstreze urmatoarele egalitati

Rezolvare. a) Pentru n = 1 egalitatea devine 1=1, prin urmare P(1) este


adevarata. Presupunem ca egalitatea din enunt este adevarata, adica are loc egalitatea

,
si urmeaza sa verificam daca P(n + 1), adica

este justa. Cum (se tine seama de egalitatea din enunt)

se obtine
adica P(n + 1) este afirmatie justa.
Asadar, conform principiului inductiei matematice egalitatea din enunt este justa pentru
orice n natural.
Nota 2. Mentionam ca acest exemplu poate fi rezolvat si fara utilizarea inductiei
matematice. Intr-adevar, suma 1 + 2 + 3 + ... + n reprezinta suma primilor n termeni ai
progresiei aritmetice cu primul termen a1 = 1 si ratia d = 1. In baza formulei cunoscute

se obtine

b) Pentru n = 1 egalitatea devine 2·1 - 1 = 12 sau 1=1, astfel P(1) este justa. Presupunem
justa egalitatea
1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) = n2
si urmeaza sa verificam daca are loc P(n + 1):
1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) + (2(n + 1) - 1) = (n + 1)2
sau
1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) + (2n + 1) = (n + 1)2.
Se tine seama de egalitatea din enunt si se obtine
1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) + (2n + 1) = n2 + (2n + 1) = (n + 1)2.
Asadar P(n + 1) este adevarata si, prin urmare, egalitatea din enunt este adevarata.
Nota 3. Similar exemplului precedent, se rezolva si fara a aplica metoda inductiei
matematice.

c) Pentru n = 1 egalitatea este justa 1=1. Se presupune justa egalitatea

si se arata ca

adica P(n) adevarata implica P(n + 1) adevarata. In adevar

si cum 2n2 + 7n + 6 = (2n + 3)(n + 2) se obtine

si, prin urmare, egalitatea este adevarata.

S-ar putea să vă placă și