Sunteți pe pagina 1din 22

Miologia

Conformația exterioară a mușchilor.


Un mușchi lung reprezintă un cap prin care se fixează pe oase, și un corp care este
proțiunea musculară propriu-zisă = porțiunea contractilă.
Clasificarea mușchilor după formă,după numărul de capete, după modul de grupare a
fasciculelor musculare față de tendon, după numărul de articulații pe care le trec, în
funcție de mișcările realizate.
Lungi Lați Scurți Circulari Dilatatori Cruciformi
Predomină Predomină Au
lungimea lungimea dimensiuni
față de și lățimea mici, sunt
lățime și față de situați mai
grosime, se grosime, profund în
găsesc în se găsesc jurul
special la de obicei articulațiilor,
member. în pereții în special la
marilor nivelul
cavități. coloanei
vertebrale.
1. Mușchii Membrului Superior
La acest nivel se vor studia : mușchii umărului, ai brațului, ai antebrațului, ai
mâinii.

1.1 Mușchii Umărului.


Putem descrie 6 mușchi: deltoidul, supraspinosul, infraspinosul, rotundul mare, rotundul
mic, subscapularul.
Deltoid Supraspinos Infraspinos
Acoperă articulația Ocupă fosa supraspinoasă; Ocupă cea mai mare parte a fosei
scapulohumerală; infraspinoase.
Originea : Originea :
Originea : - în fosa supraspinoasă, pe fascia - în fosa și fascia supraspinoasă.
- deltoidul posterior : pe buza aponevrotică ce acoperă mușchiu.
inferioară a marginii
posterioare a spinei scapulei. Inserția terminlă : Inserția terminală :
- deltoidul mijlociu : pe - pe fața superioară a tubercului - pe fațeta mijlocie a marelui
marginea laterală a mare de pe humerus. trohanter al humerusului.
acromionului. Acțiuni :
- deltoidul anterior : pe Acțiuni : - rotație externă; abducție;
treimea laterală a marginii - este abductor al brațului; abducția orizontală.
anterioare a claviculei. - are rolul unui ligament activ - tensor al capsulei articulare.
menținând capul humeral în
Inserția terminală :
cavitatea glenoidă. Inervația :
- la nivelul tuberozității
deltoidiene pe humerus. Inervația : - nervul suprascapular.
- nevrul suprascapular, ramură
Acțiuni :
colaterală a plexului brahial.
- deltoidul posterior : proiecția
înapoi și rotația externă a
brațului; extensia; abducția;
abducția orizontală;
- deltoidul mijlociu : abducția.
- deltoidul anterior : flexia;
adducția orizontală; abducția;
rotația internă.
Inervația : ramurile nervului
axilar.

Rotund mic Rotund mare Subscapular


Situat lateral de mușchiul Originea : Situat în fosa subscapulară.
infraspinos. - la nivelul unghiului inferior al
Originea :
omoplatului.
Originea : - în fosa subscapulară.
- fața posterioară a scapulei, pe Inserția terminală :
Inserția terminală :
marginea laterală; - lângă culisa bicipitală.
- la nivelul micului tubercul
Inserția terminală : Acțiuni : humeral.
- pe fața inferioară a - adductor, rotator intern.
Acțiuni :
tuberculului mare a
Inervația : - rotator intern; adductor;
humerusului.
- ramură din plexul brahial. - menține capul humeral în
Acțiuni : articulație.
- rotația externă, adducția.
Inervația :
Inervația : - nervul suprascapular.
- ramura colaterală a nervului
axilar.
1.2 Mușchii Brațului.
Sunt așezați în două regiuni : regiunea anterioară ( mușchii biceps brahial; coracobrahial;
brahial) și regiunea posterioară ( mușchiul triceps brahial).
MUȘCHII REGIUNII ANTERIOARE
Mușchiul biceps brahial Mușchiul coracobrahial Mușchiul brahial
Este un mușchi lung , Este situat medial față de Este un mușchi lățit, situat în partea
fusiform alcătuit din două capul scurt al bicepsului. antero-inferioară a brațului, înapoia
capete : capul lung și capul bicepsului.
Originea :
scurt.
- pe vârful procesului Originea:
Originea : coracoid. - pe buza inferioară a tuberozității
- capul scurt : vârful - prin tendonul comun cu cel deltoidiene
procesului coracoid. al capului scurt. - pe fața laterală și medială a humerusului
- capul lung : la nivelul sub inserția terminală a mușchiului
Inserția terminală :
tuberculului deltoid.
- pe fața medială a
supraglenoidion al
humerusului, în porțiunea Inserția terminală :
scapulei.
mijlocie. - pe baza procesului coronoid al ulnei.
Inserții terminale :
Acțiuni : Acțiuni :
- tuberozitatea radială.
- flexia brațului - flexor al antebrațului față de braț
Acțiuni : - adductor al brațului - tensor al capsulei articulației cotului.
- flexia antebrațului pe braț - tensor al capsulei
Inervația :
- este supinator al articulației cotului.
- nervul musculocutanat, ramuri din
antebrațului.
Inervația : nervul radial.
- adductor al brațului prin
- nervul musculocutanat.
capul scurt al bicepsului
brahial.
- abductor al brațului prin
capul lung.
- rotator intern al brațului.
Inervația :
- nervul musculocutanat.
MUȘCHII REGIUNII POSTERIOARE
Triceps Brahial
Este un mușchi voluminos, constituit din 3 capuri : capul lung, capul lateral și cel medial.

Originea :
- capul lung : tuberculul infraglenoidian al scapulei.
- capul lateral : septul intermuscular brahial lateral și pe fața posterioară a humerusului.
- capul medial : septul intermuscular brahial medial și pe fața posterioară a humerusului.

Inserția terminală :
- pe fața posterioară a olecraniului.
Acțiuni :
- extensia antebrațului, extensor și adductor al brațului prin capul lung.
Inervația :
- ramuri din nervul radial.
1.3 Mușchii Antebrațului.
Mușchii antebrațului sunt grupați în trei regiuni : anterioară, laterală și posterioară.
1.3.1 Mușchii regiunii anterioare.
Cuprinde opt mușchi grupați în patru planuri.
a) Primul plan :
1.rotund pronator;
2.flexor radial al carpului;
3.palmarul lung;
4.flexor ulnar al carpului.
b) Al doilea plan :
5.flexor superficial al degetelor.
c) Al treilea plan :
6.flexor profund al degetelor II-V;
7.flexor lung al policelui.
d) Al patrulea plan :
8.pătrat pronator.

Primul plan
Rotund Pronator Flexor radial al Palmarul lung Flexor ulnar al
carpului carpului
Origine : Origine : Origine : Origine :
- epicondilul medial al - fața anterioară a - fața anterioară a - epicondilul medial +
humerusului + fața epicondilului medial. epicondilului medial. marginea medială a
medială a procesului olecraniului.
Inserția terminală : Inserția terminală :
coronoid.
- baza metacarpianului - retinaculul Inserția terminală :
Inserția terminală : II. flexorilor. - pe osul pisiform, pe
- treimea mijlocie a osul cu cârlig și pe
Acțiuni : Acțiuni :
feței laterale a baza metacarpianului
- flexor al mâinii pe - flexor al mâinii și
radiusuluiu = V.
antebraț; flexor al antebrațului; slab
tuberozitatea
antebrațului pe braț; pronator al mâinii. Acțiuni :
pronatorie.
abdcutor al mâinii și - flexor și adductor al
Inervația :
Acțiune : pronator al mâinii.
- nervul median.
- pronație;flexor al antebrațului.
Inervația :
antebrațului pe braț
Inervația : - nervul ulnar.
prin capul humeral.
Inervația : - nervul median.
- nervul median.
Al doilea plan
Flexor superficial al degetelor II-V
Origine :
- fasciculul humero-ulnar : fața anterioară a epicondilului medial + marginea medială a procesului
coronoid.
- fasciculul radial : partea antero-proximală a radiusului.
Inserția terminală :
- pe partea mijloci e a falangelor mijlocii II – V.
Acțiuni :
- este un flexor; adductor al mâinii.
Inervație :
- nervul median.
Al treilea plan
Flexor profund al degetelor II-V Flexor lung al policelui

Origine : Origine :
- 2/3 proximale a fețelor anterioară și medială a - fața anterioară a radiusului și membranei
ulnei și membranei interosoase. interosoase.
Inserția terminală : Inserția terminală :
- pe baza falangelor distale II-V. - baza falangei distale a policelui.
Acțiuni : Acțiuni :
- flexor și adductor al mâinii. - flexie și abducție.
Inervație : Inervație :
- nervul ulnar ( partea medială) și nervul median - nervul median.
( partea laterală).

Al patrulea plan
Pătratul pronator
Origine :
- 1/3 inferioară a feței anterioare a ulnei.
Inserția terminală :
- pe fața antero-inferioară a radiusului.
Acțiuni :
- pronator.
Inervație :
- nervul median.
1.3.2 Mușchii regiunii posterioare.
Este alcătuită din 8 mușchi dispuși în 2 planuri.
a)Planul superficial : 1.extensor al degetelor, 2.extensor al degetului mic, 3.extensor ulnar
al carpului, 4.anconeu.
b)Planul profund : 5.abductor lung al policelui, 6.extensor scurt al policelui, 7.extensor
lung al policelui, 8.extensor al indexului.

Planul superficial
Extensor al degetelor Extensor al Extensor ulnar al Anconeu
II-V degetului mic carpului
Origine : Origine : Origine : Origine :
- epicondil lateral + - epicondilul lateral + - epicondil lateral + - epicondilu lateral.
ligamentul colateral fascia antebrahială. marginea posterioară
Inserția terminală :
radial. a ulnei.
Inserția terminală : - 1/3 proximală a feței
Inserția terminală : - pe falanga distală și Inserția terminală : posterioare a ulnei.
- fața dorsală a falangei mijlocie a degetului - baza
Acțiuni :
medii și ditsale. V; tendonul se unește metacarpianului V.
- extensor al antebrațului.
cu tendonul provenit
Acțiuni : Acțiuni :
de la extensorul Inervație :
- extensor; adductor al - extensor; adductor
degetelor. - nervul radial.
mâinii; abductor al al mâinii.
degetelor. Acțiuni :
Inervație :
- extensor al
Inervație : - ramura profundă a
degetului V și
- ramuri ale nervului nervului radial.
extensor al mâinii.
radial.
Inervație :
- ramura profundă a
nervului radial.
â

Planul Profund
Abductor lung al Extensor scurt al Extensor lung al Extensor al indexului
policelui policelui policelui
Origine : Origine : Origine : Origine :
- pe fața posterioară a - fața posterioară a - membrana - 1/3 distală a ulnei și pe
ulnei și a radiusului și pe radiusului. interosoasă + partea mebrana interosoasă.
membrana interosoasă. postero-mijlocie a
Inserția terminală : Inserția terminală :
ulnei.
Inserția terminală : - baza falangei - pe fața dorsală a
- baza metacarpianului I proximale a policelui. Inserția terminală : falangelor indexului.
- baza falangei ditsale
Acțiuni : Acțiuni : Acțiuni :
a policelui.
- abductor al policelui și - extensor și abductor - extensor al inddexului +
a mâinii. al policelui. Acțiuni : al mâinii.
- extensor; adductor
Inervație : Inervație : Inervație :
atunci când policele
-nervul interosos - ramură a nervului - ramură a nervului radial.
este în abducție.
posterior. radial.
Inervație :
- ramură a nervului
radial.
Planul Superficial
Brahioradial Lung extensor radial al Scurt extensor radial al carpului
carpului
Origine : Origine : Origine :
- marginea laterală a - de pe marginea laterală a - epicondilul lateral + lig. Colateral
humerusului. humerusului și septul radial.
intermuscular.
Inserția terminală : Inserția terminală :
- procesul stiloid radial. Inserția terminală : - baza metacarpianului III.
- baza metacarpianului II.
Acțiuni : Acțiuni :
- flexor al antebrațului pe Acțiuni : - extensor + abductor al mâinii.
braț; este supinator când - extensor + abductor al
Inervație :
antebrațul este în pronație; si mâinii; contribuie la flexia
- ramura a nervului radial.
este pronator când acesta este antebrațului pe braț.
în supinație.
Inervație :
Inervație : - nervul radial.
- nervul radial.
1.3.2 Mușchii regiunii laterale.
Este alcătuită din 4 mușchi aranjați în 2 planuri.
a) Planul superficial :
1. brahioradial;
2. lung extensor radial al carpului;
3. scurt extensor radial al carpului;
b) Planul profund :
4. supinator;
Planul Profund.
Supinator
Origine :
- epicondilul lateral + creasta mușchiului supinator + lig. colateral radial.
Inserția terminală :
- 1/3 proximală a radiusului, fața laterală.
Acțiuni :
- supinator.
Inervație :
- nervul radial.