Sunteți pe pagina 1din 21

Miologia

1. Mușchii Membrului Superior


La acest nivel se vor studia : mușchii umărului, ai brațului, ai antebrațului, ai
mâinii.

1.1 Mușchii Umărului.


Putem descrie 6 mușchi: deltoidul, supraspinosul, infraspinosul, rotundul mare, rotundul
mic, subscapularul.
Deltoid Supraspinos Infraspinos
Acoperă articulația Ocupă fosa supraspinoasă; Ocupă cea mai mare parte a fosei
scapulohumerală; infraspinoase.
Originea : Originea :
Originea : - în fosa supraspinoasă, pe fascia - în fosa și fascia supraspinoasă.
- deltoidul posterior : pe buza aponevrotică ce acoperă mușchiu.
inferioară a marginii
posterioare a spinei scapulei. Inserția terminlă : Inserția terminală :
- deltoidul mijlociu : pe - pe fața superioară a tubercului - pe fațeta mijlocie a marelui
marginea laterală a mare de pe humerus. trohanter al humerusului.
acromionului. Acțiuni :
- deltoidul anterior : pe Acțiuni : - rotație externă; abducție;
treimea laterală a marginii - este abductor al brațului; abducția orizontală.
anterioare a claviculei. - are rolul unui ligament activ - tensor al capsulei articulare.
menținând capul humeral în
Inserția terminală :
cavitatea glenoidă. Inervația :
- la nivelul tuberozității
deltoidiene pe humerus. Inervația : - nervul suprascapular.
- nevrul suprascapular, ramură
Acțiuni :
colaterală a plexului brahial.
- deltoidul posterior : proiecția
înapoi și rotația externă a
brațului; extensia; abducția;
abducția orizontală;
- deltoidul mijlociu : abducția.
- deltoidul anterior : flexia;
adducția orizontală; abducția;
rotația internă.
Inervația : ramurile nervului
axilar.

Rotund mic Rotund mare Subscapular


Situat lateral de mușchiul Originea : Situat în fosa subscapulară.
infraspinos. - la nivelul unghiului inferior al
Originea :
omoplatului.
Originea : - în fosa subscapulară.
- fața posterioară a scapulei, pe Inserția terminală :
Inserția terminală :
marginea laterală; - lângă culisa bicipitală.
- la nivelul micului tubercul
Inserția terminală : Acțiuni : humeral.
- pe fața inferioară a - adductor, rotator intern.
Acțiuni :
tuberculului mare a
Inervația : - rotator intern; adductor;
humerusului.
- ramură din plexul brahial. - menține capul humeral în
Acțiuni : articulație.
- rotația externă, adducția.
Inervația :
Inervația : - nervul suprascapular.
- ramura colaterală a nervului
axilar.
1.2 Mușchii Brațului.
Sunt așezați în două regiuni : regiunea anterioară ( mușchii biceps brahial; coracobrahial;
brahial) și regiunea posterioară ( mușchiul triceps brahial).
MUȘCHII REGIUNII ANTERIOARE
Mușchiul biceps brahial Mușchiul coracobrahial Mușchiul brahial
Este un mușchi lung , Este situat medial față de Este un mușchi lățit, situat în partea
fusiform alcătuit din două capul scurt al bicepsului. antero-inferioară a brațului, înapoia
capete : capul lung și capul bicepsului.
Originea :
scurt.
- pe vârful procesului Originea:
Originea : coracoid. - pe buza inferioară a tuberozității
- capul scurt : vârful - prin tendonul comun cu cel deltoidiene
procesului coracoid. al capului scurt. - pe fața laterală și medială a humerusului
- capul lung : la nivelul sub inserția terminală a mușchiului
Inserția terminală :
tuberculului deltoid.
- pe fața medială a
supraglenoidion al
humerusului, în porțiunea Inserția terminală :
scapulei.
mijlocie. - pe baza procesului coronoid al ulnei.
Inserții terminale :
Acțiuni : Acțiuni :
- tuberozitatea radială.
- flexia brațului - flexor al antebrațului față de braț
Acțiuni : - adductor al brațului - tensor al capsulei articulației cotului.
- flexia antebrațului pe braț - tensor al capsulei
Inervația :
- este supinator al articulației cotului.
- nervul musculocutanat, ramuri din
antebrațului.
Inervația : nervul radial.
- adductor al brațului prin
- nervul musculocutanat.
capul scurt al bicepsului
brahial.
- abductor al brațului prin
capul lung.
- rotator intern al brațului.
Inervația :
- nervul musculocutanat.
MUȘCHII REGIUNII POSTERIOARE
Triceps Brahial
Este un mușchi voluminos, constituit din 3 capuri : capul lung, capul lateral și cel medial.

Originea :
- capul lung : tuberculul infraglenoidian al scapulei.
- capul lateral : septul intermuscular brahial lateral și pe fața posterioară a humerusului.
- capul medial : septul intermuscular brahial medial și pe fața posterioară a humerusului.

Inserția terminală :
- pe fața posterioară a olecraniului.
Acțiuni :
- extensia antebrațului, extensor și adductor al brațului prin capul lung.
Inervația :
- ramuri din nervul radial.
1.3 Mușchii Antebrațului.
Mușchii antebrațului sunt grupați în trei regiuni : anterioară, laterală și posterioară.
1.3.1 Mușchii regiunii anterioare.
Cuprinde opt mușchi grupați în patru planuri.
a) Primul plan :
1.rotund pronator;
2.flexor radial al carpului;
3.palmarul lung;
4.flexor ulnar al carpului.
b) Al doilea plan :
5.flexor superficial al degetelor.
c) Al treilea plan :
6.flexor profund al degetelor II-V;
7.flexor lung al policelui.
d) Al patrulea plan :
8.pătrat pronator.

Primul plan
Rotund Pronator Flexor radial al Palmarul lung Flexor ulnar al
carpului carpului
Origine : Origine : Origine : Origine :
- epicondilul medial al - fața anterioară a - fața anterioară a - epicondilul medial +
humerusului + fața epicondilului medial. epicondilului medial. marginea medială a
medială a procesului olecraniului.
Inserția terminală : Inserția terminală :
coronoid.
- baza metacarpianului - retinaculul Inserția terminală :
Inserția terminală : II. flexorilor. - pe osul pisiform, pe
- treimea mijlocie a osul cu cârlig și pe
Acțiuni : Acțiuni :
feței laterale a baza metacarpianului
- flexor al mâinii pe - flexor al mâinii și
radiusuluiu = V.
antebraț; flexor al antebrațului; slab
tuberozitatea
antebrațului pe braț; pronator al mâinii. Acțiuni :
pronatorie.
abdcutor al mâinii și - flexor și adductor al
Inervația :
Acțiune : pronator al mâinii.
- nervul median.
- pronație;flexor al antebrațului.
Inervația :
antebrațului pe braț
Inervația : - nervul ulnar.
prin capul humeral.
Inervația : - nervul median.
- nervul median.
Al doilea plan
Flexor superficial al degetelor II-V
Origine :
- fasciculul humero-ulnar : fața anterioară a epicondilului medial + marginea medială a procesului
coronoid.
- fasciculul radial : partea antero-proximală a radiusului.
Inserția terminală :
- pe partea mijloci e a falangelor mijlocii II – V.
Acțiuni :
- este un flexor; adductor al mâinii.
Inervație :
- nervul median.
Al treilea plan
Flexor profund al degetelor II-V Flexor lung al policelui

Origine : Origine :
- 2/3 proximale a fețelor anterioară și medială a - fața anterioară a radiusului și membranei
ulnei și membranei interosoase. interosoase.
Inserția terminală : Inserția terminală :
- pe baza falangelor distale II-V. - baza falangei distale a policelui.
Acțiuni : Acțiuni :
- flexor și adductor al mâinii. - flexie și abducție.
Inervație : Inervație :
- nervul ulnar ( partea medială) și nervul median - nervul median.
( partea laterală).

Al patrulea plan
Pătratul pronator
Origine :
- 1/3 inferioară a feței anterioare a ulnei.
Inserția terminală :
- pe fața antero-inferioară a radiusului.
Acțiuni :
- pronator.
Inervație :
- nervul median.
1.3.2 Mușchii regiunii posterioare.
Este alcătuită din 8 mușchi dispuși în 2 planuri.
a)Planul superficial : 1.extensor al degetelor, 2.extensor al degetului mic, 3.extensor ulnar
al carpului, 4.anconeu.
b)Planul profund : 5.abductor lung al policelui, 6.extensor scurt al policelui, 7.extensor
lung al policelui, 8.extensor al indexului.

Planul superficial
Extensor al degetelor Extensor al Extensor ulnar al Anconeu
II-V degetului mic carpului
Origine : Origine : Origine : Origine :
- epicondil lateral + - epicondilul lateral + - epicondil lateral + - epicondilu lateral.
ligamentul colateral fascia antebrahială. marginea posterioară
Inserția terminală :
radial. a ulnei.
Inserția terminală : - 1/3 proximală a feței
Inserția terminală : - pe falanga distală și Inserția terminală : posterioare a ulnei.
- fața dorsală a falangei mijlocie a degetului - baza
Acțiuni :
medii și ditsale. V; tendonul se unește metacarpianului V.
- extensor al antebrațului.
cu tendonul provenit
Acțiuni : Acțiuni :
de la extensorul Inervație :
- extensor; adductor al - extensor; adductor
degetelor. - nervul radial.
mâinii; abductor al al mâinii.
degetelor. Acțiuni :
Inervație :
- extensor al
Inervație : - ramura profundă a
degetului V și
- ramuri ale nervului nervului radial.
extensor al mâinii.
radial.
Inervație :
- ramura profundă a
nervului radial.
â

Planul Profund
Abductor lung al Extensor scurt al Extensor lung al Extensor al indexului
policelui policelui policelui
Origine : Origine : Origine : Origine :
- pe fața posterioară a - fața posterioară a - membrana - 1/3 distală a ulnei și pe
ulnei și a radiusului și pe radiusului. interosoasă + partea mebrana interosoasă.
membrana interosoasă. postero-mijlocie a
Inserția terminală : Inserția terminală :
ulnei.
Inserția terminală : - baza falangei - pe fața dorsală a
- baza metacarpianului I proximale a policelui. Inserția terminală : falangelor indexului.
- baza falangei ditsale
Acțiuni : Acțiuni : Acțiuni :
a policelui.
- abductor al policelui și - extensor și abductor - extensor al inddexului +
a mâinii. al policelui. Acțiuni : al mâinii.
- extensor; adductor
Inervație : Inervație : Inervație :
atunci când policele
-nervul interosos - ramură a nervului - ramură a nervului radial.
este în abducție.
posterior. radial.
Inervație :
- ramură a nervului
radial.
Planul Superficial
Brahioradial Lung extensor radial al Scurt extensor radial al carpului
carpului
Origine : Origine : Origine :
- marginea laterală a - de pe marginea laterală a - epicondilul lateral + lig. Colateral
humerusului. humerusului și septul radial.
intermuscular.
Inserția terminală : Inserția terminală :
- procesul stiloid radial. Inserția terminală : - baza metacarpianului III.
- baza metacarpianului II.
Acțiuni : Acțiuni :
- flexor al antebrațului pe Acțiuni : - extensor + abductor al mâinii.
braț; este supinator când - extensor + abductor al
Inervație :
antebrațul este în pronație; si mâinii; contribuie la flexia
- ramura a nervului radial.
este pronator când acesta este antebrațului pe braț.
în supinație.
Inervație :
Inervație : - nervul radial.
- nervul radial.
1.3.2 Mușchii regiunii laterale.
Este alcătuită din 4 mușchi aranjați în 2 planuri.
a) Planul superficial :
1. brahioradial;
2. lung extensor radial al carpului;
3. scurt extensor radial al carpului;
b) Planul profund :
4. supinator;
Planul Profund.
Supinator
Origine :
- epicondilul lateral + creasta mușchiului supinator + lig. colateral radial.
Inserția terminală :
- 1/3 proximală a radiusului, fața laterală.
Acțiuni :
- supinator.
Inervație :
- nervul radial.